Bekijk desktop versie

Frankrijk

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Bij reizen in Frankrijk dient men waakzaamheid te betrachten (zie ook de rubriek 'Terrorisme').

Algemeen

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Frankrijk wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Frankrijk wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Parijs.

Voor algemene reistips wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme. U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Het is belangrijk waakzaam te zijn.

In verband met dit verhoogde risicodreiging zijn er op vliegvelden en stations, al langere tijd, verscherpte controles van personen en bagage van kracht. Bij het betreden van openbare gebouwen als musea kunnen handtassen worden gecontroleerd.

Zware criminaliteit

Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden

De kans op ongeregeldheden in de voorsteden (banlieues) van Parijs en andere grote steden is aanwezig. U wordt geadviseerd om deze voorsteden te mijden tijdens demonstraties en samenscholingen.

Calamiteitenfonds

Lourdes, Frankrijk – overstromingen: calamiteit vastgesteld
21-06-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 21 juni 2013 voor de overstromingen in Lourdes, Frankrijk de volgende besluiten genomen:

­Vaststelling van een calamiteit op 18 juni 2013 voor die delen van Lourdes waar zich als gevolg van extreme regenval overstromingen voordeden.
Het gaat dan met name om het stroomgebied van de Gave de Pau in het centrum van Lourdes, inclusief de Lourdes-grot.

­ Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 18 juni 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die die delen van Lourdes, Frankrijk waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Lourdes die op 18 juni 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de over­stromingen - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan komen aanvullend op de meerkosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding.

In deze gevallen dienen de kostenbesparingen op de niet geleverde reisonderdelen te worden verrekend.

Voor reizen die vanaf 19 juni 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt.

Let op: er was uitsluitend sprake van een uitkeringsvatbare situatie op 18 juni 2013.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 07-08-2013

Aanvullende gezondheidsinformatie (Bron: RIVM)

Meningokokken C vaccinatieadviesvoor MSM (mannen die seks hebben met mannen) die reizen naar Parijs 
  

Advies LCR en RIVM:
- MSM ouder dan 30 jaar die van plan zijn te reizen naar New York, Berlijn of Parijs en deel willen nemen aan (seksuele) activiteiten binnen de lokale MSM -gemeenschap wordt in overweging gegeven zich voor de reis te laten vaccineren tegen meningokokken groep C

Reden is een verhoogd aantal meldingen tussen 2010 en 2013 van hersenvliesontsteking die is veroorzaakt door de meningokokkenbacterie groep C bij mannen die intensief (seksueel) contact hebben gehad met andere mannen. Het gaat om vijf gevallen in Parijs, vijf in Berlijn en 22 in New York. De sterfte bij de uitbraak in de VS lag rond de dertig procent.

Sinds 2002 worden in Nederland alle kinderen binnen het RVP schema op de leeftijd van 14 maanden ingeënt tegen meningokokken C. Door een grootschalige inhaalcampagne gehouden in 2002 waarbij alle kinderen tot 19 jaar zijn opgeroepen, is 95% van de Nederlandse bevolking van 1-30 jaar beschermd en is er in Nederland nagenoeg geen circulatie meer van meningokokken serogroep-C. In Nederland zijn op dit moment geen gevallen van meningokokken C ziekte onder MSM gemeld.

Voor meer informatie zie http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_meningokokken_C.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 27-03-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Frankrijk visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een ongelimiteerd verblijf. De reiziger moet in het bezit zijn van:

  • Een geldig paspoort
   of
  • Een geldige nationale identiteitskaart

Vereisten voor een toeristenvisum voor Frankrijk voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een ongelimiteerd verblijf. De reiziger moet in het bezit zijn van:

  • Een geldig paspoort
   of
  • Een geldige nationale identiteitskaart

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 03-09-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Teken encefalitis Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10  13 
Februari  11  13 
Maart  12  14 
April  14  15 
Mei  18  17 
Juni  22  11  21 
Juli  24  12  24 
Augustus  24  11  24 
September  22  22 
Oktober  18  20 
November  14  19 
December  11  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  10 
April  12 
Mei  16  11 
Juni  19  10 
Juli  22 
Augustus  21 
September  17 
Oktober  13 
November 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  13 
Maart  11  14 
April  14  15 
Mei  17  17 
Juni  20  10  21 
Juli  22  12  24 
Augustus  22  10  24 
September  19  22 
Oktober  15  20 
November  10  19 
December  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  12 
Februari  10  11 
Maart  12  12 
April  13  11  13 
Mei  16  13  14 
Juni  19  10  16 
Juli  21  17 
Augustus  21  19 
September  20  10  19 
Oktober  16  11  17 
November  12  12  14 
December  13  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  10 
Maart  11  11 
April  14 
Mei  17  10 
Juni  20 
Juli  22 
Augustus  22 
September  19  10 
Oktober  15  10 
November  10  11 
December  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17  10 
Februari  12  10 
Maart  11 
April  10  11  10 
Mei  13  10  12 
Juni  16  15 
Juli  17  10  16 
Augustus  17  11  17 
September  16  12  16 
Oktober  13  14  15 
November  10  16  12 
December  17  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari  11 
Maart  12 
April  11  10 
Mei  15  11 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  20 
September  18 
Oktober  14  10 
November  10  14 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart 
April  12 
Mei  16 
Juni  19 
Juli  21 
Augustus  21 
September  18 
Oktober  13 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  10 
April  12  10 
Mei  16  11 
Juni  19  11 
Juli  21  10 
Augustus  21  11 
September  18 
Oktober  12 
November 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari 
Maart 
April  12 
Mei  16 
Juni  19 
Juli  21 
Augustus  21 
September  18 
Oktober  12 
November  10 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  10 
April  12  10 
Mei  16  12 
Juni  19 
Juli  22 
Augustus  21 
September  20 
Oktober  13 
November  10 
December  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  10 
April  13 
Mei  16  10 
Juni  20 
Juli  22 
Augustus  22 
September  19 
Oktober  13 
November 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10  13 
Februari  10  13 
Maart  12  14 
April  14  15 
Mei  17  16 
Juni  21  10  20 
Juli  24  11  23 
Augustus  24  10  23 
September  22  21 
Oktober  18  18 
November  13  16 
December  11  14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  10 
Maart  11 
April  11  10 
Mei  14  12 
Juni  18  10 
Juli  20 
Augustus  19 
September  16 
Oktober  12 
November  11 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  11 
Februari  12  11 
Maart  10  12  10 
April  12  11  11 
Mei  15  11  13 
Juni  19  10  16 
Juli  21  10  17 
Augustus  21  18 
September  19  18 
Oktober  15  10  16 
November  10  12  13 
December  12  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  11 
Februari  10 
Maart  10 
April  11  11 
Mei  14  13 
Juni  17  15 
Juli  19  16 
Augustus  19  17 
September  18  17 
Oktober  14  15 
November  11  12  13 
December  12  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  10 
Maart 
April  11  10 
Mei  15 
Juni  19 
Juli  20 
Augustus  20 
September  17  10 
Oktober  12  10 
November  12 
December  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  10 
April  13 
Mei  17 
Juni  20  10 
Juli  23  10 
Augustus  22 
September  19 
Oktober  13 
November 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  13 
Maart  12  13 
April  14  14 
Mei  18  15 
Juni  22  11  18 
Juli  25  12  23 
Augustus  25  11  23 
September  22  21 
Oktober  17  17 
November  12  16 
December  14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  11 
April  14 
Mei  18 
Juni  22  10 
Juli  25  11 
Augustus  24  10 
September  20 
Oktober  15 
November  10 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari 
Maart 
April  11 
Mei  15  10 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  20 
September  17 
Oktober  11 
November  11 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  10 
Maart  10  10 
April  12 
Mei  16  10 
Juni  19 
Juli  21 
Augustus  20 
September  18  10 
Oktober  14  11 
November  12 
December  14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11  13 
Februari  11  14 
Maart  13  15 
April  15  16 
Mei  18  17 
Juni  21  20 
Juli  24  10  23 
Augustus  24  23 
September  22  21 
Oktober  19  18 
November  15  16 
December  12  14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  12 
April  14 
Mei  19 
Juni  23  11 
Juli  26  12 
Augustus  25  10 
September  22 
Oktober  17 
November  12 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  11 
April  14 
Mei  18 
Juni  22  10 
Juli  25  11 
Augustus  24  10 
September  21 
Oktober  16 
November  11 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart 
April  13 
Mei  16 
Juni  20 
Juli  21 
Augustus  21 
September  18 
Oktober  13 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16  11 
Februari  14  10 
Maart  12 
April  11  12  11 
Mei  14  12  13 
Juni  17  16 
Juli  19  17 
Augustus  19  10  18 
September  17  10  17 
Oktober  14  13  15 
November  10  15  13 
December  15  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari  10 
Maart  13 
April  15 
Mei  19 
Juni  23 
Juli  26  10 
Augustus  25 
September  22 
Oktober  18 
November  13 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  11 
Maart 
April  11 
Mei  15 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  20 
September  17 
Oktober  12 
November  12 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari 
Maart  10 
April  12 
Mei  15 
Juni  18 
Juli  20 
Augustus  20 
September  18 
Oktober  13  10 
November  10 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  13 
Maart  12  14 
April  16  15 
Mei  19  17 
Juni  23  11  21 
Juli  25  12  24 
Augustus  26  11  24 
September  24  22 
Oktober  17  20 
November  15  19 
December  11  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  11 
Februari  12 
Maart  11 
April  10  11  10 
Mei  13  11  12 
Juni  15  13 
Juli  17  16 
Augustus  18  17 
September  17  16 
Oktober  14  12  14 
November  10  15  12 
December  14  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11 
Februari 
Maart 
April  12 
Mei  16 
Juni  19  10 
Juli  21  10 
Augustus  20 
September  17 
Oktober  11 
November 
December  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  11 
April  13 
Mei  17 
Juni  21 
Juli  23 
Augustus  23 
September  20 
Oktober  15 
November  10 
December  11 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari 
Maart  10 
April  12 
Mei  16 
Juni  19 
Juli  21 
Augustus  21 
September  18 
Oktober  13 
November  11 
December  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart 
April  12 
Mei  16 
Juni  19  10 
Juli  22 
Augustus  21 
September  19 
Oktober  13 
November 
December 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten