Bekijk desktop versie

Thailand

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Op zondag 2 februari 2014 vonden door heel Thailand verkiezingen plaats waarbij zich plaatselijk incidenten hebben voorgedaan. De protestbeweging is voornemens te blijven demonstreren tegen de regering op verschillende plaatsen in het centrum van Bangkok. Hierdoor blijft de kans bestaan op gewelddadige incidenten bij protest locaties en tijdens protest optochten door de stad.

Alhoewel niet tegen buitenlanders gericht, kan het gevaarlijk zijn om in de buurt van de demonstraties te komen. Rond de blokkades en demonstraties hebben zich gewelddadige incidenten voorgedaan waaronder bomaanslagen en schietpartijen waarbij gewonden en doden zijn gevallen.

U wordt daarom geadviseerd om het centrum van Bangkok zoveel mogelijk te mijden en weg te blijven bij blokkades en demonstraties, waakzaamheid te betrachten en de berichtgeving in de lokale media dagelijks te volgen over de plaatsen waar demonstraties plaatsvinden.

De autoriteiten en de oppositiebeweging hebben aangegeven dat het internationale vliegveld Suvarnabhumi en Don Muang niet geblokkeerd zullen worden.

Op 21 januari 2014 is door de Thaise autoriteiten de noodtoestand afgekondigd voor een periode van 60 dagen voor Bangkok en nabijgelegen provincies. De noodtoestand is ingegaan op 22 januari 2014 en geeft de autoriteiten verdergaande bevoegdheden om in te grijpen als de veiligheidssituatie daar aanleiding toe geeft. Zo kan de overheid onder andere samenscholingen verbieden, kan er een uitgaansverbod worden opgelegd, kunnen verdachten worden gearresteerd en kunnen zij de informatievoorziening beperken.

Nadere informatie inzake actuele ontwikkelingen kunt u ook vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok en via twitter (www.twitter.com/NLBangkok). U wordt geadviseerd u te registreren, zodat u in geval van een noodsituatie door de ambassade kunt worden bereikt.

De ambassade is geopend maar ligt in het gebied dat overlast heeft van de blokkades.

In de toeristencentra buiten Bangkok is de situatie normaal. Indien u de komende week via Bangkok naar een bestemming in Thailand reist wordt u geadviseerd zo mogelijk niet via maar om het centrum van Bangkok heen te reizen.

Vanwege de slechte veiligheidssituatie worden niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten in de vier zuidelijke provincies Yale, Narathiwat, Pattani en Songkhla. En in de provincie Sisaket bij de grens met Cambodja waar een risico blijft bestaan op schermutselingen tussen de Thaise en Cambodjaanse legers rondom de Preah Vihear tempel (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Zware stormen en ernstige overstromingen kunnen zonder waarschuwing voorkomen in Thailand, vooral tijdens het regenseizoen dat loopt van mei tot oktober, maar soms ook buiten deze periode. Problemen met transportverbindingen, elektriciteit en communicatielijnen komen voor in geval van extreem weer en u wordt zodoende geadviseerd steeds goed bij uw reisagent, hotel, hostel en lokale autoriteiten te informeren wat de laatste ontwikkelingen en hun aanwijzingen zijn. U wordt tevens aangeraden de Engelstalige media en weerberichten te volgen en de website te raadplegen van de Thai Meteorological Department.

Algemeen

In Thailand vallen relatief veel dodelijke verkeersslachtoffers. Het zelf besturen van motoren of het nemen van brommertaxi’s wordt ontraden. Huurmotoren en bromfietsen zijn, uitzonderingen daargelaten, niet verzekerd.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Thailand wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Thailand kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Ook voor Thailand geldt dat u wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten bij een bezoek aan openbare ruimtes waar grote groepen westerse toeristen bijeen komen.

Zware criminaliteit

Toeristen op Phuket, Pattaya en Koh Samui moeten oppassen voor bedrog bij verhuur van bijvoorbeeld jetski’s en scooters. Daarbij wordt vaak het paspoort of rijbewijs als onderpand ingenomen. Na afloop beweert de verhuurder dat er schade is gemaakt waarna de documenten pas tegen betaling van excessief hoge bedragen worden teruggegeven. In opkomst is het verschijnsel dat (niet verzekerde) bromfietsen worden verhuurd om dan dezelfde avond weer te worden gestolen door handlangers van de verhuurder; waarna de huurder gedwongen wordt om de nieuwprijs te betalen. Fysieke intimidaties worden daarbij helaas niet geschuwd. Door de Thaise overheid is bepaald dat inname van rijbewijzen of paspoorten onrechtmatig is. Geadviseerd wordt derhalve een kopie van het rijbewijs (of paspoort) te geven, maar niet het originele document.

Ook komt het regelmatig voor dat samenspel plaats vindt tussen kleine drugshandelaren en in burger geklede politie agenten op stranden waar veel jongeren komen. Drugs worden verkocht waarna arrestatie en in hechtenis name volgen met inname van paspoort. Vrijlating vindt pas plaats na betaling van extreem hoge borg waar een ‘fixer’ als tussenpersoon optreedt. Allen zijn bij het complot betrokken. Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf kunt u contact opnemen met de toeristenpolitie op telefoonnummer 1155.

Onveilige gebieden

In verband met de huidige demonstraties en blokkades wordt reizigers geadviseerd om het centrum van Bangkok zoveel mogelijk te mijden, weg te blijven bij blokkades en demonstraties, waakzaamheid te betrachten, en de berichtgeving in de lokale media dagelijks te volgen over de plaatsen waar demonstraties plaatsvinden (zie rubriek ‘Actualiteiten’).

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in de vier provincies Yala, Narathiwat, Pattani en Songkhla. Sinds januari 2004 vinden in deze provincies regelmatig aanslagen plaats. Het gaat daarbij om bomaanslagen, brandstichting en gerichte moordaanslagen. De aanslagen zijn voornamelijk gericht tegen Thaise gezagsdragers, maar in toenemende mate zijn ook burgers het slachtoffer geworden. Vanaf begin 2011 is de intensiteit van de aanslagen toegenomen en vallen er bijna dagelijks (dodelijke) slachtoffers. Sinds het geweld in 2004 in Zuid-Thailand is opgelaaid zijn meer dan 4.000 mensen omgekomen, waaronder een klein aantal buitenlanders. Treinreizen in de zuidelijke provincies worden ontraden.

Naar aanleiding van de spanningen met Cambodja over de internationale begrenzing tussen beide landen rondom onder meer de tempel Preah Vihear worden niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten in de provincie Sisaket. Begin februari 2011 braken in het gebied rondom Preah Vihear in de provincie Sisaket gevechten uit tussen de Thaise en Cambodjaanse legers waarbij zowel burgers als militairen zijn omgekomen. Eind mei 2011 hebben ook gevechten plaats gevonden rondom twee andere tempels in de provincie Surin, waarbij aan beide kanten wederom een aantal doden is gevallen. De situatie blijft gespannen.

De situatie langs de noordelijke en noordwestelijke Thaise grens met Myanmar/Birma kan onrustig zijn door sporadische gevechten tussen het Birmese leger en gewapende etnische groepen waardoor grensovergangen tussen beide landen gesloten kunnen zijn. Het (ter plaatse) inwinnen van actuele informatie wordt aanbevolen.

Calamiteitenfonds

Voor dit land zijn geen bindende besluiten van het Calamiteitenfonds van kracht.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 26-05-2010

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen

De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 27-03-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Thailand visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • De begin- en einddatum van de reis/reizen vermelden
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

  Een voorbeeld Garantiebrief is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 4. Bedrijfsregistratie

  Bij de aanvraag van een multiple entry zakenvisum moet altijd een inschrijving van de Kamer van Koophandel van het Nederlandse bedrijf aangeleverd worden.

  Bij de aanvraag van een single of een double entry visum vereist de ambassade niet altijd dit document. De ambassade beoordeelt per aanvraag of een uittreksel benodigd is. Als u het risico op eventuele vertraging wilt voorkomen, dan raden we u aan om zekerheidshalve een uittreksel aan te leveren.

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

  De ondertekenaar van de uitnodigingsbrief dient een kopie van zijn identiteitsbewijs aan te leveren. Wanneer de ondertekenaar niet de Thaise nationaliteit heeft, dan is ook een kopie van de werkvergunning nodig.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 7. Bewijs van registratie bedrijf

  De volgende documenten zijn vereist:

  • Een recente* en complete registratie van het uitnodigende bedrijf in Thailand 
  • Een financieel jaaroverzicht zoals opgegeven aan de belasting
  • Een bewijs van belastingbetaling (Tax Payment Receipt)

  * Houdt u er rekening mee dat de Thaise jaartelling afwijkt van de westerse: het jaar 2013 is 2556 in Thailand

 8. Kopie paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 9. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 10. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 11. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Met een multiple entry visum met een geldigheid van één jaar mag u maximaal drie maanden aaneensluitend in het land verblijven. Na drie maanden dient u het land te verlaten, door opnieuw in te reizen gaan de volgende drie maanden in.

  Een reisschema is vereist voor het aanvragen van een visum voor meerdere inreizen (multiple entry). Het schema moet voorzien zijn van:

  • Een beschrijving van uw reisplannen met de aankomst- en vertrekdata voor de komende 12 maanden
  • Uw naam en handtekening

Vereisten voor een toeristenvisum voor Thailand voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet in het bezit zijn van:

  • Een geldig paspoort met één lege visumpagina
  • Een retourticket of een ticket naar een volgende bestemming
  • Alle documenten/visa vereist voor de volgende bestemming

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort moet:

  • Ten minste zes maanden geldig zijn bij inreis en bij een lang verblijf geldig zijn gedurende de hele periode van het verblijf
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze verwijderen vóór het opsturen

 3. Pasfoto

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Kopie paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 6. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 7. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 8. Double of triple entry visum aanvragen

  Een reisschema is vereist voor het aanvragen van een visum voor twee (double entry) of drie inreizen (triple entry). Het schema, Travelplan, moet volgens het format zijn dat is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket.

 9. Geldigheidsduur visum

  Als u het visum van tevoren heeft aangevraagd, is de maximale duur van het verblijf 60 dagen. U kunt uw visum verlengen bij het plaatselijke immigratiekantoor met nog 30 dagen.

  Wanneer u het land van bestemming verlaat en opnieuw inreist, is de maximale verblijfsduur 60 dagen.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koorts Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Mazelen Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hep A Vaccinatie aanbevolen.
Hep B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TBC Verhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Japanse encefalitis Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Malaria Komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. Gebruik tabletten om malaria te voorkomen. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  32  28 
Februari  30  28 
Maart  31  29 
April  32  29 
Mei  31  13  29 
Juni  31  12  29 
Juli  30  13  30 
Augustus  30  15  30 
September  30  18  29 
Oktober  29  14  29 
November  29  29 
December  28  29 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28 
Februari  29 
Maart  30 
April  30 
Mei  30 
Juni  29 
Juli  28 
Augustus  28 
September  28 
Oktober  29 
November  28 
December  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24 
Februari  26  10 
Maart  29 
April  31 
Mei  31  12 
Juni  29  12 
Juli  29  14 
Augustus  29  17 
September  29  14 
Oktober  28 
November  26 
December  24 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  28 
Februari  29  28 
Maart  31  29 
April  32  29 
Mei  31  11  29 
Juni  31  11  29 
Juli  30  12  30 
Augustus  30  14  30 
September  30  16  29 
Oktober  29  12  29 
November  29  29 
December  27  29 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  29  27 
Maart  30  28 
April  30  28 
Mei  30  12  28 
Juni  30  12  29 
Juli  30  12  28 
Augustus  29  13  28 
September  29  14  28 
Oktober  28  14  28 
November  27  16  27 
December  27  10  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27 
Februari  29 
Maart  32 
April  32 
Mei  31  15 
Juni  31  14 
Juli  30  15 
Augustus  30  17 
September  29  19 
Oktober  28  14 
November  27 
December  25 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  27 
Februari  30  10  28 
Maart  30  28 
April  31  28 
Mei  30  19  29 
Juni  29  17  29 
Juli  29  17  28 
Augustus  29  17  28 
September  29  21  28 
Oktober  29  20  28 
November  29  13  27 
December  29  27 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23 
Februari  26 
Maart  29 
April  32 
Mei  31  16 
Juni  29  18 
Juli  29  15 
Augustus  29  20 
September  29  18 
Oktober  28 
November  26 
December  24 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  26 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  31  28 
Mei  30  14  28 
Juni  30  13  29 
Juli  29  14  28 
Augustus  29  14  28 
September  29  16  28 
Oktober  28  16  28 
November  27  17  27 
December  27  10  27 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten