Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

ANVR/GfK-Boekingsmonitor

30-06-2022

Het aantal gemaakte boekingen in mei '22 ligt nog steeds boven de mei '19 cijfers (+6%) maar er is wel sprake van een afvlakking. In de voorgaande jaren was steeds sprake van een sterkere groei in mei t.o.v. april. De problemen op Schiphol kunnen uiteraard hebben geleid tot enige terughoudendheid van de consumenten om te boeken. Een 13% boekte een bestemming buiten Europa. Dit is nog steeds relatief laag ten opzichte van eerdere maanden en jaren.
25-05-2022

Inmiddels zijn de vakantieboekingen 3 achtereenvolgende maanden hoger dan in het jaar 2019; het laatste jaar zonder corona. In april waren de boekingen zelf 16% hoger dan in april ’19. In maart was de maandvergelijking met 2019 nog +6%. Corona en de oorlog in Oekraïne lijken minder invloed te hebben op het aantal boekingen. Wel zien we dat het aandeel van reizen buiten Europa nog steeds achterblijft.
23-05-2022

Aanstaande vrijdag (dag na Hemelvaart) is er geen 'ANVR Vandaag'. Tijdens de eerstvolgende 'ANVR Vandaag' op vrijdag 3 juni, is Gfk-onderzoeker Henk Delfos aanwezig om o.a. iets te vertellen over de invloed van Oekraïne en Schiphol op vakantieplannen.
22-04-2022

Ondanks de oorlog in Oekraïne is het aantal boekingen in maart 2022 6% hoger dan in maart 2019. Het aandeel van de verre bestemmingen (buiten Europa) groeit wel maar is nog zeker niet op het oude niveau. Buiten Europa zijn vooral de ABC-eilanden populair. Binnen Europa is er flinke groei bij de grootste bestemmingen en Noord-Europa.
23-03-2022

Het aantal gemaakte boekingen is in februari 2022 fors verder gestegen en is zelfs hoger dan in de maand februari 2019. Met name is een groei te zien in zuidelijke bestemmingen als Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Nog steeds is het aandeel Europa met 87% fors hoger dan pré-corona. Buiten Europa is een groei te zien in boekingen voor Curaçao/Aruba/St-Maarten maar ook Australië en Nieuw-Zeeland trekken weer wat aan.
22-02-2022

Het aantal gemaakte boekingen in januari 2022 is 56% hoger dan in december 2021. Januari 2022 is daarmee tevens de maand met het grootste aantal boekingen sinds in maart 2020 de coronapandemie in alle hevigheid los barstte. De achterstand ten opzichte van januari 2019 bedroeg nog wel -27% maar dit is fors minder dan de ong. - 40% lagere boekingen in november/december 2021 t.o.v. dezelfde maanden in 2019.
26-01-2022

De ANVR/GfK maandelijkse steekproef over boekingen onder bijna 50.000 consumenten laat voor de maand december min of meer een zelfde beeld zien als in november. Weliswaar is er, evenals in november het geval was, een forse stijging van het aantal boekingen in de maand december, vergeleken met een jaar eerder in die maanden, maar kijkt de sector nog aan tegen een achterstand van zo'n 40% vergeleken met het pre-coronajaar 2019.
22-12-2021

De achterstand in boekingen gemaakt in november ten opzichte van dezelfde maand in 2019 bedroeg -40% . Dit is meer dan het dubbele van de achterstand in oktober. Dit blijkt uit de ANVR-GfK Boekingsmonitor van november 2021. Ten opzichte van vorig jaar (2020) is wel sprake van meer dan het dubbele aantal boekingen maar in november 2020 zat Nederland in de 2e coronagolf.
23-11-2021

De achterstand in boekingen gemaakt in oktober ten opzichte van dezelfde maand in 2019 loopt weer iets op naar -19%. In september was de achterstand nog gedaald naar -10%. Dit blijkt uit de ANVR-GfK Boekingsmonitor van oktober 2021. Ten opzichte van 2020 is sprake van een enorme groei, maar dat is vanwege de 2e coronagolf in oktober 2020. Naar bestemming blijft UK/Ierland de grootste achterblijver (-52% t.o.v. 2019).
28-10-2021

De achterstand in boekingen gemaakt in de afgelopen maand is nog maar 10% ten opzichte van de maand september 2019. Dit blijkt uit de ANVR-GfK Boekingsmonitor van september 2021. In augustus'21 was nog een 14% achterstand t.o.v. augustus '19. Ten opzichte van het aantal boekingen in 2020 is sprake van een enorme groei, maar juist in die periode (in 2020) nam het aantal boekingen fors af als gevolg van oplopende coronabesmettingen (2e golf).
24-09-2021

De ANVR-GfK Boekingsmonitor van augustus 2021 laat zien dat de gemaakte boekingen in augustus het niveau van 2019 benaderen. De boekingen liggen 72% boven het niveau van 2020 en nog slechts 14% onder de 2019 cijfers.
25-08-2021

De flinke groei in het aantal buitenlandse boekingen in de maanden mei en juni 2021 is in de maand juli afgevlakt. Juist voor juli was, gelet op het matige voorseizoen, en de afwachtende klant, een sterke inhaal en lastminute vraag verwacht. Eind juni/begin juli steeg echter het aantal besmettingen in Nederland tot record hoogte.
26-07-2021

Het aantal door consumenten gemaakte boekingen steeg in de maand juni fors en bedroeg 36% meer dan het aantal boekingen in 2020. Toch is er nog steeds sprake van een forse achterstand van 20% ten opzichte van het (pré-corona) jaar 2019.
28-06-2021

Dit bericht is vamorgen als persbericht uitgestuurd. De Nederlander heeft deze zomer vooral behoefte aan een buitenlandse strandvakantie en corona speelt mee in het boekingsgedrag, maar een derde van de Nederlanders verwacht alsnog in de komende maanden een buitenlandse reis te boeken. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat GfK in opdracht van reiskoepel ANVR afgelopen maand heeft gehouden onder zo'n 1100 Nederlanders om te vragen naar hun boekingsgedrag en de intentie van reizen.
23-06-2021

De gemaakte boekingen in mei 2021 laten een forse stijging zien t.o.v. april 2021. Ook ten opzichte van mei 2020 is dat het geval. In mei 2020 krabbelde de boekingen juist weer wat op na de desastreuze april 2020 maand. De stijging nu is sterker en meer dan 70% boven het niveau van mei 2020. Intercontinentaal is nog amper sprake van herstel. Slecht 13% van de boekingen is buiten Europa.
23-04-2021

De boekingscijfers voor maart 2021 laten een voorzichtige stijging zien in boekingen. Uiteraard is de achterstand nog groot maar een vergelijking met de cijfers van 2020 maar ook 2019 laat een duidelijke stijging zien t.o.v. van de voorgaande maanden. Zo steeg het aantal boekingen in maart met 23% ten opzicht van b.v. januari en februari 2021.
23-03-2021

De boekingscijfers voor februari 2021 laten nog geen echte verbetering zien. Weliswaar is de terugval ten opzichte van een jaar geleden (-72%) iets minder groot dan in januari (-80%) maar er kan niet echt van een verbetering worden gesproken, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat in februari 2020 de eerste effecten van Covid zichtbaar werden via een toen nog bescheiden (-12%) terugval in boekingen. Kijkend naar de bestemmingen blijft UK/Ierland koploper in de terugval in boekingen met -87%.
25-02-2021

De boekingscijfers in januari 2021 zorgen voor een nieuw dieptepunt. Nooit eerder werd (ten opzichte van de cijfers een jaar geleden) een terugval in het aantal boekingen genoteerd van -80%. Voor de UK werd zelfs -93% genoteerd.
21-01-2021

De boekingscijfers in december, een steekproef onder zo’n 50.000 consumenten, laten een stabilisatie zien op een gelijk (laag) niveau als in november (-76%) . Gelet op de reisadvisering van de overheid zal naar verwachting de cijfers voor de maand januari geen verbetering geven.
01-12-2020

De boekingscijfers in oktober, een steekproef onder zo’n 50.000 consumenten, laten nog steeds een dalende lijn zien. Met -76% komt het aantal boekingen dicht in de buurt van de 1e golf. En met inmiddels een reisadvies vanuit de overheid om tot half januari niet te reizen of te boeken, blijft de reissector voorlopig helaas de zwaarst getroffen sector.
19-10-2020

De boekingscijfers over de maand september 2020 laten zien dat de terugval in boekingen ook in september verder is toegenomen tot -61%. Kijkend naar de bestemmingen is het patroon niet gewijzigd. De bestemmingen dicht bij (Belgie/Duitsland) vertonen nog beperkte een terugval van -30-40%. Scandinavië valt iets verder (-35-50% ) terug. Maar overige bestemmingen geven een terugval van meer dan 50% met Spanje (-83%) en de UK/Ierland (-85%) als negatieve uitschieters.
25-09-2020

De boekingscijfers over de maand augustus 2020 laten zien dat de terugval in boekingen weer groter is geworden ten opzichte van de maanden juni en juli. In augustus was sprake van een daling van boekingen voor buitenlandse bestemmingen van -50%. In juni/juli was dit nog -41 resp. -42%. Kijkend naar de bestemmingen zijn vooral de bestemmingen die in augustus op oranje stonden of werden gezet, diep in de min zoals Spanje, Kroatië en de UK/Ierland.
27-08-2020

De boekingscijfers over de maand juli 2020 laten een terugval in boekingen zien van -42% ten opzichte van juli 2019. Gelet op de terugval in juni (-41%) is er absoluut geen sprake van een ontwikkeling in de goede richting. Kijkend naar de bestemmingen boekt de klant nog steeds vooral Europese bestemmingen en dan vooral de landen dichtbij Nederland.
23-07-2020

De boekingscijfers over de maand juni 2020 laten een terugval in boekingen zien van -41% ten opzichte van juni 2019. De terugval in mei was nog -70%. Kijkend naar de bestemmingen boekt de klant vooral Europese bestemmingen en dan vooral de landen dichtbij Nederland.
25-06-2020

De boekingscijfers over de maand mei 2020 laten wederom een zware terugval zien van -70%, maar gelet op de terugval in april (-78%) lijkt inmiddels het dieptepunt te zijn gepasseerd.
25-05-2020

De boekingscijfers zijn in april 2020 nog verder teruggezakt. Voor de maand april werd -78% boekingen geregistreerd ten opzichte van dezelfde maand in 2019. In maart was de teruggang nog -64%.
21-04-2020

De boekingscijfers van maart 2020 laten een ongekende teruggang in het aantal boekingen te zien. Ten opzichte van de maand maart in 2019 bedroeg de teruggang -64%. In februari was de teruggang nog een -12%.
24-03-2020

De februari-monitor van GfK laat de eerste gevolgen zien van de Corona-maatregelen. Voor Azië een terugval met -22%, Italië met -33% en ook de overige landen met terugvallende cijfers.
25-02-2020

De stijging van het aantal boekingen in januari 2020 is met +2% vrij bescheiden na de flinke stijging in december. De groei zit vooral in de zomervakanties.
23-01-2020

Na enkele maanden met weinig veranderingen is het aantal boekingen in december met +23% fors gestegen ten opzichte van december een jaar geleden. De groei vindt plaats op vrijwel alle continenten en in Europese landen. Deze groei betreft zowel de winter- als de zomerboekingen. Alleen boekingen voor Noord-Amerika en binnen Europa voor Denemarken blijven achter in vergelijking met een jaar eerder.
24-12-2019

Het aantal boekingen in november 2019 is vrijwel ongewijzigd ten opzicht van november 2018. In totaal werden er een 1,9 mln. boekingen gemaakt. Ten opzichte van een jaar geleden lag de nadruk wel iets meer op de zomer i.p.v. de wintervakanties.
28-11-2019

Voor de derde maand op rij laat ook oktober een daling van het aantal boekingen zien. Er zijn in deze periode 3% minder boekingen genoteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit de ANVR/GfK-steekproef die is gehouden onder meer dan 50.000 consumenten.
29-10-2019

Ook de maand september laat, na augustus, een daling zien van het aantal boekingen. De ANVR/GfK-steekproef, die is gehouden onder meer dan 50.000 consumenten, geeft aan dat er in de maand september 5% minder boekingen zijn genoteerd dan in diezelfde maand een jaar eerder.
26-09-2019

De boekingen in de maand augustus laten een kleine daling (-1%) zien in vergelijking met die van dezelfde maand een jaar eerder. Dit komt uit de ANVR/GfK-steekproef die is gehouden onder meer dan 50.000 consumenten.
22-08-2019

In de maand juli zijn er +10% meer boekingen gedaan dan in dezelfde maand een jaar eerder, laat de ANVR/Gfk-steekproef onder bijna 50.000 consumenten zien. We moeten ons daarbij wel realiseren dat het aantal boekingen verleden jaar zomer fors achterbleef vanwege het fantastische weer dat Nederland kende.
25-07-2019

De afgelopen maand juni laat -net als mei- in de maandelijkse ANVR/GfK-steekproef onder bijna 50.000 consumenten een groei in vakantieboekingen zien van +3%.
27-05-2019

Consumenten laten zien in april te hebben gewacht met het boeken van een vakantie, waardoor april met -3% daalt ten opzichte van de maand april vorig jaar. Bijna 50.000 potentiële reizigers beantwoordden de vragen uit de maandelijkse steekproef die ANVR/GfK stellen via de Boekingsmonitor.
21-05-2019

In 2018 hebben GfK en ANVR helaas moeten besluiten de uitgebreide Travelscan te stoppen. Wel is er een maandelijkse enquête onder consumenten (de ANVR/GFK-boekingsmonitor). In deze monitor zijn ook boekingen bij airlines, niet-ANVR organisatoren, rechtstreeks gemaakte boekingen e.d. opgenomen. Mooi, maar ANVR-bedrijven missen inzicht specifiek bij reisbedrijven.
01-05-2019

De meer dan 50.000 consumenten die deelnemen aan de maandelijkse steekproef voor de ANVR/GfK Boekingsmonitor geven duidelijk aan zin in vakantie te hebben; het aantal geboekte reizen stijgt in de maand maart met +9% ten opzichte van deze maand een jaar eerder.
26-03-2019

De ANVR/GfK Boekingsmonitor laat in februari 2019 een daling zien van het aantal geboekte reizen met 2% ten opzichte van vorig jaar februari.
26-02-2019

De ANVR/GfK Boekingsmonitor laat in januari 2019 een groei zien van 3%. Vooral de boekingen naar Australië en Nieuw-Zeeland stegen sterk.
28-01-2019

De ANVR/GfK Boekingsmonitor, een maandelijkse steekproef onder consumenten die de Travelscan vervangt, is een feit. Je treft hierbij de eerste resultaten aan van de GfK/ANVR Boekingsmonitor met betrekking tot de maanden november en december.