Bekijk desktop versie

Spanje

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Bij reizen in Spanje wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubriek ‘Zware criminaliteit’).

Algemeen

In Spanje komen jaarlijks bosbranden voor. Vooral in de zomermaanden kunnen bosbranden veel schade aanrichten. Laat u goed informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen naar een door een bosbrand geteisterd of bedreigd gebied.

De Canarische eilanden liggen in een aardbeving gevoelig gebied. Redelijke aardschokken kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators. 

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Spanje wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Spanje kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Madrid.

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

De dreiging van de terroristische organisatie ETA, die streeft naar een onafhankelijk Baskenland, is de laatste jaren afgenomen.

Zware criminaliteit

Zware criminaliteit komt voor. De criminaliteit is onder andere gericht op inbraken, al dan niet met geweld, en drugshandel met het oog op gebruik en doorvoer.

Op autosnelwegen wordt u aangeraden waakzaamheid te betrachten voor diefstal door criminelen en pseudo (nep)agenten. Het komt voor dat trucs worden toegepast om u te laten stoppen (en daarna te beroven) zoals het aan de achterzijde tegen de auto aanrijden of een voorwerp tegen de auto werpen. Wees alert op personen die u gebaren te stoppen omdat er iets niet met uw auto in orde zou zijn. Het is verstandig om in dat geval door te rijden en om meteen de Spaanse verkeerspolitie (Dirección General del Tráfico) te bellen. Die is bereikbaar via tel. 900 12 35 05 (24 uur per dag) of via de noodnummers Guardia Civil 062 en Policia 112. Laat aan personen buiten de auto ook duidelijk zien dat u telefoneert. Geef aan de politie het kentekennummer van de auto en uw locatie door en maak eventueel ook een foto van de auto met het kenteken. Vraag telefonisch om advies.

Indien u wilt stoppen om eventuele schade aan auto te controleren, wacht dan totdat u een veilige plaats bereikt, waar ook andere auto's aanwezig zijn (b.v. benzinestation). Als de personen of (nep)agenten u volgen vergrendel bij stilstand dan meteen de autodeuren en houdt de raampjes gesloten. Laat aan eventuele nepagenten uw paspoort of rijbewijs door het raampje zien en houdt telefonisch contact met de politie, volg hun aanwijzingen op.

Onveilige gebieden

Momenteel geen bijzonderheden.

Calamiteitenfonds

La Gomera bosbranden - calamiteit vastgesteld
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden in het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera, op 16-8-2012 de volgende besluiten genomen:
- Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 13 augustus 2012 voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera dat werd getroffen door bosbranden;
- Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 13 augus-tus 2012 voor die delen van het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera waar aan het fonds deel¬nemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden, en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichten uit de reisovereen-komst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals die telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 13 augustus 2012 al waren aangevangen en die als gevolg van de bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de kosten voor vervangende accommodatie wanneer de geboekte accommodatie moest worden verlaten.
De waarde van de niet geleverde dagen van de geboekte accommodatie zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfs¬kosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.
Voor reizen die na 13 augustus 2012 zijn aangevangen geldt dat (de gevolgen van) deze bosbranden voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera bij deel-nemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
Dit houdt in dat het Calamiteitenfonds geen dekking geeft voor (de gevolgen van) deze bosbranden voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera voor reizen die na 13 augustus 2012 zijn aangevangen.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.


Capmany bosbranden - calamiteit vastgesteld 

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden rond Capmany, Catalonië, Spanje de volgende besluiten genomen:

- Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 22 juli 2012 voor die delen van de regio in en rond Capmany, Catalonië, Spanje die werden getroffen door bosbranden;
- Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 22 juli 2012 tot en met 24 juli 2012 voor die delen van de regio in en rond Capmany waar aan het fonds deel­nemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichten uit de reis- danwel verblijfsovereenkomst na te komen. 

­Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 22 juli 2012 al waren aangevangen (*) en die als gevolg van de bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de kosten voor vervangende accommodatie wanneer de geboekte accommodatie moest worden verlaten.
De waarde van de niet geleverde dagen van de geboekte accommodatie zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(*) Bij zogenoemde eigen-vervoerreizen (alleen accommodatie geboekt) vangt de reis aan op het moment dat de accommodatie wordt betrokken.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfs­kosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit uiteraard onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 22 juli 2012 zijn aangevangen geldt dat de (gevolgen van de) bosbranden rond Capmany bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 26-06-2013

Extra gezondheidsinformatie inzake Hondsdolheid (Rabiës) in Spanje. Bron: LCR 26-06-2013:

Rabiës bij hond in Spanje: waarschuwing voor reizigers
In het Spaanse plaatsje Argés, 10 kilometer vanaf de stad Toledo, is onlangs rabiës (hondsdolheid) vastgesteld bij een hond die waarschijnlijk in Marokko besmet is geraakt. Rabies is een voor mensen levensbedreigende ziekte. Het rabiësvirus kan worden opgelopen door dieren die bijten, krabben of zelfs likken aan een hand waar een wondje op zit. Reizigers moeten daarom extra oppassen met dieren in het genoemde gebied. Nederlanders die hun hond of een ander huisdier meenemen naar Spanje kunnen beter vermijden dat hun eigen dier in contact komt met Spaanse honden of andere zoogdieren.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 27-03-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Spanje visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een ongelimiteerd verblijf. De reiziger moet in het bezit zijn van:

  • Een geldig paspoort
   of
  • Een geldige nationale identiteitskaart

Vereisten voor een toeristenvisum voor Spanje voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een ongelimiteerd verblijf. De reiziger moet in het bezit zijn van:

  • Een geldig paspoort
   of
  • Een geldige nationale identiteitskaart

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  14 
Februari  13  14 
Maart  15  14 
April  17  15 
Mei  19  10  17 
Juni  23  12  20 
Juli  26  12  24 
Augustus  26  10  25 
September  24  24 
Oktober  20  21 
November  16  18 
December  13  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  13 
Februari  14  14 
Maart  15  15 
April  17  16 
Mei  20  10  18 
Juni  23  11  20 
Juli  26  12  23 
Augustus  27  11  24 
September  25  23 
Oktober  21  20 
November  17  18 
December  14  16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11  14 
Februari  12  13 
Maart  13  13 
April  16  15 
Mei  19  16 
Juni  23  20 
Juli  26  10  23 
Augustus  25  24 
September  23  23 
Oktober  19  20 
November  14  17 
December  11  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  14 
Februari  13  14 
Maart  15  14 
April  17  15 
Mei  20  10  17 
Juni  24  11  20 
Juli  27  12  24 
Augustus  26  10  25 
September  24  24 
Oktober  20  21 
November  17  18 
December  14  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  18 
Februari  20  17 
Maart  20  18 
April  21  18 
Mei  22  19 
Juni  23  10  20 
Juli  25  11  22 
Augustus  24  11  22 
September  24  23 
Oktober  23  23 
November  22  20 
December  21  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10  14 
Februari  11  13 
Maart  13  12 
April  16  14 
Mei  19  16 
Juni  23  10  20 
Juli  26  10  23 
Augustus  25  24 
September  23  23 
Oktober  19  20 
November  14  17 
December  11  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  13 
Februari  12  13 
Maart  14  14 
April  16  15 
Mei  20  10  17 
Juni  23  11  20 
Juli  26  11  24 
Augustus  26  11  24 
September  25  22 
Oktober  20  21 
November  16  18 
December  14  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  18 
Februari  19  17 
Maart  20  17 
April  20  19 
Mei  21  19 
Juni  22  21 
Juli  24  10  23 
Augustus  24  10  23 
September  25  24 
Oktober  24  22 
November  22  20 
December  20  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  12 
April  15 
Mei  18 
Juni  23  11 
Juli  26  12 
Augustus  25  11 
September  21 
Oktober  16 
November  10 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  13 
Februari  14  14 
Maart  16  15 
April  18  16 
Mei  21  10  18 
Juni  24  11  20 
Juli  27  12  22 
Augustus  27  11  24 
September  25  23 
Oktober  21  20 
November  17  18 
December  15  16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11  13 
Februari  12  13 
Maart  13  14 
April  15  15 
Mei  19  10  17 
Juni  23  11  20 
Juli  26  12  24 
Augustus  26  10  24 
September  24  22 
Oktober  19  21 
November  16  18 
December  13  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  14 
Februari  12  13 
Maart  14  14 
April  16  15 
Mei  19  10  17 
Juni  23  10  20 
Juli  25  11  24 
Augustus  26  10  24 
September  24  22 
Oktober  20  21 
November  16  18 
December  13  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  18 
Februari  20  17 
Maart  21  18 
April  22  19 
Mei  23  20 
Juni  25  10  21 
Juli  27  11  23 
Augustus  28  11  24 
September  27  24 
Oktober  25  22 
November  23  20 
December  21  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  18 
Februari  19  17 
Maart  20  18 
April  22  19 
Mei  24  20 
Juni  25  10  21 
Juli  26  11  23 
Augustus  27  11  24 
September  26  10  24 
Oktober  24  23 
November  22  21 
December  21  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  18 
Februari  20  17 
Maart  21  17 
April  22  19 
Mei  22  19 
Juni  24  10  21 
Juli  25  10  23 
Augustus  26  11  23 
September  26  24 
Oktober  25  22 
November  23  20 
December  21  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  18 
Februari  18  17 
Maart  19  18 
April  20  19 
Mei  21  20 
Juni  23  21 
Juli  25  10  23 
Augustus  26  10  24 
September  25  24 
Oktober  23  22 
November  21  20 
December  19  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  17 
Februari  19  17 
Maart  20  18 
April  21  18 
Mei  22  19 
Juni  23  10  20 
Juli  24  11  21 
Augustus  25  12  22 
September  25  10  23 
Oktober  24  22 
November  22  20 
December  21  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  19 
Februari  19  17 
Maart  20  18 
April  21  19 
Mei  23  20 
Juni  24  11  21 
Juli  25  12  23 
Augustus  26  11  24 
September  26  10  24 
Oktober  24  23 
November  22  21 
December  20  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  18 
Februari  20  17 
Maart  21  17 
April  21  19 
Mei  22  19 
Juni  24  10  21 
Juli  25  11  23 
Augustus  25  11  23 
September  26  24 
Oktober  25  22 
November  23  20 
December  21  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  18 
Februari  19  17 
Maart  20  18 
April  21  19 
Mei  22  20 
Juni  24  10  21 
Juli  26  11  23 
Augustus  27  11  24 
September  26  24 
Oktober  24  22 
November  22  20 
December  20  19 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11  14 
Februari  12  13 
Maart  14  13 
April  15  15 
Mei  19  16 
Juni  22  20 
Juli  25  10  23 
Augustus  25  24 
September  23  23 
Oktober  19  20 
November  14  17 
December  12  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  10 
April  12 
Mei  16 
Juni  21  11 
Juli  24  11 
Augustus  24  11 
September  20 
Oktober  15 
November 
December 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  18 
Februari  19  17 
Maart  20  18 
April  21  19 
Mei  22  20 
Juni  24  10  22 
Juli  26  11  23 
Augustus  27  11  24 
September  26  10  24 
Oktober  24  23 
November  22  21 
December  20  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari  13 
Maart  16 
April  19 
Mei  22 
Juni  27  11 
Juli  30  12 
Augustus  31  11 
September  27 
Oktober  22 
November  16 
December  13 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  19 
Februari  20  18 
Maart  21  18 
April  22  19 
Mei  24  20 
Juni  25  10  22 
Juli  26  11  23 
Augustus  27  11  24 
September  26  24 
Oktober  24  23 
November  23  22 
December  21  20 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  13 
Februari  13  13 
Maart  15  14 
April  17  15 
Mei  19  17 
Juni  22  20 
Juli  25  10  24 
Augustus  26  25 
September  24  23 
Oktober  20  21 
November  16  18 
December  12  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  13 
April  16 
Mei  19 
Juni  23  10 
Juli  26  12 
Augustus  26  11 
September  23 
Oktober  17 
November  12 
December 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten