Bekijk desktop versie

China

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Voor reizen in China dient men waakzaamheid te betrachten.

Tibet 
Buitenlanders die naar Tibet (Autonome Regio) willen reizen dienen rekening te houden met wachttijden en een restrictief toelatingsbeleid. Men dient over een speciaal permit te beschikken om de regio in te kunnen reizen. Deze permits kunt u voorafgaand aan uw reis via een gespecialiseerde reisorganisatie aanvragen. Het komt echter voor dat de Chinese autoriteiten afgifte van permits onaangekondigd voor bepaalde periodes opschorten. U kunt hierover het beste contact houden met de reisorganisatie die het permit voor u aanvraagt.

Reizigers naar Tibetaanse gebieden buiten de Autonome Regio (bijvoorbeeld in Qinghai, Sichuan, Gansu of Yunnan) dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat zij geconfronteerd worden met identiteits- en bagagechecks en het is niet ondenkbaar dat lokale autoriteiten de toegang tot bepaalde steden of gebieden zullen ontzeggen.

Algemeen

In China kunnen van mei tot en met november tyfoons voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen naar een door een tyfoon geteisterd of bedreigd gebied. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en –bij georganiseerde (toeristische) reizen- goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com en www.nhc.noaa.gov.

U wordt aangeraden demonstraties en manifestaties te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in China wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in China kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Peking: http://china.nlambassade.org/.

Voor algemene reistips wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit

Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden

Zie ook rubriek ‘Actualiteiten’

Calamiteitenfonds

Voor dit land zijn geen bindende besluiten van het Calamiteitenfonds van kracht.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 13-02-2014

Aanvullende gezondheidsinformatie: Influenza A(H7N9) meldingen in China (update 1) 
(bron: LCR, februari 2014)
In China is er een toename van het aantal mensen dat het vogelgriep virus (H7N9) heeft opgelopen. In totaal hebben 244 mensen het virus opgelopen en zijn er 53 mensen overleden. De meeste patiënten hebben contact gehad met pluimvee. Bij verblijf in China worden reizigers geadviseerd om algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Verder wordt geadviseerd contact met pluimvee en het bezoek aan vogelmarkten te vermijden. 

Zie voor meer informatie www.lcr.nl (Informatie per land). 

Aanvullende info grensdocumenten TIBET
Inreisvergunningen naar Tibet kunnen alleen verkregen worden bij de reisorganisatie (via lokale reisagenten).
Dit zal ongeveer 10 dagen duren.
Reizigers die naar Tibet reizen:
* Moeten een Chinees toeristenvisum hebben om een inreisvergunning voor Tibet te kunnen verkrijgen.
Vraag hier een visum voor China aan: http://cibt.nl/china-visum.php  
* Via Nepal, kunnen een visum voor China aanvragen bij de ambassade in Kathmandu
* Vanuit China, en vanuit Tibet weer terugreizen naar China, hebben een single entry visum voor China nodig
Let op: Sinds juni 2012 geeft China geen inreisvergunningen meer af voor Tibet. Visa voor China, aangevraagd met de vereiste documenten voor Tibet, worden wel afgegeven. Maar of aan de grens toestemming verleend wordt om Tibet in te reizen, is op zijn best twijfelachtig. Neem contact op met uw reisorganisatie voor meer informatie.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 10-04-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor China visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  De gewenste geldigheid van het visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van de visumaanvraag:

  • Aangevraagde geldigheid visum 3 maanden: geldigheid paspoort 7 maanden
  • Aangevraagde geldigheid visum 6 maanden: geldigheid paspoort 10 maanden
  • Aangevraagde geldigheid visum 1 jaar: geldigheid paspoort 19 maanden

 2. Pasfoto's

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 3. Uitnodiging

  De uitnodigingsbrief van het bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. Het mag een kopie zijn. 
  De uitnodigingsbrief moet:

  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
  • In- en uitreisdatum vermelden
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De stempel van het Chinese bedrijf bevatten

  Een voorbeeld uitnodigingsbrief is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

 6. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.

 7. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 8. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 9. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers van een multiple entry visum moeten het volgende aanleveren:

  • Een paspoort met minstens drie opeenvolgende, lege visumpagina’s

  Een officiële Visa Notification Letter van de lokale immigratiedienst die door de uitnodigende partij in China moet worden aangevraagd en aangeleverd. Een voorbeeld is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 10. Zakelijke uitnodigingsbrieven service

  CIBTvisas kan de juiste zakelijke uitnodiging (Visa Notification Letter) verzorgen als ook het Chinese visum via ons wordt aangevraagd. Als u wilt dat wij uw uitnodiging verzorgen dan moet u de 'Applicant Itinerary and Declaration Letter' en het Orderformulier 'Officiële Chinese Overheidsuitnodiging' (Visa Notification Letter) invullen, uitprinten en ondertekenen. Die stuurt u vervolgens samen met alle andere visumbenodigdheden naar ons op. De betreffende formulieren vindt u in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Momenteel duurt het acht werkdagen om de uitnodiging én het visum te verzorgen vanaf de daadwerkelijke ontvangst van de visumaanvraag op ons kantoor in Den Haag.

Vereisten voor een toeristenvisum voor China voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  De gewenste geldigheid van het visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van visumaanvraag:

  • Aangevraagde geldigheid visum 3 maanden: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Aangevraagde geldigheid visum 6 maanden: paspoort moet 10 maanden geldig zijn
  • Aangevraagde geldigheid visum 1 jaar: paspoort moet 19 maanden geldig zijn

 2. Pasfoto's

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een aantoonbaar reisarrangement, dat als één van onderstaande documenten moet worden aangeleverd:

  • Een kopie van de boekingsbevestiging
  • Een uitdraai van uw e-ticket

   

 4. Bewijs van verblijf

  Een bewijs van verblijf moet als één van de volgende documenten worden aangeleverd:

  • Een bevestiging van de hotelboeking(en) voor het gehele verblijf

  Als u bij familie of vrienden tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief in het Chinees of Engels vereist. Neemt u het voorbeeld over dat in het CIBTvisas aanvraagpakket is opgenomen. Ook moet u een kopie van het Chinese paspoort of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit plus kopie Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.

  Neemt u contact op met CIBTvisas via info@cibtvisas.nl als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

 5. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.

 6. Aantoonbare financiële zekerheid

  Indien de aanvrager aangeeft werkloos of huisvrouw te zijn, dan moet een bewijs worden geleverd dat de reiziger zichzelf kan onderhouden tijdens de reis in de vorm van een recent bankafschrift met een saldo van minimaal € 500.

 7. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 8. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 9. Double entry visum

  Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen.  Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie

 10. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Aanvragers met Chinese ouder(s) die niet meereizen moeten een ondertekende toestemmingsbrief van de Chinese ouder(s) en een kopie van het Chinese paspoort van de tekenende ouder(s) aanleveren.

  Aanvragers met  meereizende Chinese ouder(s) moeten het visum persoonlijk aanvragen bij het Visa Application Centre, CIBTvisas mag in deze gevallen niet bemiddelen in de visumaanvraag.

  Adres:
  Rijswijkseweg 60 (Ortel Mobile Building) 6e etage 
  2516 EH Den Haag
  Openingstijden maandag t/m vrijdag: 9:00u.-15:00u.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Zie ook ANVR-info

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koorts Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatie aanbevolen bij reisduur van 2 weken of langer
Mazelen Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hep A Vaccinatie aanbevolen.
Hep B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TBC Verhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Japanse en teken encefalitis Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Malaria Komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Gebruik tabletten om malaria te voorkomen. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -15 
Februari  -11 
Maart  -2 
April 
Mei  16 
Juni  21 
Juli  23 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -17 
Februari  -12 
Maart  -3 
April 
Mei  16 
Juni  22 
Juli  25 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -24 
Februari  -18 
Maart  -10 
April 
Mei  10 
Juni  16 
Juli  19  10 
Augustus  17  10 
September  10 
Oktober 
November  -10 
December  -18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -5 
Februari 
Maart  11 
April  18 
Mei  22 
Juni  27 
Juli  28 
Augustus  26 
September  23 
Oktober  15 
November 
December  -3 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -17 
Februari  -12 
Maart  -3 
April 
Mei  16 
Juni  20 
Juli  23 
Augustus  22 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -7 
Maart 
April 
Mei  14 
Juni  18 
Juli  21 
Augustus  20 
September  14 
Oktober 
November  -4 
December  -7 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -3 
Februari 
Maart 
April  16 
Mei  22 
Juni  17 
Juli  28 
Augustus  27 
September  23 
Oktober  15 
November 
December  -1 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -19 
Februari  -14 
Maart  -7 
April 
Mei  11 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  18 
September  12 
Oktober 
November  -9 
December  -16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari  10 
Maart  15 
April  19  10 
Mei  22  10 
Juni  26  10 
Juli  28  11 
Augustus  27  11 
September  24  10 
Oktober  18  10 
November  14 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari  11 
Maart  17 
April  21 
Mei  23 
Juni  27  10 
Juli  31 
Augustus  31 
September  27 
Oktober  20  42  10 
November  15 
December  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -11 
Februari  -7 
Maart  -1 
April 
Mei  11 
Juni  15 
Juli  18 
Augustus  17 
September  12 
Oktober 
November  -4 
December  -10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -6 
Maart 
April 
Mei  12 
Juni  16 
Juli  20 
Augustus  19 
September  14 
Oktober 
November  -2 
December  -8 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -8 
Februari  -5 
Maart 
April 
Mei  11 
Juni  14 
Juli  18 
Augustus  17 
September  12 
Oktober 
November  -1 
December  -6 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -6 
Februari 
Maart 
April  15 
Mei  21 
Juni  25 
Juli  28 
Augustus  27 
September  21 
Oktober  13 
November 
December  -3 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -18 
Februari  -13 
Maart  -4 
April 
Mei  15 
Juni  21 
Juli  24 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -23 
Februari  -16 
Maart  -5 
April 
Mei  13  11 
Juni  19  10 
Juli  21  10 
Augustus  20 
September  15 
Oktober 
November  -8 
December  -17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -8 
Februari  -4 
Maart 
April 
Mei  14 
Juni  17 
Juli  21 
Augustus  19 
September  15 
Oktober 
November  -1 
December  -7 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  15  19 
Februari  16  18 
Maart  20  11  20 
April  24  14  22 
Mei  28  13  26 
Juni  29  16  27 
Juli  30  14  27 
Augustus  30  14  28 
September  29  27 
Oktober  26  26 
November  22  23 
December  18  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari  11  11 
Maart  16  15 
April  21  15 
Mei  24  16 
Juni  29  15 
Juli  31  15 
Augustus  30  12 
September  29 
Oktober  23 
November  17 
December  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -11 
Februari  -7 
Maart 
April 
Mei  13  10 
Juni  19  10 
Juli  20  10 
Augustus  19 
September  14 
Oktober 
November  -4 
December  -8 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  21 
Februari  19  22 
Maart  24  23 
April  27  25 
Mei  30  26 
Juni  30  27 
Juli  30  27 
Augustus  30  28 
September  29  28 
Oktober  26  27 
November  24  24 
December  21  22 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -24 
Februari  -18 
Maart  -9 
April 
Mei  12 
Juni  19  10 
Juli  21 
Augustus  19 
September  12 
Oktober 
November  -10 
December  -19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -21 
Februari  -15 
Maart  -5 
April 
Mei  14 
Juni  21 
Juli  23  10 
Augustus  22  10 
September  15 
Oktober 
November  -6 
December  -16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -1 
Maart 
April  15 
Mei  22  11 
Juni  27  10 
Juli  29  10 
Augustus  28  10 
September  23  10 
Oktober  14 
November 
December  -5 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -17 
Februari  -12 
Maart  -2 
April 
Mei  16 
Juni  22  10 
Juli  25  10 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -3 
December  -13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -3 
Februari 
Maart  12 
April  18 
Mei  22 
Juni  26 
Juli  28 
Augustus  26 
September  23 
Oktober  15 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -7 
Februari  -4 
Maart 
April 
Mei  10 
Juni  15 
Juli  17 
Augustus  16 
September  12 
Oktober 
November  -1 
December  -4 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -25 
Februari  -18 
Maart  -9 
April 
Mei  13 
Juni  19 
Juli  22 
Augustus  20 
September  14 
Oktober 
November  -12 
December  -22 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -14 
Februari  -8 
Maart 
April  14 
Mei  20  10 
Juni  25 
Juli  27 
Augustus  26 
September  21 
Oktober  11 
November 
December  -8 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -7 
Februari  -2 
Maart 
April  12 
Mei  17 
Juni  22 
Juli  24 
Augustus  24 
September  18 
Oktober  11 
November 
December  -4 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -15 
Februari  -10 
Maart  -2 
April 
Mei  16 
Juni  21 
Juli  24 
Augustus  22 
September  17 
Oktober 
November  -3 
December  -12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4 
Februari 
Maart  10 
April  17 
Mei  21 
Juni  25 
Juli  28 
Augustus  26 
September  22 
Oktober  14 
November 
December  -2 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari  12 
Maart  16 
April  19 
Mei  22 
Juni  22  12 
Juli  22  13 
Augustus  21 
September  20  10 
Oktober  17 
November  14 
December  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -6 
Februari 
Maart  10 
April  17 
Mei  22  10 
Juni  27 
Juli  28 
Augustus  27 
September  23 
Oktober  15 
November 
December  -4 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4 
Februari 
Maart 
April  15 
Mei  19 
Juni  23 
Juli  25 
Augustus  24 
September  19 
Oktober  12 
November 
December  -2 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -7 
Maart 
April 
Mei  12 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  19 
September  14 
Oktober 
November  -3 
December  -7 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart 
April  11 
Mei  14 
Juni  18 
Juli  18  10 
Augustus  17 
September  15 
Oktober  12 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  15 
Februari  16 
Maart  20 
April  24 
Mei  28  10 
Juni  30  10 
Juli  30  11 
Augustus  31  11 
September  29 
Oktober  26 
November  22 
December  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -22 
Februari  -15 
Maart  -6 
April 
Mei  14 
Juni  20 
Juli  22  10 
Augustus  21 
September  15 
Oktober 
November  -8 
December  -18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -2 
Maart 
April  13 
Mei  19 
Juni  26 
Juli  28 
Augustus  27 
September  21 
Oktober  12 
November 
December  -5 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -16 
Februari  -10 
Maart  -2 
April 
Mei  16 
Juni  22 
Juli  24 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -15 
Februari  -10 
Maart 
April  12 
Mei  18 
Juni  23 
Juli  26 
Augustus  24 
September  19 
Oktober  10 
November  -2 
December  -10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -5 
Februari 
Maart  11 
April  17 
Mei  22  11 
Juni  28  10 
Juli  30  10 
Augustus  28  10 
September  24 
Oktober  16 
November 
December  -3 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -3 
Februari 
Maart  11 
April  18 
Mei  22 
Juni  27 
Juli  29 
Augustus  26 
September  23 
Oktober  15 
November 
December  -2 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  10 
April  16  11 
Mei  22  17 
Juni  25  20 
Juli  29  23 
Augustus  29  26 
September  25  24 
Oktober  20  22 
November  14  18 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -18 
Februari  -13 
Maart  -3 
April 
Mei  15 
Juni  21 
Juli  24 
Augustus  23 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -22 
Februari  -16 
Maart  -8 
April 
Mei  12 
Juni  18 
Juli  21 
Augustus  19 
September  14 
Oktober 
November  -9 
December  -19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -19 
Februari  -13 
Maart  -3 
April 
Mei  15 
Juni  21 
Juli  24  10 
Augustus  22  10 
September  17 
Oktober 
November  -4 
December  -14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -8 
Februari  -5 
Maart 
April 
Mei  10 
Juni  12 
Juli  16 
Augustus  14 
September  11 
Oktober 
November  -1 
December  -7 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -25 
Februari  -19 
Maart  -11 
April 
Mei  10 
Juni  16 
Juli  19 
Augustus  17 
September  10 
Oktober 
November  -12 
December  -22 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -7 
Februari 
Maart  13 
April  21 
Mei  27 
Juni  33 
Juli  35 
Augustus  33 
September  27 
Oktober  17 
November 
December  -4 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -18 
Februari  -14 
Maart  -4 
April 
Mei  14 
Juni  20 
Juli  22 
Augustus  21 
September  14 
Oktober 
November  -7 
December  -15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -13 
Februari  -8 
Maart 
April  12 
Mei  18  10 
Juni  24 
Juli  26 
Augustus  25 
September  19 
Oktober  10 
November  -1 
December  -9 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -8 
Maart  -2 
April 
Mei 
Juni  11 
Juli  14 
Augustus  12 
September 
Oktober 
November  -4 
December  -7 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  11 
April  17 
Mei  21 
Juni  28 
Juli  30 
Augustus  28 
September  22 
Oktober  16 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -5 
Februari  -1 
Maart 
April  10 
Mei  14 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  19 
September  15 
Oktober 
November 
December  -3 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -6 
Februari  -2 
Maart 
April  14 
Mei  19 
Juni  22 
Juli  24 
Augustus  24 
September  20 
Oktober  12 
November 
December  -5 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -7 
Februari  -1 
Maart 
April  13 
Mei  19 
Juni  23 
Juli  26 
Augustus  24  10 
September  18  12 
Oktober  12 
November 
December  -4 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -8 
Februari  -3 
Maart 
April  12 
Mei  17 
Juni  22 
Juli  24 
Augustus  23 
September  18 
Oktober  10 
November 
December  -5 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten