Bekijk desktop versie

Filipijnen

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Op 8 november 2013 zijn de Filipijnen getroffen door tyfoon Haiyan (lokaal genaamd Yolanda). Hierbij is een aanzienlijk aantal slachtoffers gevallen. De tyfoon heeft grote schade aangericht onder andere in de provincies Leyte en Oost Samar, Negros Occidental, noordelijk Cebu, Masbate en Iloilo, hoewel ook andere gebieden schade hebben opgelopen. Alle niet essentiële reizen naar de getroffen gebieden worden ontraden.

Reis- en communicatie-infrastructuur zijn ernstig verstoord. Het is moeilijk te reizen of contact met de getroffen gebieden te krijgen. Deze verstoring zal naar verwachting ten minste een aantal dagen aanhouden. In veel gebieden is op dit moment geen elektriciteit.

U wordt geadviseerd de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten wordt u aangeraden onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden op de websites van Tropical Storm Risk en National Disaster Risk Reduction and Management Council.

Nederlanders, die tijdelijk of permanent in Filipijnen verblijven, wordt aangeraden zich te registreren via de website van de Nederlandse ambassade in Manilla waar u tevens aanvullende informatie inzake een verblijf in de Filipijnen kunt vinden.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten naar Zuidwest Mindanao en de Sulu Archipel, die onder andere bestaat uit de eilanden Tawi Tawi, Sulu en Basilan, evenals de omringende wateren (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Er is een dreiging van ontvoering, al dan niet voor losgeld, in de Filipijnen, in het bijzonder in het zuiden, inclusief toeristische kust – en eilandbestemmingen. Toeristen en lokale inwoners zijn in het verleden ontvoerd op locaties in het zuiden van Palawan op de eilanden van de Sulu archipel en delen van Mindanao, waarbij sommigen om het leven zijn gebracht. In de Zamboanga del Norte provincie in Mindanao bestaat een hoge kidnapdreiging tegen buitenlanders (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Alle niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten naar Mindanao. Het betreft de volgende regio’s en/of provincies: Northern Mindanao (Region X), Zamboanga Peninsula (Region IX), Lanao del Norte (Provincie van Region X), Davao Region, SOCCSKSARGEN (Region XII), ARMM (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen

In de Filipijnen kunnen van mei tot en met december tyfoons voorkomen. 

In de Filipijnen vertonen vulkanen in wisselende mate een verhoogde activiteit, met als gevolg dat door het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie (PHIVOLCS) veiligheidszones worden ingesteld. Het betreft onder meer de Bulusan vulkaan (provincie Sorsogon), de Mayon vulkaan (provincie Albay) en de Taal vulkaan (provincie Batangas, ongeveer 50 km ten zuiden van Metro Manilla). Het wordt ontraden zich binnen de eventueel ingestelde veiligheidszones van deze vulkanen te komen.

De Filipijnen wordt regelmatig getroffen door natuurrampen zoals aardbevingen, en aardverschuivingen. Voor de actuele situatie wordt geadviseerd de website van het Filipijns Instituut van Vulkanologie en Seismologie te raadplegen.

Er vinden traditioneel rondom nationale en lokale verkiezingen veel gewelddadige incidenten plaats. Reizigers worden geadviseerd waakzaamheid te betrachten en demonstraties en samenscholingen te mijden.

Vervoer per veerboot in de Filipijnen kan gevaarlijk zijn. Reizigers wordt geadviseerd het gebruik van veerboten zo veel mogelijk te beperken. Veerboten worden vaak te vol beladen en zijn niet altijd goed onderhouden. Bovendien zijn er niet altijd voldoende reddingsmaterialen aan boord. Vooral in het tyfoonseizoen kunnen stormen plotseling opkomen. Op 17 augustus 2013 vond een aanvaring plaats tussen een veerboot en een vrachtschip waarbij meer dan honderd mensen omkwamen. Ook zijn veerboten, evenals bussen, doelwit geweest van bomaanslagen (zie rubrieken ‘Terrorisme’ en ‘Zware criminaliteit’).

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in de Filipijnen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

In de Filipijnen is sprake van een gevaar van terroristische aanslagen. Er zijn diverse terroristische groeperingen van zowel communistische als islamitische signatuur actief. Reizigers wordt geadviseerd zich bewust te zijn van het risico van aanslagen op willekeurige burgerdoelen in het gehele land, met name daar waar veel mensen samenkomen en rekening te houden met de mogelijkheid van bomaanslagen, gijzelingsacties en overige terroristische activiteiten.

Zware criminaliteit

Er is een risico op ontvoeringen. Met grof geweld gepaard gaande roofovervallen op straat komen regelmatig voor.

Bij gebruik van openbaar vervoer, vooral in de avond en nacht, wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten. Ook zijn bussen en busstations in het verleden doelwit geweest van bomaanslagen.

Het drogeren van buitenlanders in bars en taxi’s is een hardnekkig fenomeen.

Reizigers wordt geadviseerd waakzaam te zijn voor benadering door personen die beweren hen te kennen (bijvoorbeeld van luchthaven of hotel), aangeven een gemeenschappelijk reisdoel te hebben of reizigers spontaan uitnodigen voor huisbezoek.

Onveilige gebieden

Fracties van verschillende rebellengroeperingen zijn nog altijd actief in geheel Mindanao. Met name in de Autonomous Region of Muslim Minanao (ARMM) vinden confrontaties tussen leger en groepen MILF-rebellen plaats en moet rekening worden gehouden met aanslagen op burgerdoelen.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden; te weten naar Zuidwest Mindanao alsmede de Sulu Archipel, die onder andere bestaat uit de eilanden Tawi Tawi, Sulu en Basilan evenals de omringende wateren, vanwege het risico van terroristische activiteiten, ontvoeringen en piraterij. Ook confrontaties tussen het leger en leden van groeperingen als MILF, MNLF, Jemaah Islamiyah en Abu Sayyaf komen hier regelmatig voor.

Alle niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden; te weten naar Mindanao met uitzondering van Zuidwest Mindanao waarnaar alle reizen worden ontraden. Het betreft de regio’s en provincies: Northern Mindanao (Region X), Zamboanga Peninsula (Region IX), Lanao del Norte (Provincie van Region X), Davao Region, SOCCSKSARGEN (Region XII), ARMM. In deze gebieden zijn diverse gewapende groepen actief, niet alleen van islamitische, maar ook van communistische signatuur. Gewapende schermutselingen tussen leger en leden van het Moro National Liberation Front (MNLF), het Moro Islamic Liberation Front (MILF) en andere groeperingen komen regelmatig voor in Centraal Mindanao. In geheel Mindanao is het onrustig.
Op 5 augustus 2013 is in Cotabato City een aantal mensen gedood en zijn tientallen mensen gewond geraakt door vermoedelijk een autobom.
In de Zamboanga del Norte provincie in Mindanao bestaat een hoge kidnapdreiging tegen buitenlanders. Op 9 september 2013 vonden gewapende confrontaties plaats tussen militanten en de Filipijnse veiligheidstroepen in Zamboanga stad. Er vinden nog steeds sporadisch gevechten plaats. De luchthaven van de stad is gesloten en is er een avondklok van kracht. Reizigers wordt geadviseerd zich via de lokale media goed op de hoogte te houden van de actuele tijden van deze avondklok.

Voor overige bestemmingen, wordt reizigers geadviseerd zich kort voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de actuele veiligheidssituatie.

Calamiteitenfonds

Bindend besluit 1 Filipijnen– tyfoon Haiyan
d.d. 12 november 2013

De Calamiteitencommissie heeft op 12 november 2013 voor de (naderende) passage van tyfoon Haiyan over de Filipijnen de volgende besluiten genomen:

- Vaststelling van een dreigende calamiteit op 7 november 2013 voor geheel de Filipijnen vanwege de naderende komst van tyfoon Haiyan;
­- Vaststelling van een calamiteit op 8 november 2013 voor dat deel van de Filipijnen dat werd getroffen door de passage van tyfoon Haiyan;
­- Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 7 november 2013 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Filipijnenwaar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover¬eenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen op de Filipijnen die op 7 november 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de Filipijnen- als gevolg van de (naderende) passage van tyfoon Haiyan - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas¬singen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Voor reizen die vanaf 8 november 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de tyfoon bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 27-06-2008
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 23-04-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Filippijnen visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en een lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

  Er is geen garantie dat toegang daadwerkelijk verleend zal worden. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie en vraag na bij uw luchtvaartmaatschappij of inchecken zonder visum is toegestaan. CIBTvisas adviseert reizigers altijd vóór vertrek een visum aan te schaffen waar mogelijk. Hiermee voorkomt u niet alleen het risico van weigering van toegang, maar ook lange wachtrijen bij de immigratiedienst voor de uitgifte van het visum bij aankomst.

 2. Persoonlijk aanvragen

  Voor deze bestemming is het alleen toegestaan persoonlijk een visum aan te vragen, CIBTvisas kan wel uw paspoort namens u ophalen. Deze CIBTvisas-ambassade-ophaalservice kost € 29,50.

  Hieronder vindt u een overzicht van vereisten voor een visumaanvraag, deze gelden als richtlijn. Neem altijd contact op met de ambassade voor de meest recente visumvereisten.

 3. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming

 4. Pasfoto's

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 5. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 6. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager.

 8. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 9. Extra fotokopie van bepaalde documenten

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 10. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 11. Kinderen

  Per kind dient u aan te leveren:

  • Het paspoort van het kind
  • Een goedgelijkende, recente pasfoto

Belangrijke informatie

Reizigers die kunnen aantonen dat ze voormalig paspoorthouders van de Filippijnen zijn, kunnen bij aankomst een visumvrijstelling krijgen voor een verblijf van één jaar (Balikbayan status). Als bewijs geldt bijv. een oud Filippijns paspoort. Voor meereizende echtgeno(o)t(e) en kinderen geldt dezelfde vrijstelling. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de ambassade.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Filippijnen voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en een lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

  Er is geen garantie dat toegang daadwerkelijk verleend zal worden. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie en vraag na bij uw luchtvaartmaatschappij of inchecken zonder visum is toegestaan. CIBTvisas adviseert reizigers altijd vóór vertrek een visum aan te schaffen waar mogelijk. Hiermee voorkomt u niet alleen het risico van weigering van toegang, maar ook lange wachtrijen bij de immigratiedienst voor de uitgifte van het visum bij aankomst.

 2. Persoonlijk aanvragen

  Voor deze bestemming is het alleen toegestaan persoonlijk een visum aan te vragen, CIBTvisas kan wel uw paspoort namens u ophalen. Deze CIBTvisas-ambassade-ophaalservice kost € 29,50.

  Hieronder vindt u een overzicht van vereisten voor een visumaanvraag, deze gelden als richtlijn. Neem altijd contact op met de ambassade voor de meest recente visumvereisten.

 3. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 4. Pasfoto's

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 7. Extra fotokopie van bepaalde documenten

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 9. Kinderen

  Per kind dient u aan te leveren:

  • Het paspoort van het kind
  • Een goedgelijkende, recente pasfoto

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 05-03-2014

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koorts Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatie aanbevolen bij reisduur van 2 weken of langer
Mazelen Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hep A Vaccinatie aanbevolen.
Hep B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TBC Verhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Japanse encefalitis Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Malaria In sommige gebieden komt malaria voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Het gebruik van tabletten om malaria te voorkomen is soms nodig. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19 
Februari  20 
Maart  21 
April  22 
Mei  22  13 
Juni  21  16 
Juli  20  19 
Augustus  20  19 
September  20  18 
Oktober  20  13 
November  21 
December  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  30  28 
Mei  30  29 
Juni  29  10  28 
Juli  29  10  28 
Augustus  30  10  28 
September  29  10  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  28 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  31  29 
Juni  30  29 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  29  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  27 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  29  28 
Mei  29  10  28 
Juni  28  10  29 
Juli  28  28 
Augustus  28  28 
September  28  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  26 
Februari  28  27 
Maart  28  28 
April  29  28 
Mei  30  28 
Juni  29  12  28 
Juli  29  13  28 
Augustus  29  11  28 
September  29  11  28 
Oktober  29  13  28 
November  29  13  28 
December  28  12  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  11  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  31  29 
Juni  30  12  29 
Juli  29  12  28 
Augustus  29  11  28 
September  29  14  28 
Oktober  29  15  28 
November  29  12  28 
December  28  12  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  26 
Februari  21  26 
Maart  22  27 
April  24  28 
Mei  25  28 
Juni  25  11  29 
Juli  25  15  28 
Augustus  24  22  28 
September  24  18  28 
Oktober  23  13  28 
November  21  27 
December  20  26 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  30  29 
Juni  29  29 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  29  10  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  26 
Februari  28  27 
Maart  28  28 
April  29  28 
Mei  30  28 
Juni  29  29 
Juli  29  29 
Augustus  30  28 
September  29  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten