Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Cuba

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 14-09-2017

Orkaan Irma: calamiteit vastgesteld  d.d. 14-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Irma en Cuba de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september 2017 voor Cuba, vanwege de passage van orkaan Irma;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Cuba waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Cuba die op 6 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de genoemde bestemming als gevolg van de passage van orkaan Irma niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis – bijvoorbeeld wegens evacuatie door de (lokale) overheid of wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk is dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.
De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.

Voor reizen naar Cuba met een vertrekdatum vanaf 6 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 14-04-2016

Aanvullende Gezondheidsinformatie Bron: LCR

Zika
Het zika-virus is ook gemeld op Cuba.
Zie voor meer informatie de nieuwspagina van LCR.

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 04-09-2017

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep. Zie ook Aanvullende info.

DTP

Gele koorts

Vaccinatie aanbevolen.

Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.

Hepatitis A Vaccinatie aanbevolen.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Muggen Ziekten die door muggen worden overgedragen komen voor zoals zika, chikungunya en dengue koorts/knokkelkoorts. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Klimaat

Weerstation AEROPUERTO JOSE MAR-TI

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  25 
Februari  24  25 
Maart  25  24 
April  26  26 
Mei  27  27 
Juni  28  10  27 
Juli  29  28 
Augustus  29  10  28 
September  29  11  29 
Oktober  27  11  28 
November  25  27 
December  24  26 

Weerstation CAMAGUAY

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24 
Februari  24 
Maart  25 
April  26 
Mei  27 
Juni  29 
Juli  29 
Augustus  29 
September  29 
Oktober  27 
November  25 
December  24 

Weerstation HAVANA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  24 
Februari  24  24 
Maart  25  25 
April  26  26 
Mei  27  27 
Juni  28  29 
Juli  29  29 
Augustus  29  29 
September  29  29 
Oktober  27  27 
November  25  25 
December  24  24 

Weerstation HOLGUIN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24 
Februari  24 
Maart  25 
April  26 
Mei  27 
Juni  29 
Juli  29 
Augustus  29 
September  29 
Oktober  27 
November  25 
December  24 

Weerstation NUEVO GERONA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  26 
Februari  24  26 
Maart  26  26 
April  26  26 
Mei  28  27 
Juni  29  27 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  29  28 
Oktober  27  28 
November  26  27 
December  24  26 

Weerstation PINAR DEL RIO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23  26 
Februari  24  26 
Maart  25  26 
April  26  26 
Mei  27  27 
Juni  28  27 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  28  28 
Oktober  27  28 
November  25  27 
December  23  26 

Weerstation PLAYA GIRO MATANZA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23  26 
Februari  24  26 
Maart  25  26 
April  25  26 
Mei  27  27 
Juni  28  27 
Juli  28  28 
Augustus  28  28 
September  28  28 
Oktober  27  28 
November  26  27 
December  24  26 

Weerstation SANCTI SPIRITUS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24 
Februari  24 
Maart  25 
April  26 
Mei  27 
Juni  29 
Juli  29 
Augustus  29 
September  29  10 
Oktober  27 
November  25 
December  24 

Weerstation SANTIAGO DE CUBA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  26 
Februari  25  26 
Maart  25  26 
April  26  27 
Mei  27  27 
Juni  28  28 
Juli  29  29 
Augustus  29  29 
September  29  29 
Oktober  27  28 
November  26  27 
December  25  27 

Weerstation VARADERO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  25 
Februari  24  25 
Maart  25  24 
April  26  26 
Mei  27  27 
Juni  28  10  27 
Juli  29  28 
Augustus  29  10  28 
September  29  11  29 
Oktober  27  11  28 
November  25  27 
December  24  26