Bekijk desktop versie

Suriname

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kaartje bij reisadvies Suriname.

Kaart bij reisadvies Suriname

Download de kaart (PDF, 131 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte: download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar Suriname. Dit heeft te maken met criminaliteit.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 115 (politie), 113 (ambulance), 110 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Paramaribo

Voor meer informatie over de Nederlandse ambassade raadpleeg de website van de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Criminaliteit

In Suriname kan (gewelddadige) criminaliteit voorkomen. Hierbij gebruikt men soms vuurwapens of kapmessen.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Vermijd afgelegen gebieden, zoals stille straten en stille parken;
 • Ga in de nacht niet alleen de straat op. Dit geldt vooral buiten het uitgaanscentrum in Paramaribo. Het uitgaanscentrum bevindt zich bij het Torarica hotel;
 • Draag geen opvallende juwelen;
 • Draag andere kostbaarheden onopvallend bij u of laat ze achter in uw hotel of pension;
 • Verlies uw bezittingen niet uit het oog.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engestalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Moet u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis? Dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Zikavirus

Het zikavirus heeft zich verspreid naar verschillende gebieden in Latijns- en Midden Amerika. Het zikavirus kan zikakoorts veroorzaken. Het virus wordt verspreid door zogenaamde Aedes-muggen. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan uit voorzorg met een arts of een reis naar deze gebieden noodzakelijk is. Overweeg uitstel als een reis niet noodzakelijk is. Dat is een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Meer informatie over het zikavirus vindt u op de websites van het RIVM, het LCR en de WHO.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Suriname in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Calamiteitenfonds

Voor dit land zijn geen bindende besluiten van het Calamiteitenfonds van kracht.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 25-01-2016

Extra Gezondheidsinformatie: Zika-virus  en zwangerschap

Regelmatig verschijnen nu artikelen over de uitbreiding en verspreiding van het zika-virus in Midden- en Zuid Amerika. In alle gebieden waar het zika-virus is gemeld, komen ook dengue en chikungunya voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief.
Voor reizigers naar deze gebieden wordt geadviseerd met name overdag goede antimuggenmaatregelen te nemen.

Er zijn recent aanwijzingen dat een zika-virusinfectie, opgelopen tijdens de zwangerschap mogelijk een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind, maar dit is niet wetenschappelijk aangetoond en wordt onderzocht.
Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) adviseert zwangere vrouwen om de risico’s van een reis naar de tropen goed af te wegen vanwege het vóórkomen van tropische infectieziekten.
Veiligheidshalve adviseert RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus) alle reizigers, incl. zwangere vrouwen, naar deze gebieden extra anti-muggenmaatregelen te nemen. Voor reizigers die willen annuleren gelden in principe de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden. Je kunt hiervoor of voor overige vragen in contact treden met jouw reisorganisatie.

Eerder bericht inzake Chikungunya (juli 2014)
Sinds december 2013 is er een chikungunya-uitbraak gaande in het Caribisch gebied. Chikungunya is een infectieziekte die, net als dengue of knokkelkoorts, wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Gemiddeld 3 tot 7 dagen na besmetting door een muggensteek ontstaan de eerste ziekteverschijnselen zoals plotseling opkomende hoge koorts, ernstige spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid en uitslag. Deze ziekteverschijnselen verdwijnen meestal binnen 1-2 weken. De gewrichtspijnen kunnen lang aanhouden (maanden tot jaren). Sinds eind juni 2014 zijn er ook meldingen van chikungunya in Suriname en er is sinds augustus 2014 sprake van een toename van het aantal chikungunya patiënten in het Caribisch gebied. Om u te beschermen tegen muggenbeten wordt geadviseerd om bedekkende kleding te dragen en de onbedekte huid in te smeren met een muggenwerend middel dat DEET bevat. Zowel overdag als ’s avonds.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 26-01-2016

Vereisten voor een zakenvisum voor Suriname visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.nl/photo-service.php CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een e-ticket met een e-ticketnummer is vereist. Een vluchtschema of boekingsbevestiging is niet voldoende.

 6. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal zes maanden oud. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat CIBTvisas dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het CIBTvisas-orderformulier.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 8. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Suriname voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.nl/photo-service.php CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een e-ticket met een e-ticketnummer is vereist. Een vluchtschema of boekingsbevestiging is niet voldoende.

 4. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 5. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 6. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

 7. Kinderen

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u het volgende aan te leveren:

  • Per kind is één originele kleurenpasfoto vereist 
  • Ieder kind dient een eigen paspoort te hebben en dezelfde visumkosten en vereisten gelden als voor een volwassene
  • Een familieverklaring met de naam van het kind, waarop beide ouders vermeld zijn. Deze verklaring kunt u aanvragen bij het stadskantoor in de woonplaats van het kind
  • Het toestemmingsformulier van de ouder(s)/voogd die niet meereizen. Vul daarvoor het bijgaande formulier in
  • Een kopie van het paspoort/ID van de ouder(s)/voogd die niet meereizen
  • Een wettig bewijs van de voogdij in geval van alleenstaande ouders/ eenoudergezinnen
    

 8. Verblijf korter dan 90 dagen

  Voor een verblijf van maximaal 90 dagen per inreis, komt u in aanmerking voor een toeristenkaart in plaats van een visum. Houdt u er rekening mee dat minderjarigen aanvullende documenten moeten aanleveren. Meer informatie vindt u op de website van het Surinaams consulaat 

  CIBTvisas raadt u aan om van tevoren een visum aan te vragen, om eventuele wachtrijen en vertragingen op de luchthaven te voorkomen.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 07-09-2015

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep. Zie ook Aanvullende Info.

Gele koorts Komt voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Hepatitis A Vaccinatie aanbevolen.
Hepatitis B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Malaria Komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Gebruik tabletten om malaria te voorkomen. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Schistosomiasis In dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  27 
Februari  27  26 
Maart  28  26 
April  28  26 
Mei  28  27 
Juni  28  27 
Juli  28  27 
Augustus  29  27 
September  30  28 
Oktober  30  28 
November  29  27 
December  28  27 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten