Bekijk desktop versie

Suriname

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

U kunt het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van dit reisadvies niet verantwoordelijk stellen voor geleden schade of verlies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte: download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar Suriname. Dit heeft te maken met criminaliteit.

Nederlandse ambassade in Paramaribo

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Criminaliteit

In Suriname kan (gewelddadige) criminaliteit voorkomen. Hierbij gebruikt men soms vuurwapens of kapmessen.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Vermijd afgelegen gebieden, zoals stille straten en stille parken;
 • Ga in de nacht niet alleen de straat op. Dit geldt vooral buiten het uitgaanscentrum in Paramaribo. Het uitgaanscentrum bevindt zich bij het Torarica hotel;
 • Draag geen opvallende juwelen;
 • Draag andere kostbaarheden onopvallend bij u of laat ze achter in uw hotel of pension;
 • Verlies uw bezittingen niet uit het oog.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Informatie over epidemieën vindt u bij de World Health Organization.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Voor bepaalde landen heeft u een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Suriname in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Calamiteitenfonds

Voor dit land zijn geen bindende besluiten van het Calamiteitenfonds van kracht.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 25-11-2011

Grensdocumenten
In het kader van de versoepeling van het huidig visumbeleid en ter bevordering van het toerisme, heeft de Regering van de Republiek Suriname besloten conform de beleidsactiviteiten zoals opgenomen in het Jaarplan 2012, het reisverkeer naar Suriname verder te faciliteren via de introductie van de “Toeristenkaart”.
Deze toeristenkaart wordt naast de verschillende bestaande typen visa afgegeven aan mensen die voor toeristische doeleinden willen afreizen naar Suriname.

Dit geldt voor Nederlanders, Fransen Canadezen en Amerikanen en voor mensen met Zuid-Amerikaanse nationaliteit (d.w.z. Bolivia; Chili; Paraguay; Peru; Uruguay; Venezuela).

Zie voor overige voorwaarden www.visumdienst.com informatie per land.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 07-06-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Suriname visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

  • Goedgelijkend zijn
  • Een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Gelijmd zijn in de linkerbovenhoek op het visumaanvraagformulier

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Bewijs van registratie bedrijf

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Indien het uittreksel in een andere taal dan het Nederlands of Engels opgesteld is, dient een vertaling naar het Engels bijgeleverd te worden. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Indien u wilt dat CIBTvisas dit namens u verzorgt, kunt u dit aangeven op het CIBTvisas-orderformulier.

 6. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 7. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Suriname voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  U dient een toeristenkaart aan te schaffen. Hiervoor moet u beschikken over:

  • Een geldig paspoort dat ten minste zes maanden geldig is bij aankomst in Suriname
  • Een ticket voor de terugreis of doorreis

  U kunt de toeristenkaart aanschaffen bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam en op Schiphol. De kosten zijn 20 euro.
  De toeristenkaart is geldig tot 90 dagen vanaf binnenkomst en kan éénmalig gebruikt worden. Bij aankomst krijgt u een kort verblijf stempel van 30 dagen. Verlenging met nog maximaal 60 dagen kunt u ter plaatse aanvragen bij de Vreemdelingendienst.

  Let op: Voor een verblijf langer dan 90 dagen of voor twee of meerdere inreizen (double / multiple entry) dient u vooraf een visum aan te vragen. Dat kunt u doen door een nieuwe zoekopdracht te doen op onze website en te kiezen voor soort visum: Toerist 90+ dagen of Meerdere inreizen.

 2. Kinderen

  Voor elke minderjarige t/m 17 jaar zijn - behalve de bovengenoemde vereisten - tevens kopieën van de volgende documenten nodig:


  Minderjarige reist met ouder/voogd:

  • Bewijs van ouderschap/voogdijschap en wettig gezag. Bijvoorbeeld een uittreksel van de gemeente, een geboorteakte, een kopie van het trouwboekje, beschikking Rechtbank, e.d.

  Minderjarige reist zonder ouder/voogd:

  • Een toestemmingsverklaring ondertekend door tenminste één ouder/voogd met wettig gezag (zie voorbeeld)
  • Een kopie van het paspoort of legitimatiebewijs van de toestemmende ouder/voogd
  • Een bewijs van ouderschap/voogdijschap en wettig gezag, bijvoorbeeld een uittreksel van de Gemeente, geboorteakte, kopie trouwboekje, beschikking Rechtbank, e.d.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 05-03-2014

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koorts Komt voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Hep A Vaccinatie aanbevolen.
Hep B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Malaria In sommige gebieden komt malaria voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Het gebruik van tabletten om malaria te voorkomen is soms nodig. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  27 
Februari  27  26 
Maart  28  26 
April  28  26 
Mei  28  27 
Juni  28  27 
Juli  28  27 
Augustus  29  27 
September  30  28 
Oktober  30  28 
November  29  27 
December  28  27 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten