Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Arbeidsvoorwaarden-en-opleidingen

06-02-2023

Hét recruitment event van de reisbranche vindt dit jaar plaats op Fuerteventura, georganiseerd door Reiswerk. Van 31 mei t/m 4 juni sluiten 64 talentvolle hbo studenten hun studie af met een onvergetelijk leerzaam event, mede mogelijk gemaakt door TUI.
31-01-2023

Ondanks aanhoudende én nieuwe uitdagingen in 2022, zien we tot en met het derde kwartaal tóch stijgende lijnen in de grafieken van het arbeidsmarktonderzoek. Het totaal aantal medewerkers en de instroom van de nieuwe medewerkers in de branche zijn enkele voorbeelden van de positieve geluiden in de markt.
20-12-2022

Met de aanpassingen aan de WML (inzake minimum loon) zoals die gelden per 1 januari 2023 was het ook nodig om de in de lopende cao reisbranche opgenomen loontabellen te updaten. Per 1 januari 2023 komen er nieuwe tabellen en de al eerder gepubliceerde tabellen met ingang van 1 juli 2023 zijn aangepast aan de nieuwe situatie. De nieuwe tabellen zijn een addendum bij de cao die verder niet wordt opengebroken.
03-10-2022

Tijdens deze wekelijkse online bijeenkomst zal Menno Stokman van CELTH (Centre of Expertise Leisure Tourism and Hospitality) aanschuiven en gaan we in op de noodzaak (ook voor de reisbranche) om te komen tot een breed gedragen Hospitality Pact. In samenwerking tussen meerdere brancheorganisaties, het MBO- en HBO-onderwijs, de overheid en kennisinstituten wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek in de brede gastvrijheidssector. Er is de ruimte voor het stellen van vragen en discussie.
30-08-2022

Reisondernemingen hebben recent een brief gekregen van stichting PAWW met het bericht dat per 1 oktober de deelname aan SPAWW afloopt, tenzij actie wordt ondernomen. Het bericht is niet juist en kan genegeerd worden.
01-06-2022

Stichting Reiswerk heeft de uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek gepresenteerd. Hierbij het volledige bericht.
24-02-2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden per jaar maximaal € 1000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling via het STAP-budget. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding met als doel om meer eigen regie te hebben op de eigen ontwikkeling tijdens de loopbaan.
13-01-2022

Zoals eerder gemeld in ANVR Nieuws van 21 december 2021 heeft de ANVR met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken de cao reisbranche ongewijzigd met 6 maanden te verlengen tot 1 juli 2022. In deze verlenging is geen collectieve verhoging van de lonen afgesproken. Dat wil niet zeggen dat alle salarissen gedurende het komende half jaar daadwerkelijk ongewijzigd kunnen blijven.
21-12-2021

Reisondernemingen verwachten en masse dat ook na het einde van de coronacrisis hybride werken net als nu de norm blijft. Dat bleek tijdens het drukbezochte arbeidsrecht-webinar van ANVR-business partner La Gro Geelkerken op donderdag 16 december jl. In een uur werden ANVR-leden bijgepraat over arbeidsrechtelijke aspecten van hybride werken, aankomende wetswijzigingen en de belangrijkste jurisprudentie van 2021 op het gebied van arbeidsrecht.
14-12-2021

As. donderdag 16 december van 16:00-17:00 organiseert de ANVR samen met La Gro Geelkerken een (digitale) kennissessie over Arbeidsrecht speciaal voor leden en business partners. Vandaag en morgen heb je nog de kans om je aan te melden voor deze bijeenkomst.
27-05-2021

Eind 2020 heeft de ANVR met vakbonden FNV en CNV Vakmensen een 4-tal cao's afgesproken. Naast een verlenging van de Sociaal Fonds cao t.bv. Reiswerk tot eind 2025, de modernisering van de arbeidsvoorwaarden-cao én de pensioen-cao hebben partijen ook een cao afgesproken t.b.v. de reparatie van het derde ww-jaar. Reisondernemingen worden deze weken benaderd door SPAWW en hebben hier veel vragen over.
16-04-2021

Stichting Reiswerk heeft, in samenwerking met Stichting de Buitenboordmotor, weer een aantal plekken beschikbaar voor werknemers in de reisbranche die hun baan (dreigen te) verliezen of hebben verloren als gevolg van de corona crisis. Het is inmiddels de tweede samenwerking. Afgelopen november werden vanuit Reiswerk 3 oud medewerkers uit de reisbranche gekoppeld aan de Buitenboordmotor. Deze 3 medewerkers hebben 2,5 maand lang deelgenomen aan ‘De Proeftuin’. En met succes want één van deze 3 mensen volgt nu een omscholingstraject naar docent. Op 17 mei 2021 start de volgende Proeftuin.
15-03-2021

Maak kennis met Tess, de virtuele jobcoach van Reiswerk. Binnenkort start Reiswerk een pilot met haar. Tess helpt medewerkers/werkzoekenden op een persoonlijke en laagdrempelige manier met hun 'journey' naar een nieuwe baan, binnen of buiten de reisbranche. De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de coronacrisis. Reorganisaties en faillissementen zijn onvermijdelijk. Dit betekent dat je misschien wel afscheid moet nemen van (een deel van) jouw personeel. Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reisbranche, staat klaar om je hierin te ondersteunen. Dit doen ze door verschillende tools aan te bieden, waarmee medewerkers die hun baan verliezen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een van deze tools is Tess, de Virtuele Jobcoach.
18-02-2021

Reiswerk organiseert op dinsdag 16 maart 2021, tussen 10:00 en 12:00 een digitale expertmeeting voor de HR-professional binnen de reisbranche. Het thema voor de meeting is HR op afstand en deelname is gratis. Tijdens de expertmeeting komen verschillende thema's aan bod, zoals het laatste HR-nieuws in de reissector en het voeren van slechtnieuwsgesprekken. De begeleiding van de meeting is in handen van Gonny Vink, met een introductie en afsluiting van Reiswerk.
18-02-2021

Iedere week besteden we extra aandacht aan een module in Travel College van Stichting Reiswerk. Travel College is gratis beschikbaar voor alle medewerkers in de reisbranche en biedt een breed scala aan modules die elke reisprofessional verder helpen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Juist in deze tijd is het belangrijk dat elke reisprofessional de mogelijkheid heeft om zichzelf te blijven ontwikkelen, want zo staan we nog sterker in de huidige situatie.
16-02-2021

Reiswerk is momenteel bezig met een groot en belangrijk arbeidsmarktonderzoek in de reissector. Onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek is een enquête onder werkgevers in de reissector. Heeft jouw organisatie de enquête nog niet ingevuld? Zorg dan dat het uiterlijk deze week nog wordt gedaan.
06-01-2021

Op dinsdag 19 januari van 16.00 – 17.00 uur organiseert Reiswerk een online bijeenkomst met de titel 'Nieuwe cao's in de reisbranche, wat betekent dit voor mij?'. Frank Radstake van de ANVR namens werkgevers en Loes Dreschler van CNV Vakmensen namens werknemers beantwoorden alle vragen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden in de reissector.
05-01-2021

Op het ledendeel - MIJN ANVR - is nu een digitaal CAO-boekje beschikbaar waarbij je vanuit de inhoudsopgave direct kunt doorklikken naar het artikel waar je naar op zoek bent. ​
10-12-2020

Net voor de start van de kerstvakantie organiseren ANVR en business partner Lagro Geelkerken een webinar over arbeidsrecht in tijden van Corona. Het webinar is op donderdag 17 december a.s. van 16.00-17.00 uur. Deelname aan het webinar is gratis voor leden en business partners van de ANVR.
25-11-2020

De ANVR heeft vandaag de grootscheepse aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in de reisbranche afgerond met de aanmelding van de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao bij het ministerie van SZW. De nieuwe cao geldt per 25 november 2020 voor alle ANVR-aangesloten reisondernemingen. Op donderdag 10 december a.s. organiseert de ANVR een webinar over de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden.
12-11-2020

Iedere week besteden we extra aandacht aan een module in Travel College van Stichting Reiswerk. Travel College is gratis beschikbaar voor alle medewerkers in de reisbranche en biedt een breed scala aan modules die elke reisprofessional verder helpen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
11-11-2020

Op www.travelcollege.nl vinden jullie al een keur aan specifieke e-learnings voor de online business. ANVR en Stichting Reiswerk werken op dit moment hard aan de ontwikkeling van e-learnings gericht op online ondernemen.
16-09-2020

De SLIM-regeling, zo laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten, is bedoeld voor mkb-ondernemers. Zij kunnen via de SLIM-regeling max. € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Mkb-ondernemers kunnen nog tot en met 30 september de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen.
17-08-2020

ANVR heeft met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen besloten de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij PGB. Daarmee komt na bijna 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds voor de sector. Het pensioenfonds Reiswerk Pensioenen neemt zelf de komende periode een eigen besluit over waar ze de opgebouwde gelden gaan onderbrengen.
03-08-2020

ANVR werkt binnen Stichting Reiswerk met vakbonden FNV en CNV Vakmensen aan de ontwikkeling van de reisbranche, onder meer door het stimuleren van scholing van medewerkers. In een eerder nieuwsbericht schreef Reiswerk al over specifieke eisen behorend bij de NOW 2.0. Als werkgever heb jij bij de gebruikmaking van de subsidie de verplichting om jouw medewerkers te motiveren aan bij- of omscholing te doen. Travel College, het online leerplatform voor de reisbranche, voldoet aan deze verplichting. Registratie is gratis, net als het volgen van alle leeroplossingen, voor iedereen die in de reisbranche werkt. Dus ook voor jouw medewerkers als ANVR reisonderneming!
01-07-2020

De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de coronacrisis. Als sectorspecifieke maatregelen vanuit de overheid uitblijven, zijn reorganisaties en faillissementen onvermijdelijk en verliezen veel reisprofessionals hun baan. Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reisbranche, staat dan klaar om medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
25-06-2020

Partners van reisprofessionals hebben recht op geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Zoals afgesproken in de cao reisbranche in art. 22 lid 3 onder bijzonder verlof gaat het sinds 1 juli 2019 om 1 keer de arbeidsduur per week, daarvoor bedroeg het 3 dagen.
25-06-2020

Afgelopen week heeft minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij voorstellen het conceptwetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in trekken. Zij geven aan dat dat de gekozen maatregelen grote administratieve lasten met zich brengen, voor veel onduidelijkheid zorgen, geen draagvlak hebben, en niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn voor de uitvoerende instanties.
25-05-2020

Je ziet iets van de wereld en kunt jezelf ontwikkelen. De ANVR start een pilot met PUM, een organisatie die vrijwillige Nederlandse experts uitzendt om mkb-projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Maar nu, vanwege Covid19, beginnen we eerst even met steun op afstand.
20-05-2020

De komende periode zullen steeds meer ANVR-reisbedrijven nadrukkelijk de mogelijkheid moeten overwegen het aantal personeelsleden terug te brengen. Het is de verwachting dat de komende ronde van de NOW de mogelijkheid gaat bieden ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen zonder een boete te krijgen binnen de NOW. De ANVR probeert ook actief om andere oplossingen aan te dragen om invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke reductie van het personeelsbestand.
08-04-2020

De ANVR krijgt veel vragen van reisondernemingen over op welke manier om te gaan met een aantal arbeidsvoorwaarden in tijden van Corona. Het gaat dan bijvoorbeeld over de opname van vakantiedagen en de uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei.
08-04-2020

Tijdens het NOW-webinar van stichting Reiswerk en ANVR op dinsdag 7 april jl. hebben niet minder dan 140 bedrijven zich laten informeren over alle aspecten van de nieuwe NOW-regeling. Met die regeling kunnen werkgevers tot 90% loonkostensubsidie krijgen voor (in eerste instantie) 3 maanden.
06-04-2020

Sinds vanmorgen 9.00 uur is het loket voor de aanvraag van de NOW-regeling open. Met deze regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart jl. voor een periode van 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.
02-04-2020

ANVR en stichting Reiswerk organiseren op dinsdag 7 april aanstaande van 13.00-14.00 uur een webinar voor werkgevers in de reisbranche over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De regeling is op 31 maart jl. gelanceerd en biedt werkgevers in de reisbranche de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.
25-03-2020

Duidelijk dat werkgevers het op dit moment bijzonder moeilijk hebben en er veel geregeld moet worden. Maar het is belangrijk dat je als werkgever tijdig aangifte doet! De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling).
18-03-2020

De overheid heeft gisteren bekend gemaakt de werktijdverkorting per onmiddellijk te vervangen door een nieuwe regeling.
12-03-2020

In eerdere nieuwsberichten over werktijdverkorting hebben wij o.a. bericht dat de werkgever het loon gewoon doorbetaalt, ook over de uren dat vergunning tot werktijdverkorting is verleend. Met een vergunning voor werktijdverkorting wordt toestemming gegeven om de werknemers minder te laten werken. Na overleg gevoerd te hebben met onze advocaten, zijn wij van mening dat deze overheidsinformatie vanwege een wetswijziging die per 1 januari 2020 is doorgevoerd toch niet lijkt te kloppen.
11-03-2020

De ANVR heeft van veel bedrijven gehoord dat zij een vergunning voor werktijdverkorting hebben aangevraagd en inmiddels toegekend hebben gekregen. De overheid heeft immers vastgesteld dat het corona-virus Covid19 een bijzondere omstandigheid is die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend, waarbij werktijdverkorting kan worden aangevraagd.
05-03-2020

Naast het beantwoorden van vragen over vakanties geboekt door reizigers, hebben werknemers en werkgevers ook vragen over corona en de werkomgeving van de reisprofessional. Natuurlijk willen we graag via onderstaande links antwoorden geven op de door hen gewenste informatie.
02-03-2020

Op ons eerdere nieuwsbericht over de mogelijke noodzakelijkheid voor reisbedrijven om werktijdverkorting aan te vragen, hebben wij de afgelopen periode ongelooflijk veel reacties gekregen. Als je reisonderneming aan de voorwaarden voldoet, waardoor de medewerkers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet, kun je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel aanvragen. De overheid heeft inmiddels vastgesteld dat het corona-virus Covid19 een bijzondere omstandigheid is die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend, waarbij werktijdverkorting kan worden aangevraagd.
20-02-2020

De eerste sectoren hebben nu een crisismaatregel afgesproken met het Ministerie van Sociale Zaken in verband met terugloop in werkzaamheden veroorzaakt door het Corona-virus. Gisteren werd bekend dat werkgeversorganisatie FME werktijdverkorting heeft aangevraagd personeel van hun leden.
04-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: in het ANVR Nieuws praten we je bij. Afgelopen dinsdag behandelden we de wijzigingen in de transitievergoeding. Deze keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
02-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: In ANVR-Nieuws besteden we deze weken steeds aandacht aan een verandering. Deze keer gaat het over wijzigingen in de transitievergoeding. De eerstvolgende keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
07-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en nalevingsaspecten van de nieuwe wetgeving.
04-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en het belang te checken of je van al je werknemers eigenlijk wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het dossier hebt zitten.
16-10-2019

Vanaf 1 januari 2020 veranderen veel regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Waaronder regels voor oproepkrachten. Dat geldt natuurlijk ook voor werkgevers in de reisbranche. Het is hartstikke belangrijk je daar als werkgever op voor te bereiden.
07-10-2019

Op 1 januari a.s. verandert er veel op het gebied van arbeidsrecht. Met name de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt dat er veel verandert op het gebied van onder meer het ontslagrecht, de transitievergoeding en de kosten van tijdelijke arbeid door ww premiedifferentiatie.
03-10-2019

Maandag 30 september was een ingrijpende dag voor Thomas Cook, hun medewerkers en de reisbranche. Het faillissement werd aangevraagd en circa tweehonderd medewerkers kwamen zonder werk te zitten. Voor Reiswerk een reden om direct "Snel weer aan het werk" online te zetten, en hen daarmee te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.
17-09-2019

De Tweede Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 5 februari 2019 aangenomen en op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard.
05-09-2019

De cao voor de reisbranche is deze week afgelopen. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. ANVR onderhandelt op dit moment met de vakbonden over een nieuwe CAO. Zolang er nog geen nieuwe CAO is, geldt dat heel veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde 'nawerking'. Voorwaarde is wel dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.
05-09-2019

De in de cao opgenomen uitzondering op de ketenregeling, dat voor seizoenswerk de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken door een arbeidscontract loze tussenpoos aan te houden van tenminste 3 (in plaats van 6) maanden, geldt sinds 1 september j.l. tijdelijk niet meer. Dit komt omdat de cao op 31 augustus is geëindigd en deze bepaling geen zogenaamde 'nawerking' heeft. ANVR en vakbonden onderhandelen op dit moment over een nieuwe cao, waaronder een sub-cao voor seizoenswerkers. Zodra er een nieuwe CAO is afgesloten, kunnen reisondernemingen weer gebruik maken van art. 7 Seizoenswerk.
10-07-2019

In de huidige cao reisbranche met looptijd tot 1 september aanstaande heeft de ANVR met de vakbonden afgesproken dat per 1 juli 2019 de feitelijke lonen en de loongroepen collectief worden verhoogd met 2,0% (art. 9a CAO Reisbranche).
05-07-2019

In de zomer van 2018 meldden we al dat de ANVR signalen kreeg dat de Arbeidsinspectie op zeer kritische wijze toezicht houdt op de naleving van de Wet minimumloon, ook in de reisbranche. Met name functies die worden beloond met een vaste dagvergoeding én waarbij er onvoldoende duidelijk kan worden gemaakt hoeveel uren er precies wordt gewerkt per dag, werden daarbij nadrukkelijk onderzocht. Inmiddels zijn er boetes uitgedeeld, ook in de reisbranche.
29-04-2019

ANVR heeft vandaag een cao-akkoord gesloten met FNV en CNV Vakmensen voor een nieuwe cao met als looptijd 1 november 2018 tot 1 september 2019. Anders dan bij FNV en CNV Vakmensen hebben de leden van vakbond de Unie tegen het cao-eindvoorstel van de ANVR gestemd. Zij tekenen niet mee met deze cao.
24-04-2019

De reisbranche verandert. De snelle technologische ontwikkelingen, het veranderend consumentengedrag en nieuwe businessmodellen hebben grote impact. Dit betekent dat ook het werken in de branche verandert. Maar hoe zorg je dat jouw werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Of, hoe zorg je zelf dat je in de toekomst nog steeds meerwaarde kunt leveren? Reiswerk helpt jou als werkgever en/of medewerker verder met een kosteloos loopbaanadvies voor jou, of jouw meer ervaren medewerker(s).
20-03-2019

De komende weken en maanden spreekt de ANVR met de drie vakbonden verder over verregaande modernisering van zowel de pensioenregeling als de cao van reisprofessionals. Doelstelling is op beide dossiers voor de zomer van 2019 een akkoord te hebben.
13-03-2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. In juni hopen we als ANVR met de vakbonden tot een akkoord te komen, waarna we aan de slag kunnen met de laatste stap: een concrete uitwerking van een moderne cao voor de reisbranche. Dat betekent teksten (her)schrijven, zorgdragen voor een aansprekende opmaak en tot slot het aanvragen van de algemeen verbindend verklaring. In dit nieuwsbericht geven we graag een korte update van het proces.
25-02-2019

Reiswerk organiseert deze expertmeeting over Recruitment & Employer Branding op donderdag 7 maart 2019 voor HR-, Recruitment-, Marketing- & Communicatieprofessionals binnen de reisbranche en eigenaren van reisbedrijven. Het doel van dit event is inspireren, kennis delen en netwerken!
28-01-2019

Next Tourism Generation (NTG) Alliance is een Europees project dat zich richt op het verbeteren van de connectie tussen toeristisch onderwijs en de reiswereld. NTG Alliance ontwikkelde recent de NTG Skills survey. De enquête focust zich specifiek op de (gewenste) aanwezigheid en het niveau van skills op het gebied van digital, social en green binnen Nederlandse en Europese reisbedrijven, nu en in de toekomst.
02-01-2019

In de reisbranche zijn we, na enige vertraging, volop in beweging om te komen tot een moderne en innovatieve cao voor medewerkers en bedrijven. Tijdens het laatste overleg hebben we de ambitie uitgesproken om in het voorjaar (april/mei) de concrete voorstellen klaar te hebben. In deze nieuwsbrief vertellen we kort wat de stand van zaken is en de stappen die we gaan nemen.
20-12-2018

Zoals je weet, staat ons pensioenfonds er financieel niet goed genoeg voor. Onze dekkingsgraad is te laag, wat betekent dat we te weinig geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst volledig te kunnen betalen. Daarom hebben cao partijen tijdens hun onderhandelingen besloten de premie vanaf 1 januari 2019 te verhogen. Deze was dit jaar 23,2% en wordt in 2019 25,3%. Het pensioenopbouwpercentage blijft wel ongewijzigd op 1,6%.
13-12-2018

In de tweede kamer wordt in deze periode de Wet Arbeidsmarkt in Balans besproken. De ANVR ageert binnen de samenwerking van Gastvrij Nederland en VNO-NCW nadrukkelijk tegen de maatregelen in de voorgestelde wetgeving die seizoenswerk duurder maken.
31-10-2018

Ben jij als reisprofessional de afgelopen tijd getroffen door faillissement van je werkgever? Wij helpen je bij Reiswerk graag verder met een volgende stap op de arbeidsmarkt.