Bekijk desktop versie

Internetgedragscode

Boeken via internet
Onderstaande Internetgedragscode zorgt ervoor dat de kwaliteits- en zekerheidsgarantie van het ANVR logo ook voor boekingen via internet optimaal wordt geborgd.
Voor boekingen per internet op een site van een ANVR reisorganisator of ANVR reisbureau zijn evengoed de ANVR reis- of boekingsvoorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt de consument beschermd en wordt duidelijkheid en zekerheid geboden aan consument en dienstverlener. Consumentvriendelijke internetrichtlijnen die niet in deze reis- en boekingsvoorwaarden thuishoren zijn in de internetgedragscode verwerkt.

Op deze site staat een overzicht van alle ANVR-leden. Leden met een website dienen te voldoen aan de onderstaande voorwaarden.
De Internetgedragscode is gebaseerd op de aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel uit 2004 (EH), de richtlijn 2002/58/EG elektronische communicatie (EC) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

1. Het aanbod
a. De reisonderneming dient op de website aan te geven dat zij is aangesloten bij de ANVR en het SGR. Reisorganisatoren dienen ook aan te geven dat zij bij het Calamiteitenfonds zijn aangesloten.
b. Op de website van de reisonderneming dient duidelijk aangegeven te worden óf de website naast informatie en/of beschikbaarheid ook de mogelijkheid tot on-line reservering biedt. Als het niet mogelijk is on-line te boeken, geef aan op welke wijzen consumenten dan kunnen boeken, bijvoorbeeld telefonisch of per fax.

2. De informatieplicht van de reisonderneming (EH en WBP)
a. De reisonderneming moet duidelijk op de website nadere gegevens vermelden die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken Het emailadres en de plaats van fysieke vestiging zijn hierbij verplicht. Van de overige contactgegevens dient er minimaal één op de website vermeld te worden. Gedacht wordt aan telefoonnummer, faxnummer en/of postadres. Daarnaast vermeldt de reisonderneming het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer. (EH art. 15d)
b. Indien u beschikt over een Nederlandstalige klantenservice, dient u het telefoonnummer en emailadres van de klantenservice te vermelden. Tevens wordt aangegeven gedurende welke tijden de klantenservice of het kantoor bereikbaar is. (EH art. 15d)
c. De reisonderneming heeft op zijn website een link naar de ANVR geplaatst.
d. Voorafgaand aan de boeking moet worden vermeld wie de verantwoordelijke reisorganisator is en moet alles worden vermeden wat op dit punt tot onduidelijkheid kan leiden. (EH art. 15d)
e. Indien de klant on-line een boeking kan maken, geef dan van te voren d.m.v. stappen aan hoe het boekingsproces verloopt. (EH art. 227b)
f. Bij het doen van een reserveringsopdracht of boeking zal de reiziger een actieve handeling (bijv. muisklik) moeten verrichten. De reisonderneming zal zo spoedig mogelijk de reserveringsopdracht of boeking bevestigen. (EH art. 227c)
In de Reisvoorwaarden 2007 is aan art. 2 lid 1b toegevoegd:
Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

3. De ANVR voorwaarden (EH, art. 227b)
a. De reisonderneming zorgt ervoor dat voorafgaand aan de reserveringsopdracht of boeking wordt gewezen op de van toepassing zijnde voorwaarden (bijvoorbeeld de ANVR reis- of boekingsvoorwaarden). De integrale (volledige) tekst van de toepasselijke voorwaarden moet door de reiziger kunnen worden opgeslagen en zo mogelijk geprint. Voorwaarden zijn downloadable van www.anvr.nl.
b. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn in het Nederlands gesteld. Wanneer de website zich ook richt op buitenlandse reizigers zal de reisonderneming ervoor zorgen dat de toepasselijke voorwaarden minimaal ook in de Engelse taal gesteld zijn.
De Engelse voorwaarden zijn ook te downloaden van www.anvr.nl
c. De klant dient door middel van een vinkje aan te kunnen geven dat hij de voorwaarden gelezen heeft en daarmee akkoord gaat.

4. Veiligheid (EC art. 4)
De reisonderneming geeft aan of, en zoja welke, technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen via internet.

5. Reclame en promotie (EH art. 15e)
Als de website van de reisonderneming reclame- en promotie-uitingen van derden bevat, moeten deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en tevens tot deze partij herleidbaar zijn. De reisonderneming zal niet de suggestie wekken dat dit anders is. De reisonderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor deze uitingen.

6. De wet- en regelgeving Gegevensbeheer en privacy (EH, EC en WBP)
a. De reisonderneming zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie http://www.cbpweb.nl/). Dit houdt onder meer in dat de reisonderneming de daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmeldt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Als u de persoonsgegevens van klanten slechts verwerkt om een boeking uit te voeren hoeft geen melding plaats te vinden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (art. 13 Vrijstellingsbesluit). Ook als de gegevens van de klant voor reclamedoeleinden worden gebruikt hoeft u zich niet aan te melden, mits aan de klant wordt aangegeven waarvoor zijn gegevens gebruikt worden (zie 6b) en de klant kan aangeven dat hij de reclame niet wil ontvangen (zie 6c). (WBP)
b. De reisonderneming geeft duidelijk aan voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. (WBP)
c. Als de persoonsgegevens ook worden gebruikt voor andere doelen dan de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking kan de reisonderneming - voor zover het gaat om eigen gelijkaardige producten of diensten - d.m.v. een ‘opt-out' systeem de reiziger in staat stellen aan te geven dat geen toestemming wordt gegeven voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Indien het niet gaat om eigen gelijkaardige producten of diensten dient de reisonderneming een ‘opt-in' systeem te hanteren. (EH art. 15e, EC art. 13 en WBP)
d. De reisonderneming biedt de reiziger de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De reisonderneming vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclameuiting. (EC art. 13 en. WBP)
e. De reisonderneming maakt duidelijk waar en op welke wijze de reiziger de geregistreerde persoonsgegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen. (WBP)

7. Actualiteit gegevens
De reisonderneming zorgt ervoor dat de gegevens op de website zo actueel mogelijk zijn en blijven.Print
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten