Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksminimum-eisen

Je bent hier:
ANVR  >  Bedrijven  >  Ledenvoordelen  >  Bedrijf  >  Aansprakelijkheid reisagent

Minimumeisen aansprakelijkheidsverzekering

  • Het verzekerd bedrag dient door het ANVR-bedrijf zelf te worden bepaald aan de hand van haar risicoprofiel. Minimaal dient verzekerd te zijn: € 6.000.000,-- per gebeurtenis of € 6.000.000,-- per claim/reeks van claims, voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en minimaal € 6.000.000,-- per verzekeringsjaar.
  • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken die voortvloeit uit de wet, waaronder de Wet op de Reisovereenkomst. De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken die voortvloeit uit de ANVR-Consumentenvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden en ANVR-Boekingsvoorwaarden) en de ANVR B2B-voorwaarden.
  • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken wegens schade als gevolg van eigen handelen of nalaten, alsmede de aansprakelijkheid wegens schade als gevolg van handelen of nalaten van hulppersonen, zoals vervoerders, lokale agenten, accommodatieverschaffers etc. De verzekering dient tevens de aansprakelijkheid te dekking die verband houdt met het bemiddelen bij het tot stand komen van aan reis gerelateerde verzekeringen.
  • Onder schade wordt verstaan: dood, letsel van personen (incl. legionella) en beschadiging en/of tenietgaan van zaken, incl. zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft. Tevens wordt onder schade verstaan: gederfd vakantiegenot en overige in de privésfeer geleden puur financiële schade die niet het gevolg is van dood, letsel en/of zaakschade.
  • Het dekkingsgebied dient alle geboekte/te boeken reizen en/of alle georganiseerde/te organiseren reizen te omvatten. Een uitsluiting voor aanspraken, gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, is toegestaan.
  • De verzekering moet tevens de aansprakelijkheid dekken als werkgever ten opzichte van zijn ondergeschikten.
  • Een lager verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheid wegens gederfd vakantiegenot en overige puur financiële schade die niet het gevolg is van dood, letsel en/of zaakschade is toegestaan. Een lager verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheid wegens schade aan zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft, is toegestaan.
  • Beperkingen ten aanzien van avontuurlijke reizen, gevaarlijke sporten zijn niet toegestaan.

 ​Contactgegevens

T 020-20 30 139
E info@anvrledenvoordeel.nl

Postbus 8007
1201 HA Hilversum