Bekijk desktop versie

Egypte

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kaartje bij reisadvies Egypte.

Download de kaart (PDF, 315 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Caïro, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Kans op onrust, geweld en aanslagen

In juli 2013 werd president Morsi afgezet. Meerdere extremistische groepen hebben daarna opgeroepen om geweld te gebruiken. De parlementsverkiezingen die van maart tot mei 2015 zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld. Er is in het hele land een verhoogde kans op politieke onrust en gewelddadige acties. En een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Ook op buitenlanders en buitenlandse doelen. De laatste tijd is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Vooral in Caïro en andere grote steden. In heel Egypte is er een dreiging van ontvoeringen. Vermijd gebouwen van de overheid en plaatsen waar veel buitenlanders komen.

Bent u van plan naar Egypte te reizen? Informeer naar de laatste ontwikkelingen. Volg de berichten in de media.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Onrust in Egypte

Egypte heeft te maken met sociale onrust en politieke spanningen. Er komen stakingen, demonstraties en gewelddadigheden voor, waarbij doden en gewonden vallen. Er is een verhoogd risico op terroristische aanslagen.

Seksueel geweld toegenomen

Het seksueel geweld neemt toe. Ook westerse vrouwen zijn daarvan slachtoffer geworden.

Publieke meningen zijn fel

In Egypte kan men soms heftig op het laatste nieuws reageren. Bijvoorbeeld als er iets wordt gezegd dat moslims kwetsend vinden. Er is steeds meer een negatieve houding tegenover buitenlanders.

Demonstraties kunnen gewelddadig verlopen

Er zijn nog steeds demonstraties in Caïro en in andere plaatsen. Die demonstraties kunnen gewelddadig verlopen. Er worden ook (vuur)wapens gebruikt. Veiligheidstroepen van de regering kunnen hard optreden. Soms gebruiken ze traangas dat zeer agressief is en ernstige bijwerkingen kan hebben. Het gas kan ook doordringen in metrostations onder de grond. Mijd demonstraties. Volg de aanwijzingen van het leger en de politie altijd strikt op.

Veiligheidsmaatregelen van Egyptische overheid

Soms neemt de Egyptische overheid onverwacht veiligheidsmaatregelen. Tijdens de reis kunt u regelmatig door de Egyptische overheid gecontroleerd worden. Zorg ervoor dat u altijd uw legitimatie bij de hand heeft.

Ambassade kan niet overal tijdig hulp verlenen

De Nederlandse ambassade kan niet op alle plaatsen in Egypte tijdig consulaire hulp verlenen.

Maak geen foto’s van demonstraties of strategische plekken

Maak geen foto’s of filmpjes van:

 • demonstraties;
 • gebouwen en terreinen van de overheid;
 • militaire objecten, bijvoorbeeld gebouwen, kazernes en terreinen;
 • plekken die strategisch belangrijk zijn, bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en het Suezkanaal.

Maakt u toch opnamen? Dan kunt u gearresteerd worden en/of het land uitgezet worden.

Verkeershinder in Caïro

In Caïro kan zeer veel verkeershinder ontstaan. Daardoor kan het zeer moeilijk zijn om een bestemming te bereiken. Ook het vliegveld. Houd daar rekening mee bij aankomende of vertrekkende vluchten. Het (trein)verkeer in Egypte is niet veilig. Het aantal verkeersdoden is erg groot. Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Egypte op de website van de ANWB.

Regels voor veiligheid en gevaarlijke sporten zijn anders dan in Nederland

Regels en voorzieningen voor veiligheid kunnen afwijken van die in Nederland. De voorschriften worden ook niet altijd nageleefd. Hou daar bij uw activiteiten rekening mee. Bijvoorbeeld als u een waterscooter of motorfiets met 4 wielen (quad) huurt. Of als u gaat duiken of een vlucht maakt met een luchtballon. In het verleden zijn daarbij toeristen omgekomen. Gaat u dit soort activiteiten ondernemen? Ga dan eerst na of een bedrijf of organisatie erkend is en als goed bekend staat.

Homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd

Homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd in Egypte. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 122 (politie), 123 (ambulance), 180 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Caïro

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Caïro.

Onveilige gebieden

Luchtruim boven de Sinaï onveilig

Het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï heeft te maken met een terroristische dreiging. Vraag vóór uw reis aan uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie of zij bij de vliegroute rekening houden met deze dreiging.

Reis niet naar de Sinaï, met uitzondering van de hotelresorts in Sharm-el-Sheikh

De veiligheidssituatie in de Sinaï is slechter geworden sinds de val van president Morsi in juli 2013. Er zijn veel gewelddadigheden in het gebied en er is een hoge dreiging van terroristische aanslagen. Het leger probeert opnieuw controle te krijgen over het gebied. Toch heeft het leger niet kunnen voorkomen dat grensposten, legereenheden en overheidsgebouwen zijn aangevallen.

Ook vonden korte ontvoeringen in de Sinaï plaats door Bedoeïenen. Bijvoorbeeld bij het St. Catherina klooster en op doorgaande wegen. De Bedoeïnen gebruikten de gijzelaars om de overheid onder druk te zetten. Ook in de rest van de Sinaï is het onrustig. Zwaar gewapende groepen werpen wegblokkades op, gijzelen en overvallen mensen en stelen met geweld voertuigen.

Reis niet naar het grensgebied met Libië

Reis niet naar het grensgebied met Libië, inclusief de Siwa-oase. In dat gebied is er een verhoogd risico op ontvoeringen. Ook is het gebied gevaarlijk vanwege de onrustige situatie in Libië. Er wordt ook gesmokkeld, bijvoorbeeld wapens.

Reizen naar Caïro, Alexandrië en de Nijldelta

Er zijn veiligheidsrisico's voor reizen naar Caïro, Alexandrië en de Nijldelta. Zie ook de overige rubrieken van dit reisadvies. Wees voorzichtig bij verplaatsingen over land en blijf alert op de laatste ontwikkelingen. Reis alleen als dat noodzakelijk is naar de strook langs het Suezkanaal, inclusief de steden Port Said, Ismailia en Suez.

Reizen naar toeristische gebieden

Er zijn veiligheidsrisico's voor reizen naar de volgende toeristische plaatsen en gebieden:

 • de hotelresorts aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez;
 • de hotelresorts in Sharm-el-Sheikh;
 • de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel. Inclusief cruises.

Zie voor de veiligheidsrisico's de overige rubrieken van dit reisadvies.

Wees alert als u deze bestemmingen bezoekt. Reis er alleen heen via de dichtstbijzijnde vliegvelden. Er gaan directe vluchten naar deze vliegvelden of via Cairo International Airport.
De hotelresorts zijn over het algemeen goed beveiligd. Blijf zoveel mogelijk in de resorts, gezien de veiligheidssituatie en de dreiging van terroristische aanslagen.

Overige gebieden

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de overige gebieden van Egypte. Er is kans op politieke onrust, geweld en aanslagen.

Criminaliteit

De criminaliteit is toegenomen in de afgelopen jaren. Vooral in de grote steden en drukke badplaatsen.

Omdat er nu minder reizigers naar Egypte gaan, wordt er minder geld verdiend in de toeristenindustrie. Bezoekers worden daarom vaak opdringerig aangesproken. Vooral door personen die in de toeristenindustrie werken. De kans op criminaliteit (roofovervallen) en ongewenste intimiteiten is groter geworden. Conflicten tussen toeristen en taxichauffeurs komen regelmatig voor, bijvoorbeeld over de prijs van de rit.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

In heel Egypte is er een risico op ontvoeringen en terroristische aanslagen, ook op buitenlanders en buitenlandse doelen. Mijd overheidsgebouwen en plaatsen waar veel buitenlanders komen.

Luchtruim boven de Sinaï onveilig

Het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï heeft te maken met een terroristische dreiging. Vraag vóór uw reis aan uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie of zij bij de vliegroute rekening houden met deze dreiging.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Egypte in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Tips van de ambassade

Vrouwen kunnen in de toeristenplaatsen in Egypte het slachtoffer worden van ‘Bezness’ (|liefdesfraude). Daarbij zijn mannen er op uit een relatie aan te gaan met een buitenlandse vrouw. Het enige doel is om haar zoveel mogelijk geld afhandig te maken. De daders van bezness zijn strafbaar. Ingaan op de pogingen kan ernstige financiële en traumatische gevolgen hebben.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Calamiteitenfonds

Bindend besluit 1 Egypte, Sinaï – (dreigend) molest        
d.d. 28 februari 2014

De Calamiteitencommissie heeft op 28 februari 2014 voor het (dreigend) molest in Egypte, Sinaï de volgende besluiten genomen:

­ Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 28 februari 2014 voor de Sinaï, Egypte op basis van (dreigend) molest en het als gevolg hiervan aangescherpt reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
­ Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 28 februari 2014 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van de Sinaï, Egypte waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover¬eenkomst na te komen.
Dit zal voornamelijk zien op de bestemming Sharm el Sheikh.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel¬nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van de Sinaï, Egypte die op 28 februari 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het (dreigend) molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas¬singen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamitei¬tenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.
Let op: voor reizen met een geboekte terugreisdatum op 28 februari 2014 geldt dat geen sprake is van repatriëring en dus evenmin van meerkosten van repatriëring die voor vergoeding door het fonds in aanmerking komen. Voor deze consumenten is evenmin sprake van vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 28 februari 2014 geldt dat de (gevolgen van) het (dreigend) molest bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereen¬komst aansprakelijk.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 05-03-2014

Aanvullende informatie grensdocumenten
Toeristen kunnen hun visum bij aankomst in Egypte kopen, zakenreizigers moeten van tevoren een visum aanvragen. Kosten visum bij aankomst: $15 of € 13.
* wanneer fysiek een visum bij de ambassade wordt aangevraagd moet het paspoort 6 maanden geldig zijn op geplande inreisdatum.

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 28-03-2015

Vereisten voor een zakenvisum voor Egypte visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.nl/photo-service.php  CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

  Een voorbeeld Garantiebrief is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 5. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 6. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Belangrijke informatie

Visum bij aankomst stopt
De Egyptische autoriteiten geven aan dat per 15 mei 2015 geen visum meer bij aankomst verkrijgbaar is. Voor reizen die na deze datum plaatsvinden, moet van tevoren een visum worden aangevraagd.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Egypte voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.nl/photo-service.php  CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 5. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 6. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 05-09-2014

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koortsKomt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTPVaccinatie aanbevolen.
BuiktyfusVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
MazelenVerhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hepatitis AVaccinatie aanbevolen.
Hepatitis BVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
RabiesKan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DengueDengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
SchistosomiasisIn dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  15  10  17 
Februari  16  16 
Maart  18  17 
April  20  11  18 
Mei  23  11  20 
Juni  25  12  24 
Juli  28  12  26 
Augustus  28  12  26 
September  26  11  26 
Oktober  25  10  24 
November  21  22 
December  17  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20 
Februari  22 
Maart  26  10 
April  32  10 
Mei  36  11 
Juni  38  13 
Juli  38  13 
Augustus  37  12 
September  35  12 
Oktober  33  10 
November  26 
December  21 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16 
Februari  18 
Maart  21 
April  24  11 
Mei  29  11 
Juni  31  13 
Juli  32  13 
Augustus  32  12 
September  29  11 
Oktober  27  10 
November  23 
December  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  24 
Februari  20  23 
Maart  22  23 
April  25  10  24 
Mei  28  11  24 
Juni  30  12  27 
Juli  31  13  28 
Augustus  32  12  29 
September  29  11  28 
Oktober  28  10  27 
November  24  26 
December  21  25 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18 
Februari  21 
Maart  25 
April  31  10 
Mei  35  12 
Juni  37  13 
Juli  37  13 
Augustus  37  12 
September  33  12 
Oktober  30  10 
November  25 
December  21 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16  16 
Februari  17  16 
Maart  18  17 
April  20  10  18 
Mei  23  10  19 
Juni  27  12  22 
Juli  28  13  25 
Augustus  27  12  26 
September  26  11  25 
Oktober  24  10  24 
November  22  21 
December  17  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  24 
Februari  20  23 
Maart  22  23 
April  26  10  24 
Mei  30  11  24 
Juni  33  12  27 
Juli  34  12  28 
Augustus  34  11  29 
September  32  11  28 
Oktober  29  10  27 
November  25  26 
December  21  25 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten