Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Agentuurvoorwaarden

02-11-2022

Sinds de kerosineprijzen sterk zijn gaan stijgen, heffen veel luchtvaartmaatschappijen brandstoftoeslag op de ticketprijs. Deze toeslagen worden ook regelmatig verhoogd. Wat betekent dit voor de provisie van reisagenten? Een korte uitleg.
03-02-2022

Op het ledendeel van www.anvr.nl (MIJN ANVR) is de Engelse vertaling van de ANVR Model-agentuurvoorwaarden beschikbaar. Aanpassing was nodig vanwege de herziening van de ANVR Agentuurvoorwaarden. Voor het gebruik van de Engelse vertaling is tevens een korte toelichting beschikbaar.
18-01-2022

De nieuwe ANVR Agentuurvoorwaarden zijn definitief en als PDF beschikbaar.
12-01-2022

De laatste versie van de model-agentuurvoorwaarden van de ANVR is uit 2018. In de afgelopen maanden heeft een delegatie van reisagenten en touroperators intensief met elkaar gesproken over deze model-agentuurvoorwaarden. Dit heeft geleid tot nieuwe 2022-voorwaarden (bijgevoegd).
30-11-2021

Afgelopen vrijdag heeft Fadiro een toelichting gegeven op de door hen ontwikkelde afrekenmodule. De afrekenmodule kan een alternatief zijn nu het RBP (Reis Betaal Platform) voorlopig niet verder wordt ontwikkeld, en het andere alternatief van directe incasso voor reisagent of touroperator een bezwaar is. Hieronder wat meer info over deze module van Fadiro.
01-10-2021

Door het ANVR-bestuur is in mei 2021 een werkgroep “herziening financiële structuur reisbranche” ingesteld om de financiële problemen van de sector naar aanleiding van de corona-pandemie te bezien en met voorstellen voor verbetering te komen. In de bijgevoegde tussenrapportage geeft de werkgroep aan dat, naast aanpassing van de pakketreizenwet, er ook verbeteringen in de branche mogelijk zijn. De werkgroep kijkt hierbij naar de voor en tegens van een verbetering van de bestaande betalingsprocessen tussen reisagent en reisorganisator, het betalen via een derdenrekening zoals het Reisbetaalplatform, alsmede naar directe incasso. Vanuit de werkgroep is inmiddels ook de aanzet gegeven tot herziening van de ANVR model-agentuurvoorwaarden.
11-03-2021

Reisorganisatoren hebben 'Reisvouchers met SGR-garantie' verstrekt aan de klant; rechtstreeks dan wel via reisagenten. Deze voucher kan door de reisagent aan de klant zijn verstrekt. Maar aangezien reisagenten nog vaak andere elementen hebben toegevoegd, zijn door reisagenten ook eigen 'Reisvouchers met SGR-garantie' uitgereikt, waarbij de voucher van de reisorganisator 'in de digitale kluis' van de reisagent is gebleven. Hoe vindt in dat geval de terugbetaling plaats?
09-07-2020

In het ANVR bericht van 12 juni hebben we de leden geïnformeerd over het probleem dat terug betalingen met betrekking tot door reisorganisatoren geannuleerde reizen, waarvoor door de klant (aan)betalingen zijn gedaan aan de retailer, niet bij de klant terechtkomen. In sommige situaties worden deze gelden niet zoals voorgeschreven in de agentuurvoorwaarden terstond (onmiddellijk) door retailers terug betaald aan de klant. Bij faillissement van een retailer kan en zal een reisorganisator door SGR als die de klant schadeloos stellen hier alsnog op worden aangesproken.
29-04-2020

Bij de bemiddeling door agenten bij buitenlandse reisorganisatoren en over het vraagstuk van de aanbetalingen waren diverse vragen. Mede door het aanvullende CV-besluit van SGR (zie het ANVR-Nieuws van 28 april) zijn deze vragen nu goed te beantwoorden.
21-03-2019

10 jaar geleden heeft de ANVR een systeem van financiële kerncijfers voor reisbureaus ontwikkeld. Via deze cijfers kunnen touroperators snel en eenvoudig inzicht krijgen in het vermogen van reisagenten om aan zijn betalingsverplichting te voldoen zonder dat de reisagent zijn gehele financiële rekening hoeft prijs te geven. Het systeem wordt met succes nog steeds gebruikt.