Bekijk desktop versie

Peru

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

In het gehele land komen incidenteel, vanwege sociale onrust, protestdemonstraties (blokkades van toegangswegen, spoor en vliegveld) en stakingen voor. Soms kunnen deze uitmonden in ongeregeldheden en/of gewelddadigheden en kunnen ze ongemak opleveren voor reizigers.

Reizigers wordt geadviseerd zich via de lokale media op de hoogte te houden van eventuele wegblokkades of manifestaties alvorens te reizen. Tevens wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden. Indien u in een manifestatie en/of blokkade terecht komt wordt u geadviseerd om niet de aandacht op u te vestigen en niet te proberen langs of door de blokkade te gaan.

Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar die gebieden waar illegaal coca wordt verbouwd en waar leden van de terroristische groepering Sendero Luminoso (Lichtend Pad) nog actief zijn, met name in de valleien van de rivieren Ene, Huallaga en Apurimac, en naar de grensgebieden met Colombia (zie 'Onveilige gebieden').

Bij binnenlandse vluchten vanuit Nazca over de Nazca lijnen die met kleine vliegtuigen worden uitgevoerd doen zich regelmatig enstige problemen voor. Bij diverse noodlandingen zijn passagiers omgekomen. Reizigers wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal goed bekendstaande vliegtuigmaatschappijen en alleen te vliegen in tweemotorige vliegtuigen met een piloot en een co-piloot.

In toenemende mate doen zich ongevallen en ernstige misdrijven (beroving, verkrachting, mishandeling) voor bij deelnemers van zgn. ‘spirituele reizen’. Tijdens deze reizen kunnen ‘brouwsels’ aangeboden worden, eenmix van kruiden in thee die een sterk hallucineerde werking hebben (o.a. de Ayahuasca drank). U wordt aangeraden dit soort reizen alleen te boeken bij gerenommeerde reisorganisaties en waakzaamheid te betrachten.

Algemeen

Peru ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Het reizen naar door aardbeving getroffen gebieden wordt ontraden. Om te weten of er recent aardbevingen hebben plaatsgevonden, wordt geadviseerd de media te volgen en/of de website van de Ambassade te raadplegen.

In het regenseizoen, dat in de bergen loopt van december tot april, kunnen overstromingen en aardverschuivingen voorkomen. Reizigers wordt aangeraden de berichtgeving hierover in de media goed te volgen, en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Peru wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of het ministeries van vws.

Aanvullende informatie over een verblijf in Peru kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Lima.
U kunt de Nederlandse ambassade in Peru ook op Facebook volgen via: www.facebook.com/EmbajadaHolandaPeru.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

U wordt aangeraden uw verblijf in Peru bij de Nederlandse ambassade te Lima te melden via hun website.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Sporadisch vinden er terroristische activiteiten plaats in het binnenland van Peru (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Zware criminaliteit

In het hele land, met name in de grote steden kunt u te maken krijgen met gewapende overvallen. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten en bij voorkeur in een groep te reizen. Reizen in de avonduren buiten de stad en reizen naar afgelegen zones en onbetrouwbare wijken, zowel gedurende de dag als nacht worden ontraden. Op de route Puno – Arequipa – Lima vice versa komen regelmatig criminele incidenten voor. U dient extra waakzaam te zijn bij het verlaten van een bank of geldautomaat bij contante geldopnamen. U wordt aangeraden alleen overdag geld op te nemen.

Gezien het grote aantal ongelukken maar ook in verband met roofovervallen wordt reizigers geadviseerd uitsluitend gebruik te maken van goed bekendstaande busbedrijven.

In de steden, in het bijzonder in Lima, Cusco en Arequipa, doet u er verstandig aan zich uitsluitend door goed bekendstaande taxibedrijven - bijv. door tussenkomst van het hotel - te laten vervoeren om gewelddadige misdrijven door personen die zich voordoen als taxichauffeur te voorkomen.

Onveilige gebieden

Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de gebieden waar coca illegaal verbouwd wordt, met name in de valleien van de rivieren Ene, Huallaga en Apurimac. Ditzelfde geldt voor het grensgebied met Colombia. In genoemde gebieden bestaan nog steeds activiteiten van de terroristische groep Sendero Luminoso (Lichtend Pad).

In het zuiden van Peru, met name in de regio Puno die grenst aan Bolivia, kan het onrustig zijn. Reizigers kunnen hinder ondervinden door bijvoorbeeld wegblokkades. Voor aanvang van uw reis door dit gebied wordt aangeraden contact op te nemen met uw reisbureau. Tevens wordt aangeraden het reisadvies voor Bolivia te raadplegen.

In de volgende gebieden is om uiteenlopende redenen de noodtoestand van kracht:

Provincies (district)

 • Huanta en La Mar (Ayacucho)
 • Tayacaja (Huancavelica)
 • La Convención (Cusco)
 • Satipo, Concepción en Huancayo (Junin)
 • Chiclayo (Lambayeque)
 • Tocache (San Martín)
 • Padre Abad (Ucayali)
 • Marañón (Huacaybamba)
 • Leoncio Prado en Huamalíes (Huanuco)

De rechten die bij een noodtoestand beperkt kunnen worden zijn:

 • vrijheid van verkeer/vervoer
 • vrijheid van samenscholing
 • onschendbaarheid van communicatie
 • onschendbaarheid van domicilie
 • geen Rechterlijk bevel nodig voor arrestatie/aanhouding

De “fuerzas armadas” (strijdkrachten) zijn verantwoordelijk voor de binnenlandse controle in deze gebieden.

Voor de goed voorbereide reiziger is het mogelijk in deze gebieden te reizen.

Calamiteitenfonds

Voor dit land zijn geen bindende besluiten van het Calamiteitenfonds van kracht.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 02-01-2013

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 27-03-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Peru visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis

 2. Pasfoto's

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)

 3. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 4. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Aangeven wat de reden van de reis is
  • De naam vermelden van de te bezoeken organisatie(s)
  • Het aantal bezoeken aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • Ondertekend zijn door de leidinggevende van de aanvrager, of de afdeling personeelszaken van het bedrijf
  • In het Engels of Spaans geschreven zijn

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 6. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 7. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Peru voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 183 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koortsKomt voor. Vaccinatie aanbevolen.
DTPVaccinatie aanbevolen.
BuiktyfusVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Hep AVaccinatie aanbevolen.
Hep BVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TBCVerhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
RabiesKan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
MalariaKomt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Gebruik tabletten om malaria te voorkomen. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DengueDengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17 
Februari  17  10 
Maart  17 
April  17 
Mei  17 
Juni  16 
Juli  16 
Augustus  16 
September  17 
Oktober  17 
November  17 
December  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17  10 
Februari  17  11 
Maart  17  12 
April  16  10 
Mei  16 
Juni  16 
Juli  16 
Augustus  16 
September  17 
Oktober  17 
November  17 
December  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  21 
Februari  27  23 
Maart  27  21 
April  25  21 
Mei  23  20 
Juni  22  20 
Juli  21  18 
Augustus  21  17 
September  21  17 
Oktober  22  18 
November  22  19 
December  24  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  16 
Februari  14 
Maart  14  11 
April  14 
Mei  14 
Juni  13 
Juli  13 
Augustus  14 
September  14 
Oktober  15 
November  15  10 
December  15  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  12 
Februari  28  12 
Maart  28  12 
April  28  12 
Mei  27  12 
Juni  27  11 
Juli  27  11 
Augustus  28  11 
September  29  12 
Oktober  29  12 
November  28  12 
December  29  12 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  20 
Februari  25  21 
Maart  25  21 
April  24  19 
Mei  21  18 
Juni  18  17 
Juli  18  17 
Augustus  17  16 
September  18  16 
Oktober  19  17 
November  21  18 
December  23  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  21 
Februari  25  21 
Maart  25  21 
April  22  19 
Mei  20  18 
Juni  18  18 
Juli  17  17 
Augustus  17  16 
September  17  16 
Oktober  18  16 
November  19  17 
December  22  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30 
Februari  30 
Maart  31 
April  30 
Mei  27 
Juni  25 
Juli  24 
Augustus  24 
September  26 
Oktober  26 
November  26 
December  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30  10 
Februari  29  11 
Maart  29  11 
April  29  11 
Mei  28 
Juni  28 
Juli  28 
Augustus  29 
September  30 
Oktober  29  10 
November  30  11 
December  30  10 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  14 
Februari  27  13 
Maart  28  14 
April  27  10 
Mei  27 
Juni  26 
Juli  25 
Augustus  28 
September  29 
Oktober  28  10 
November  28  11 
December  28  14 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  21 
Februari  25  21 
Maart  24  20 
April  22  19 
Mei  20  18 
Juni  19  17 
Juli  17  17 
Augustus  17  16 
September  17  16 
Oktober  19  16 
November  21  17 
December  22  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26 
Februari  26 
Maart  26 
April  26 
Mei  27 
Juni  26 
Juli  26 
Augustus  27 
September  27 
Oktober  27 
November  27 
December  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  22  18 
Februari  24  22 
Maart  23  21 
April  22  20 
Mei  21  19 
Juni  20  19 
Juli  19  17 
Augustus  18  17 
September  18  17 
Oktober  19  17 
November  20  18 
December  21  18 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten