Bekijk desktop versie

India

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Van 7 april t/m 12 mei 2014 vinden in India nationale parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat in de aanloop naar de verkiezingen in verschillende delen van het land grootschalige manifestaties en demonstraties zullen plaatsvinden, waarbij ongeregeldheden kunnen voorkomen. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten en tijdens uw verblijf in India regelmatig de berichten in de (lokale) media te volgen; zij kunnen een indicatie geven van een mogelijk wijzigende veiligheidssituatie.

U wordt geadviseerd om massale samenkomsten te mijden. Er zijn regelmatig vele doden te betreuren als gevolg van verdrukking in mensenmassa’s of door instortende bruggen en gebouwen.

De parlementsverkiezingen zullen worden voltrokken in negen fases van elk een dag. Op de site van de Election Commission of India is het verkiezingsschema te vinden. Op de verkiezingsdagen zijn in de betreffende gebieden overheidsdiensten en winkels gesloten en zal het openbare leven vrijwel geheel tot stilstand komen.

Er is in heel India sprake van een verhoogde terrorismedreiging. Naast regelmatige bomaanslagen en ontvoeringen op meer afgelegen locaties (zie de rubriek ‘Onveilige gebieden’) hebben ook grote steden te maken met terroristische aanslagen (zie verder rubriek ‘Terrorisme’). U wordt daarom geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten bij bezoeken aan openbare gelegenheden.

Met het oog op de veiligheidssituatie worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar het grensgebied India-Pakistan, met uitzondering van de officiele grensovergang Wagah Border) en in de deelstaat Jammu & Kasjmir, met uitzondering van de regio Ladakh (zie verder ‘Onveilige gebieden’).

Om veiligheidsredenen worden in Noordoost India niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden te weten naar de deelstaten Assam, Tripura, Nagaland en Manipur en bij reizen naar de deelstaten Arunnachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Himachal Pradesh alsook de rurale gebieden in de deelstaten Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisharh en West Bengal wordt u geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten (zie verder in de rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Indien u tijdelijk of permanent in India verblijft, wordt u geadviseerd u te registreren, zodat u in geval van een noodsituatie door de ambassade kunt worden bereikt.

Reizen tijdens de monsoon brengt risico’s met zich mee in verband met eventuele overstromingen en aardverschuivingen. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten en de weersverwachtingen goed te volgen via de website van de India Meteorological Department en voorafgaand aan uw reis via de lokale autoriteiten of reisorganisaties na te gaan of toegang tot bepaalde gebieden mogelijk is.

U wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn in het verkeer (houd rekening met ‘onmogelijke’ verkeerssituaties en onvoorspelbare medeweggebruikers); het aantal verkeersslachtoffers ligt aanzienlijk hoger dan in Europa.

U wordt geadviseerd zo goed mogelijk gehoor te geven aan aanwijzingen van autoriteiten. (Vermeende) overtredingen kunnen leiden tot directe arrestatie en vastzetting en er kan sprake zijn van een langdurige rechtsgang. Het fotograferen op/van luchthavens, politie/legerposten of (kern-) energiecentrales is bijvoorbeeld niet toegestaan; ook het onbedoeld fotograferen daarvan kan leiden tot arrestatie.

Met een uitspraak van het Indiase Hooggerechtshof op 11 december 2013 is homoseksualiteit strafbaar in India. Een veroordeling voor seksuele handelingen tussen mensen van het gelijke geslacht zou tot een gevangenisstraf kunnen leiden. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij uw opstelling en uitingen.

Algemeen

Nederlanders, die tijdelijk of permanent in India verblijven, wordt aangeraden zich te registreren via de website van de Nederlandse ambassade in New Delhi waar u tevens aanvullende informatie inzake een verblijf in India kunt vinden.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in India wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Er is in heel India sprake van een verhoogde terrorismedreiging. Naast regelmatige bomaanslagen en ontvoeringen op meer afgelegen locaties (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’) hebben ook steden als New Delhi en Mumbai te maken met terroristische aanslagen. In 2011 en 2012 is in die steden een aantal bomaanslagen gepleegd waarbij tientallen doden zijn gevallen. In februari 2013 zijn bij een dubbele bomaanslag in de stad Hyderabad doden en tientallen gewonden gevallen. Hoewel extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen om openbare gelegenheden te beschermen, wordt u geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten bij bezoeken aan openbare gelegenheden zoals luxe hotels/restaurants, vliegvelden/stations, markten/shopping malls en tempels/kerken/moskeeën/paleizen.

Zware criminaliteit

Er is een groot aantal meldingen van ontvoeringen en seksuele vergrijpen tegen vrouwen. U wordt daarom geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten en in het donker eenzame plekken te mijden (niet alleen te voet, maar ook bij gebruik van bus of taxi).

In toeristische centra, zoals bijvoorbeeld Goa, zijn oplichtersbendes actief die het op buitenlanders gemunt hebben. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten als u ogenschijnlijk vriendelijk benaderd wordt door hulpvaardige mensen die u willen rondleiden.

Onveilige gebieden

Alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden te weten naar:

Grensgebied India-Pakistan
Alle reizen naar een gebied binnen tien kilometer van de Pakistaanse grens worden ontraden. Enige uitzondering hierop vormt de officiële grensovergang Wagah Border (nabij Amritsar). De grens tussen India en Pakistan is op sommige plekken niet gemarkeerd (bijvoorbeeld in de Thar woestijn). Het benaderen, laat staan illegaal overschrijden, van deze grens kan tot levensbedreigende situaties leiden.

Jammu & Kasjmir
Alle reizen naar de deelstaat Jammu & Kasjmir (uitgezonderd de hoogvlakte van de regio Ladakh) worden ontraden. De veiligheidssituatie in de deelstaat Jammu & Kasjmir (in het bijzonder in de zogenoemde Kasjmir-vallei en directe omgeving; niet zo zeer in de hoger gelegen regio Ladakh) blijft onverminderd onvoorspelbaar en slecht. Hoewel het afgelopen jaar sprake lijkt van een lichte verbetering (en een groeiend aantal, ook buitenlandse, toeristen naar de Kasjmir vallei reist) wordt de situatie nog immer als fragiel ingeschat. Militante bewegingen plegen al vele jaren met enige regelmaat aanslagen op overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties; onlangs nog verloren 5 politiemensen in burger het leven. Bij aanslagen maar ook ongeregeld-heden of optreden van leger en politie zijn vaak ook burgerslachtoffers te betreuren. Daarnaast wordt er regelmatig een avondklok ingesteld en/of telefoon- en internetverbindingen geblokkeerd.

Zolang niet over de weg via Srinagar naar de regio Ladakh wordt gereisd maar via Manali of per vliegtuig naar Leh, kan de regio Ladakh zonder beperkingen (dus ook voor niet-essentiële reizen) worden bezocht.

Niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten naar:

Noordoost India
Niet essentiele reizen naar de deelstaten Assam, Tripura, Nagaland en Manipur in Noordoost India worden ontraden. Meerdere rebellengroeperingen zijn hier al vele jaren met wisselende intensiteit actief. Dit gaat gepaard met gewelddadigheden; met veiligheidstroepen, onderling en tegen de lokale bevolking; met bomaanslagen, ontvoeringen, afpersing (ook van toeristen) en banditisme. Zo laaide zomer 2012 in Assam het geweld opnieuw op met tientallen doden en honderdduizenden vluchtelingen als gevolg.

Voor essentiële reizen naar de genoemde deelstaten in Noordoost India wordt geadviseerd te vliegen en zo min mogelijk over de weg te reizen.

U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten voor reizen naar de volgende gebieden:

Noordoost India
In de deelstaten Arunachal Pradesh, Mizoram en Meghalaya wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Hoewel de situatie in deze drie deelstaten al langer aanzienlijk rustiger is dan in de hiervoor aangegeven vier deelstaten in Noordoost India, kunnen gewelddadigheden (als gevolg van spill-over) niet worden uitgesloten.

Himachal Pradesh
In de Kullu Valley in Himachal Pradesh hebben zich in het verleden incidenten (berovingen met letsel, moorden, vermissingen) voorgedaan waarbij buitenlanders waren betrokken. Bij het rondtrekken in de bergen van Himachal Pradesh, wordt u aangeraden dit niet alleen of in een klein groepje te doen, maar in groter verband onder begeleiding van lokale gidsen en daarbij extra waakzaamheid te betrachten. Tevens wordt geadviseerd u te laten registreren bij de politie ter plaatse en deze te informeren over de geplande route.

Rurale gebieden in Bihar, Jharkhand, Orissa,Chhattisgarh en West Bengal
In de rurale gebieden in de deelstaten Bihar, Jharkhand, Orissa, Chattisgarh en West Bengal wordt u geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Regelmatig plegen maoïstische groeperingen (Naxalites genoemd) vanuit de dichte jungles hit-and-run aanslagen op politie, veiligheidstroepen en overheidsmedewerkers; daarbij zijn soms ook burgerslachtoffers te betreuren. Daarnaast is sprake van ontvoeringen en afpersing (ook van toeristen). Volgens Indiase experts zijn circa 15.000 opstandelingen actief in 13 van de 29 deelstaten (meest actief in de hier genoemde).

Reisbeperkingen opgelegd door Indiase autoriteiten:
Voor de toegang tot bepaalde regio’s en/of gebieden stellen de Indiase autoriteiten soms nadere eisen aan (specifieke) buitenlandse toeristen.

Zo zijn er bijvoorbeeld protected en restricted areas. Voor deze gebieden moet voorafgaand aan een bezoek een zogenoemd Protected (PAM) of Restricted Area Permit (RAM) moet worden aangevraagd bij de Indiase Ambassades/Consulaten in het buitenland of bij het Ministry of Home Affairs (Foreigners Division), Jaisalmer House, 26 Man Singh Road te New Delhi. Het verwerken van een aanvraag kan overigens weken duren. Maar er zijn ook andere gebieden waar de (lokale) overheid nadere beperkingen oplegt aan het bezoeken of waar vooraf toestemming vereist is.

Zover bekend worden thans in de volgende gebieden nadere eisen gesteld:

 • De deelstaten Arunachal Pradesh en Sikkim (beide volledig); 
 • Delen van de deelstaat Himachal Pradesh (nabij de Chinese grens); 
 • Delen van de deelstaat Uttarakhand (nabij de Chinese grens);
 • Delen van de deelstaat Rajasthan (nabij de Pakistaanse grens); 
 • Delen van de deelstaat Jammu & Kashmir (nabij de ‘Line of Control’ met Pakistan); 
 • De Andaman & Nicobar Eilanden (volledig);
 • De Laccadive Eilanden (Lakshadweep) (volledig); 
 • De deelstaten Manipur, Mizoram en Nagaland (alle drie volledig).

In de genoemde gebieden is of vooraf een permit vereist of dienen buitenlanders zich binnen 24 uur na aankomst in de deelstaat in te schrijven bij het lokale Foreigners Registration Office. Op het bezoeken van gebieden zonder geldig permit of het niet ‘inschrijven’ staan zware straffen.

Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek voor de laatste stand van zaken niet alleen de website van de “Foreigners Division” van het Ministry of Home Affairs te raadplegen maar zich ook op de hoogte te stellen van lokale vereisten (zie Entry Permits).

Calamiteitenfonds

Bindend besluit 1 overstromingen Ladakh, India
d.d. 20 augustus 2010

De Calamiteitencommissie heeft op 20 augustus 2010 naar aanleiding van de recente overstromingen in de regio Ladakh (deelstaat Kashmir, India) het volgende besluit genomen:

- Vaststelling van een calamiteit op basis van een natuurramp op 5 augustus 2010 voor die plaatsen in de regio Ladakh (deelstaat Kashmir, India) die op die datum werden getroffen door overstromingen en/of aardverschuivingen als gevolg van zware regenval.

- Vaststelling van (een) uitkeringsvatbare situatie(s) als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen de regio Ladakh (deelstaat Kashmir, India) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Deze vaststelling (inclusief de einddatum van de uitkeringsvatbare situatie) gebeurt telkens aan de hand van de feitelijke, door consumenten ter plaatse ondervonden en door de betrokken deelnemer te documenteren omstandigheden.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers zullen in goed overleg met hun klanten de reizen zo mogelijk hebben aangepast naar een gelijkwaardig alternatief. De meerkosten van deze reisaanpassing komen voor rekening van het Calamiteitenfonds.

De inkoopprijs van niet genoten reisonderdelen dient door de deelnemer als kostenbesparing te worden opgegeven. Dit bedrag wordt met de uitkering van het fonds verrekend.

Deze reisonderdelen zijn immers niet geleverd als gevolg van overmacht, en het is internationaal aanvaard recht dat de deelnemer in dat geval zijn (lokale) leverancier niet hoeft te betalen voor niet geleverde diensten. Het is hierbij niet relevant of de deelnemer deze bedragen daadwerkelijk niet aan zijn leverancier zal betalen. Indien hij niet kan of wil verrekenen komt dit voor zijn eigen rekening.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan komen - aanvullend op genoemde vergoeding van ontstane meerkosten - de door klanten niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding.

Van tijdelijke staking van de reis kan sprake zijn indien klanten tijdelijk het getroffen gebied niet konden verlaten vanwege aangetaste infrastructuur, maar hun reis uiteindelijk hebben voortgezet.

Van definitieve staking van de reis is sprake indien het niet mogelijk was de reis in aangepaste vorm voort te zetten en het evenmin mogelijk was de oorspronkelijke reis - na een tijdelijke staking ervan - te hervatten.

Deelnemers dienen in hun claim gemotiveerd aan te geven voor welke oplossing is gekozen (reisaanpassing danwel staking van de reis). Het bureau beoordeelt de gekozen oplossing op redelijkheid tijdens de behandeling van de claim.

Voor reizen die vanaf 6 augustus 2010 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in de regio Ladakh bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.

De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 16-06-2011
Aanvullende info grensdocumenten

De regels voor visa zijn door het Indiase Ministerie van Buitenlandse Zaken al tijden zeer sterk aangescherpt.  

U moet rekening houden met een lange aanvraagtijd.

Kijk voor de meest recente info op www.visumdienst.com bij nieuws en info per land.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 16-04-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor India visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • In het Engels zijn opgesteld en geprint op bedrijfsbriefpapier 
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • Het Kamer van Koophandelnummer vermelden van het Nederlandse bedrijf
  • Alle paspoortgegevens van de aanvrager (volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, afgiftedatum en vervaldatum) vermelden
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Het doel van de reis vermelden (alleen Business is niet voldoende)
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • De naam van het uitnodigende bedrijf met exact dezelfde adres-en contactgegevens als in de uitnodiging en het visumaanvraagformulier vermelden
  • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat de geldigheid van het visum is afgelopen
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag (adres van ambassades staan op onze website onder 'overige informatie')
  • Duidelijk de naam en functie van de ondertekenaar vermelden

  Een voorbeeld is opgenomen in het CIBTvisas aanvraagpakket.

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • Exact dezelfde bedrijfsgegevens bevatten als op het visumaanvraagformulier, in de Garantiebrief en op het Certificate of Incorporation
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden (naam, paspoortnummer, geboortedatum, datum van afgifte en vervaldatum)
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, de eerste inreisdatum en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Hetzelfde adres vermelden als dat wat op de Certificate of Incorporation staat. Indien dit niet het geval is, dan moet specifiek worden vermeld dat het bedrijf is verhuisd naar een ander adres
  • De naam en functie van de ondertekenaar vermelden

 5. Akte van oprichting (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Indien het uittreksel in een andere taal dan het Nederlands of Engels opgesteld is, dient een vertaling naar het Engels bijgeleverd te worden. Deze hoeft niet beëdigd te zijn

  Indien u wilt dat CIBTvisas dit namens u verzorgt, kunt u dit aangeven op het CIBTvisas-orderformulier.

 8. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 9. Visum-aanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de officiële website van de Indiase autoriteiten via de volgende link: https://indianvisaonline.gov.in/visa  Vult u het formulier bij voorkeur in één keer volledig in en print het daarna direct uit
  • Exact dezelfde gegevens bevatten als die van het paspoort (bij 'given names' vult u alle voornamen in, bij 'surname' vult u de achternaam in)
  • Niet met E/V (echtgenote/echtgenoot van) ingevuld worden
  • Ondertekend op zijn twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn 
  • Details van de werkgever bevatten, aanvragers zonder werkgever moeten de verplichte velden voor werkgever met NA (Not Applicable) invullen

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. CIBTvisas kan dit voor u doen. Deze service bieden we aan voor €16,50. Als u hiervan gebruik wilt maken dan ontvangen we graag het Verzoek tot invoering online visumaanvraag India dat u in het CIBTvisas-aanvraagpakket aantreft. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door CIBTvisas ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade vereist namelijk originele handtekeningen. Vervolgens stuurt u het origineel getekende formulier per post of koerier weer naar ons.

 10. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 11. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van twee werkdagen is alleen mogelijk als u een vluchtschema/e-ticket aanlevert waaruit duidelijk blijkt dat u binnen drie dagen vertrekt naar India. Ook is een Engelstalige zelfgeschreven machtiging benodigd. Deze verklaring moet:

  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager CIBTvisas machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • De contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres) van de aanvrager bevatten
  • Duidelijk vermelden waarom een spoedprocedure nodig is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

   

 12. Houders van een tweede paspoort

  Houders van een tweede paspoort moeten een kopie van dit paspoort aanleveren, vergezeld van een Engelstalige ondertekende verklaring waarin staat dat er geen visum voor India in het andere paspoort staat.
  Het tweede paspoort moet alleen worden aangeleverd als er een geldig visum van India in staat. Een voorbeeld van de 'Declaration of Holding Visa in my second passport' hebben we opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 13. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Als u een zakenvisum voor één jaar aanvraagt dan geeft de ambassade mogelijk een visum met een geldigheid van zes maanden af, tegen de kosten van een visum voor één jaar. Restituties zijn daarom niet mogelijk.

 14. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 070-3150200.

 15. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het CIBTvisas aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 070-315 0200.

 16. Personeel Defensie of Politie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij defensie of de politie dienen rekening te houden met een langere procedure. Daarnaast kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

 17. Visa die binnen een dag te verkrijgen zijn

  Zelfde dag aanvragen zijn alleen mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Alleen voor toeristen- of zakenvisa
  • De complete aanvraag (ook online via onze website) moet uiterlijk om 08.30 uur op de dag van aanvraag op ons kantoor in Den Haag zijn
  • De verzendwijze  koerier dezelfde dag of ophalen Schiphol moet worden gekozen (het visum is op zijn vroegst klaar om 19.00 uur)

  Een zelfgeschreven machtiging is een aanvullende vereiste. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager CIBTvisas machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • Duidelijk vermelden waarom het visum binnen 1 werkdag benodigd is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende)
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

  Er is geen garantie dat het visum daadwerkelijk op tijd klaar is, de ambassade kan besluiten het visum niet op de zelfde dag af te geven.

  De bemiddelingskosten bedragen € 199,50 exclusief BTW. Hierbij komen nog eventuele kosten voor aflevering per koerier op Schiphol of het opgegeven adres.

Vereisten voor een toeristenvisum voor India voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Voor een verblijf van drie maanden: tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Voor een verblijf van zes maanden: tenminste negen maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

  Bij de aanvraag van een visum voor langer dan drie maanden moet u kunnen aantonen dat u inderdaad langer dan drie maanden in India zult verblijven.

 4. Visum-aanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de officiële website van de Indiase autoriteiten via de volgende link: https://indianvisaonline.gov.in/visa  Vult u het formulier bij voorkeur in één keer volledig in en print het daarna direct uit
  • Exact dezelfde gegevens bevatten als die van het paspoort (bij 'given names' vult u alle voornamen in, bij 'surname' vult u de achternaam in)
  • Niet met E/V (echtgenote/echtgenoot van) ingevuld worden
  • Ondertekend op zijn twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn 
  • Details van de werkgever bevatten, aanvragers zonder werkgever moeten de verplichte velden voor werkgever met NA (Not Applicable) invullen

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. CIBTvisas kan dit voor u doen. Deze service bieden we aan voor €16,50. Als u hiervan gebruik wilt maken dan ontvangen we graag het Verzoek tot invoering online visumaanvraag India dat u in het CIBTvisas-aanvraagpakket aantreft. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door CIBTvisas ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade vereist namelijk originele handtekeningen. Vervolgens stuurt u het origineel getekende formulier per post of koerier weer naar ons.

 5. Reisverklaring (Undertaking)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Undertaking. Een voorbeeld hebben we opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 8. Bankafschrift

  Een gedownloade kopie van het meest recente bankafschrift met een positief saldo is vereist waarop de naam van de aanvrager vermeld staat. Bij voorkeur staat er ook een bijschrijving op (bijv. salaris, uitkering) waaruit bewijs van inkomen blijkt. Een printscreen van internetbankieren wordt niet geaccepteerd. Alle bij-en afschrijvingen van minimaal 3 weken moeten zichtbaar zijn. Dit afschrift mag maximaal 1 maand oud zijn.

 9. Zelfstandig ondernemers en ZZP

  Zelfstandig ondernemers moeten de volgende aanvullende documenten aanleveren:

  • Een ondertekende brief waarin men uitlegt zelfstandig ondernemer te zijn
  • Een uitreksel van de Kamer van Koophandel. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van de visumaanvrager. CIBTvisas kan een uittreksel namens u aanvragen als u dat wilt. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@CIBTvisas.nl

 10. Kinderen onder de 18 jaar

  Elke aanvrager onder de 18 jaar die met beide ouders/voogden reist, moet ook een geboorte-akte aanleveren waarop duidelijk de namen van beide ouders/voogden staan. Een aanvrager onder de 18 jaar die met één ouder of onbegeleid reist, moet daar bovenop een Engelstalige verklaring van toestemming aanleveren, een zogenaamde Letter of Consent. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door één van de ouders/voogd
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder/voogd als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd

 11. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het CIBTvisas aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 070-315 0200.

 12. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 070-3150200.

 13. Werkzaam bij een mediabedrijf

  Aanvragers die werken bij een organisatie/bedrijf dat iets te maken heeft met media en die als toerist naar India willen reizen, moeten een Journalisten/Toeristenvisum (JV/TV) aanvragen. Zelfs als het uitgeoefende beroep niets te maken heeft met media. De werkgever dient het formulier ‘Company Undertaking for JV/TV only’ in te vullen en te ondertekenen. Neemt u contact op met CIBTvisas via info@CIBTvisas.nl als dit van toepassing op u is. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Voor een JV/TV-visum brengt de ambassade een hoger tarief in rekening. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

 14. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van twee werkdagen is alleen mogelijk als:

  • U een visum met een geldigheid van drie maanden aanvraagt
  • Uit het vluchtschema/e-ticket duidelijk blijkt dat u binnen drie dagen vertrekt naar India
  • U kiest voor verzending van het paspoort per (spoed) koerier dezelfde dag of voor ophalen CIBTvisas kantoor Den Haag of ophalen Schiphol

  Ook is een Engelstalige machtiging benodigd. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager CIBTvisas machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • De contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres) van de aanvrager bevatten
  • Duidelijk vermelden waarom een spoedprocedure nodig is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

 15. Visa die binnen een dag te verkrijgen zijn

  Zelfde dag aanvragen zijn alleen mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Alleen voor toeristen- of zakenvisa
  • De complete aanvraag (ook online via onze website) moet uiterlijk om 08.30 uur op de dag van aanvraag op ons kantoor in Den Haag zijn
  • De verzendwijze  koerier dezelfde dag of ophalen Schiphol moet worden gekozen (het visum is op zijn vroegst klaar om 19.00 uur)

  Een zelfgeschreven machtiging is een aanvullende vereiste. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager CIBTvisas machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • Duidelijk vermelden waarom het visum binnen 1 werkdag benodigd is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende)
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

  Er is geen garantie dat het visum daadwerkelijk op tijd klaar is, de ambassade kan besluiten het visum niet op de zelfde dag af te geven.

  De bemiddelingskosten bedragen € 199,50 exclusief BTW. Hierbij komen nog eventuele kosten voor aflevering per koerier op Schiphol of het opgegeven adres.

 16. Double entry visum

  Een extra brief dient te worden aangeleverd bij het aanvragen van een visum met een dubbele inreis of met een geldigheidsduur van zes maanden. Deze brief moet:

  • Gericht zijn aan de ambassade van India
  • Opgesteld zijn in het Engels
  • Verklaren waarom een dubbele inreis of een visumgeldigheid van zes maanden nodig is

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koortsKomt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTPVaccinatie aanbevolen.
BuiktyfusVaccinatie aanbevolen bij reisduur van 2 weken of langer
MazelenVerhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hep AVaccinatie aanbevolen.
Hep BVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TBCVerhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
RabiesKan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Japanse encefalitisKomt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
MalariaKomt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Gebruik tabletten om malaria te voorkomen. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DengueDengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  25 
Februari  25  10  25 
Maart  27  26 
April  29  10  28 
Mei  31  10  29 
Juni  30  17  29 
Juli  28  27  28 
Augustus  28  23  27 
September  28  16  27 
Oktober  29  28 
November  28  28 
December  27  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  22 
Februari  24 
Maart  30 
April  32 
Mei  32 
Juni  31  15 
Juli  30  21 
Augustus  30  21 
September  30  17 
Oktober  29 
November  25 
December  22 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  27 
Februari  29  10  27 
Maart  30  28 
April  31  10  29 
Mei  30  16  29 
Juni  28  26  28 
Juli  27  24  27 
Augustus  27  22  26 
September  28  17  27 
Oktober  28  19  28 
November  29  14  27 
December  29  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  27 
Februari  27  10  27 
Maart  28  10  28 
April  30  10  29 
Mei  30  29 
Juni  29  24  29 
Juli  27  28  27 
Augustus  27  26  27 
September  27  18  26 
Oktober  28  27 
November  28  27 
December  27  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18 
Februari  20  10 
Maart  25 
April  31 
Mei  36 
Juni  35 
Juli  31 
Augustus  30 
September  30 
Oktober  29  10 
November  24 
December  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19 
Februari  22  10 
Maart  27 
April  32  10 
Mei  36  10 
Juni  36  10 
Juli  33 
Augustus  31 
September  31 
Oktober  30  10 
November  25 
December  21 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  26 
Februari  27  10  26 
Maart  29  10  28 
April  32  10  28 
Mei  35  29 
Juni  34  29 
Juli  33  10  29 
Augustus  32  11  28 
September  31  28 
Oktober  30  12  28 
November  27  11  27 
December  26  26 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16 
Februari  19 
Maart  25 
April  31 
Mei  36  10 
Juni  35 
Juli  33  12 
Augustus  31  12 
September  31 
Oktober  29 
November  23 
December  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  27 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  29  29 
Mei  29  13  29 
Juni  27  22  28 
Juli  27  19  27 
Augustus  27  15  26 
September  27  12  27 
Oktober  27  15  28 
November  27  14  27 
December  26  27 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten