Bekijk desktop versie

Tunesië

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kaartje bij reisadvies Tunesië.

Kaart bij reisadvies Tunesië

Download de kaart (PDF, 253 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Tunis, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

De Tunesische overheid heeft de noodtoestand verlengd.

Reis alleen naar Tunesië als dat noodzakelijk is. Mijd zoveel mogelijk drukke plaatsen.

Op 24 november 2015 heeft er een bomaanslag plaatsgevonden op een bus van de presidentiële garde in het centrum van Tunis. Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De Tunesische overheid heeft die dag opnieuw de noodtoestand afgekondigd.

Op 26 juni 2015 werd een aanslag gepleegd in Port El-Kantaoui, ten noorden van de badplaats Sousse. Hierbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Nieuwe aanslagen kunnen plaatsvinden. Ook op toeristen en westerlingen.

Reis niet naar de grensgebieden bij Libië en Algerije, de woestijngebieden bij Tataouine en het Chaambi-gebergte. Reis alleen als dat noodzakelijk is naar de rest van Tunesië

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Er is in heel in heel Tunesië een verhoogde dreiging van terroristische aanslagen.

Bij de terroristische aanslagen bij het Bardo museum en Port El-Kantaoui werden tientallen toeristen gedood en gewond.

Nieuwe aanslagen kunnen plaatsvinden. Ook op toeristen en westerlingen. En in de grensgebieden met Libië en Algerije. Maar ook in overige gebieden bestaat een risico. De afgelopen jaren waren er regelmatig gewapende incidenten in Tunesië.

Reist u voor een noodzakelijk reis naar Tunesië? Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Blijf alert en op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie;
 • Volg het plaatselijke nieuws via de lokale media. Of vraag bij uw hotel om informatie;
 • Reis niet na zonsondergang;
 • Vermijd de omgeving van overheidsgebouwen, gebedshuizen (moskeeën, kerken, synagogen) en andere drukke plaatsen waar veel mensen komen;
 • Zorg dat u altijd (een kopie van) uw paspoort bij u draagt;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de politie, militairen of leden van de Nationale Garde.

Demonstraties

In Tunesië kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Meestal is het verslechterende sociaal economisch klimaat aanleiding voor een demonstratie. De acties zijn niet gericht tegen buitenlanders, maar kunnen ontaarden in acties tegen toevallig aanwezige omstanders. Ontwikkelingen in het buitenland en internationale gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor anti-westerse demonstraties.

Geen foto’s van militaire objecten

Maak geen foto’s of video-opnamen van overheidsgebouwen en demonstraties in Tunesië.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Tunesië. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit. Seksuele relaties buiten het huwelijk zijn ook strafbaar.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 197 (politie), 190 (ambulance), 198 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Tunis

Voor informatie over de Nederlandse ambassade raadpleeg de website van de Nederlandse ambassade in Tunis.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Onveilige gebieden

Reis niet naar:

 • de grensgebieden met Libië;
 • de woestijngebieden ten zuiden van Tataouine;
 • de grensgebieden met Algerije, met name het Chaambi-gebergte.

In het Chaambi gebergte zijn regelmatig confrontaties tussen Tunesische veiligheidstroepen en gewapende groepen. Dit gebergte ligt in het noordwesten van Tunesië vlakbij de Algerijnse grens. In de grensgebieden met Algerije en Libië is de situatie onveilig. Dit geldt met name voor de grensplaats Ben Gardane (bij Libië). Deze plaats is in toenemende mate een verzamelplaats van anti-regerings groepen en personen. Ook de militaire zone in het zuiden van Tunesië is niet veilig.

De zuidelijke gebieden zijn onherbergzaam en dun bevolkt. In deze gebieden zijn criminelen en/of terroristische groepen actief. Bij problemen kunt u hier moeilijk hulp krijgen van bijvoorbeeld de politie.

Overige gebieden

Reis alleen als dat noodzakelijk is naar de overige gebieden van Tunesië. Na de aanslag in Bardo en Port El-Kantaoui kunnen nieuwe aanslagen plaatsvinden. Ook op toeristen en westerlingen.

Criminaliteit

De criminaliteit en overvallen met geweld komen steeds vaker voor. Wees alert voor dieven op openbare plaatsen en plekken waar veel toeristen komen, zoals de markt, medina, hotel of het strand.

Bezoek geen afgelegen straten, wijken en parken. Doe dit vooral niet als u alleen bent.

Overvallen komen ook steeds meer voor in residentiële wijken en in toeristische plaatsen. Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van bent, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.

Terrorisme

Er is in Tunesië een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Ook op toeristen en westerlingen. Risico van ontvoeringen is ook aanwezig.

Als u voor een noodzakelijk reis in Tunesië bent, moet u er rekening mee houden dat nieuwe terreuraanslagen kunnen worden gepleegd. Toeristen en westerlingen kunnen doelwit zijn. Dit geldt voor het gehele Tunesische grondgebied. 

Op 24 november 2015 heeft er een bomaanslag plaatsgevonden op een bus van de presidentiële garde in het centrum van Tunis. Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Op 26 juni 2015 werd een aanslag gepleegd in Port El-Kantaoui, ten noorden van de badplaats Sousse. Hierbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Op 18 maart 2015 werden bij een terroristische aanval op het Bardo museum in Tunis tientallen toeristen gedood en gewond. In 2013 werden 2 aanslagen voorkomen in de toeristische plaatsen Sousse en Monastir. Dit was bij een internationaal hotel en bij het grafmonument van wijlen president Bourguiba.

Volg altijd de aanwijzingen op die politie, militairen of leden van de Nationale Garde u geven. Ga niet in discussie. Houd rekening met controles en ‘road blocks’ op de toegangswegen rond de grote hotels in toeristencentra.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Moet u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis? Dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Tunesië in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Tips van de ambassade

Drugsgebruik is streng verboden

De Tunesische autoriteiten treden zeer streng op tegen het bezit en het gebruik van drugs. Dat geldt ook voor kleine hoeveelheden en soft drugs. De gevangenisstraffen bedragen minimum 1 jaar.

Misbruik van liefdesrelaties

Sommige jonge Tunesiërs zijn meester in het verleiden van Europese (vaak oudere) vrouwen in clubs en toeristische hotels. Vaak zijn deze mannen van eenvoudige afkomst. Onder het mom van grote liefdesverklaringen proberen ze soms een financieel voordeel te krijgen. In andere gevallen proberen ze de vrouwen tot een huwelijk te overtuigen. Zij hopen op die manier een verblijfsvergunning voor Nederland te krijgen.

Het is belangrijk te weten dat het volgens Tunesische traditie absoluut niet de gewoonte is te huwen met een vrouw die ouder is dan de man. Wees daarom voorzichtig en probeer rationeel te blijven wanneer u een liefdesrelatie aanknoopt in zulke omstandigheden.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Calamiteitenfonds

Bindend besluit 1 Tunesië - molest - d.d. 2 juli 2015

De Calamiteitencommissie heeft op 2 juli 2015 voor het recente molest in Tunesië (de aanslag in Sousse op 26 juni, en het gewijzigde reisadvies van de Rijksoverheid) de volgende besluiten genomen:

 • ­ Vaststelling van een calamiteit vanaf 26 juni 2015 voor geheel Tunesië op basis van (dreigend) molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 juni 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Tunesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren is gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake is van een uitkeringsvatbare situatie.
 • ­Het geven van de bindende instructie tot repatriëring van alle consumenten die momenteel onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds in Tunesië verblijven.

Uitvoeringsinstructie
Er zijn of worden reizen definitief gestaakt. Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen start op de dag dat de klant is teruggereisd naar Nederland. Voor klanten die naar aanleiding van de aanslag in Sousse zijn teruggereisd is dit dus 26 of 27 juni. Voor klanten die op 2 juli terugreizen wordt de vergoeding van de niet genoten dagen vanaf 2 juli 2015 berekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 2 juli 2015 geldt dat (de gevolgen van) het molest in Tunesië bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn en derhalve een risico inherent aan de reis door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 27-06-2008
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 08-09-2015

Vereisten voor een zakenvisum voor Tunesië visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal drie maanden. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort dat geldig is gedurende het verblijf, met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming

Vereisten voor een toeristenvisum voor Tunesië voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal drie maanden. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort dat geldig is gedurende het verblijf, met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 07-09-2015

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Mazelen Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hepatitis A Vaccinatie aanbevolen.
Hepatitis B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Schistosomiasis In dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  15 
Maart  17 
April  19 
Mei  22 
Juni  26 
Juli  29 
Augustus  29 
September  27 
Oktober  24 
November  19 
December  15 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  15 
Februari  14  14 
Maart  17  14 
April  20  16 
Mei  23  18 
Juni  25  21 
Juli  28  24 
Augustus  29  25 
September  27  24 
Oktober  24  22 
November  19  19 
December  14  16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  15 
Februari  14  14 
Maart  16  14 
April  18  16 
Mei  22  10  18 
Juni  25  10  21 
Juli  29  12  24 
Augustus  30  12  25 
September  27  24 
Oktober  23  22 
November  18  19 
December  15  16 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  13  16 
Februari  13  15 
Maart  15  15 
April  18  18 
Mei  20  10  20 
Juni  25  11  23 
Juli  28  12  25 
Augustus  28  11  26 
September  26  25 
Oktober  22  23 
November  17  10  20 
December  13  13  17 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten