Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Arbeidsvoorwaarden-en-opleidingen

16-09-2020

De SLIM-regeling, zo laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten, is bedoeld voor mkb-ondernemers. Zij kunnen via de SLIM-regeling max. € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Mkb-ondernemers kunnen nog tot en met 30 september de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen.
17-08-2020

ANVR heeft met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen besloten de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij PGB. Daarmee komt na bijna 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds voor de sector. Het pensioenfonds Reiswerk Pensioenen neemt zelf de komende periode een eigen besluit over waar ze de opgebouwde gelden gaan onderbrengen.
03-08-2020

ANVR werkt binnen Stichting Reiswerk met vakbonden FNV en CNV Vakmensen aan de ontwikkeling van de reisbranche, onder meer door het stimuleren van scholing van medewerkers. In een eerder nieuwsbericht schreef Reiswerk al over specifieke eisen behorend bij de NOW 2.0. Als werkgever heb jij bij de gebruikmaking van de subsidie de verplichting om jouw medewerkers te motiveren aan bij- of omscholing te doen. Travel College, het online leerplatform voor de reisbranche, voldoet aan deze verplichting. Registratie is gratis, net als het volgen van alle leeroplossingen, voor iedereen die in de reisbranche werkt. Dus ook voor jouw medewerkers als ANVR reisonderneming!
01-07-2020

De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de coronacrisis. Als sectorspecifieke maatregelen vanuit de overheid uitblijven, zijn reorganisaties en faillissementen onvermijdelijk en verliezen veel reisprofessionals hun baan. Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reisbranche, staat dan klaar om medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
25-06-2020

Partners van reisprofessionals hebben recht op geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Zoals afgesproken in de cao reisbranche in art. 22 lid 3 onder bijzonder verlof gaat het sinds 1 juli 2019 om 1 keer de arbeidsduur per week, daarvoor bedroeg het 3 dagen.
25-06-2020

Afgelopen week heeft minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij voorstellen het conceptwetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in trekken. Zij geven aan dat dat de gekozen maatregelen grote administratieve lasten met zich brengen, voor veel onduidelijkheid zorgen, geen draagvlak hebben, en niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn voor de uitvoerende instanties.
25-05-2020

Je ziet iets van de wereld en kunt jezelf ontwikkelen. De ANVR start een pilot met PUM, een organisatie die vrijwillige Nederlandse experts uitzendt om mkb-projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Maar nu, vanwege Covid19, beginnen we eerst even met steun op afstand.
20-05-2020

De komende periode zullen steeds meer ANVR-reisbedrijven nadrukkelijk de mogelijkheid moeten overwegen het aantal personeelsleden terug te brengen. Het is de verwachting dat de komende ronde van de NOW de mogelijkheid gaat bieden ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen zonder een boete te krijgen binnen de NOW. De ANVR probeert ook actief om andere oplossingen aan te dragen om invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke reductie van het personeelsbestand.
08-04-2020

De ANVR krijgt veel vragen van reisondernemingen over op welke manier om te gaan met een aantal arbeidsvoorwaarden in tijden van Corona. Het gaat dan bijvoorbeeld over de opname van vakantiedagen en de uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei.
08-04-2020

Tijdens het NOW-webinar van stichting Reiswerk en ANVR op dinsdag 7 april jl. hebben niet minder dan 140 bedrijven zich laten informeren over alle aspecten van de nieuwe NOW-regeling. Met die regeling kunnen werkgevers tot 90% loonkostensubsidie krijgen voor (in eerste instantie) 3 maanden.
06-04-2020

Sinds vanmorgen 9.00 uur is het loket voor de aanvraag van de NOW-regeling open. Met deze regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart jl. voor een periode van 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.
02-04-2020

ANVR en stichting Reiswerk organiseren op dinsdag 7 april aanstaande van 13.00-14.00 uur een webinar voor werkgevers in de reisbranche over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De regeling is op 31 maart jl. gelanceerd en biedt werkgevers in de reisbranche de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.
25-03-2020

Duidelijk dat werkgevers het op dit moment bijzonder moeilijk hebben en er veel geregeld moet worden. Maar het is belangrijk dat je als werkgever tijdig aangifte doet! De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling).
18-03-2020

De overheid heeft gisteren bekend gemaakt de werktijdverkorting per onmiddellijk te vervangen door een nieuwe regeling.
12-03-2020

In eerdere nieuwsberichten over werktijdverkorting hebben wij o.a. bericht dat de werkgever het loon gewoon doorbetaalt, ook over de uren dat vergunning tot werktijdverkorting is verleend. Met een vergunning voor werktijdverkorting wordt toestemming gegeven om de werknemers minder te laten werken. Na overleg gevoerd te hebben met onze advocaten, zijn wij van mening dat deze overheidsinformatie vanwege een wetswijziging die per 1 januari 2020 is doorgevoerd toch niet lijkt te kloppen.
11-03-2020

De ANVR heeft van veel bedrijven gehoord dat zij een vergunning voor werktijdverkorting hebben aangevraagd en inmiddels toegekend hebben gekregen. De overheid heeft immers vastgesteld dat het corona-virus Covid19 een bijzondere omstandigheid is die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend, waarbij werktijdverkorting kan worden aangevraagd.
05-03-2020

Naast het beantwoorden van vragen over vakanties geboekt door reizigers, hebben werknemers en werkgevers ook vragen over corona en de werkomgeving van de reisprofessional. Natuurlijk willen we graag via onderstaande links antwoorden geven op de door hen gewenste informatie.
02-03-2020

Op ons eerdere nieuwsbericht over de mogelijke noodzakelijkheid voor reisbedrijven om werktijdverkorting aan te vragen, hebben wij de afgelopen periode ongelooflijk veel reacties gekregen. Als je reisonderneming aan de voorwaarden voldoet, waardoor de medewerkers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet, kun je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel aanvragen. De overheid heeft inmiddels vastgesteld dat het corona-virus Covid19 een bijzondere omstandigheid is die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend, waarbij werktijdverkorting kan worden aangevraagd.
20-02-2020

De eerste sectoren hebben nu een crisismaatregel afgesproken met het Ministerie van Sociale Zaken in verband met terugloop in werkzaamheden veroorzaakt door het Corona-virus. Gisteren werd bekend dat werkgeversorganisatie FME werktijdverkorting heeft aangevraagd personeel van hun leden.
04-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: in het ANVR Nieuws praten we je bij. Afgelopen dinsdag behandelden we de wijzigingen in de transitievergoeding. Deze keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
02-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: In ANVR-Nieuws besteden we deze weken steeds aandacht aan een verandering. Deze keer gaat het over wijzigingen in de transitievergoeding. De eerstvolgende keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
07-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en nalevingsaspecten van de nieuwe wetgeving.
04-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en het belang te checken of je van al je werknemers eigenlijk wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het dossier hebt zitten.
16-10-2019

Vanaf 1 januari 2020 veranderen veel regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Waaronder regels voor oproepkrachten. Dat geldt natuurlijk ook voor werkgevers in de reisbranche. Het is hartstikke belangrijk je daar als werkgever op voor te bereiden.
07-10-2019

Op 1 januari a.s. verandert er veel op het gebied van arbeidsrecht. Met name de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt dat er veel verandert op het gebied van onder meer het ontslagrecht, de transitievergoeding en de kosten van tijdelijke arbeid door ww premiedifferentiatie.
03-10-2019

Maandag 30 september was een ingrijpende dag voor Thomas Cook, hun medewerkers en de reisbranche. Het faillissement werd aangevraagd en circa tweehonderd medewerkers kwamen zonder werk te zitten. Voor Reiswerk een reden om direct "Snel weer aan het werk" online te zetten, en hen daarmee te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.
17-09-2019

De Tweede Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 5 februari 2019 aangenomen en op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard.
05-09-2019

De cao voor de reisbranche is deze week afgelopen. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. ANVR onderhandelt op dit moment met de vakbonden over een nieuwe CAO. Zolang er nog geen nieuwe CAO is, geldt dat heel veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde 'nawerking'. Voorwaarde is wel dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.
05-09-2019

De in de cao opgenomen uitzondering op de ketenregeling, dat voor seizoenswerk de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken door een arbeidscontract loze tussenpoos aan te houden van tenminste 3 (in plaats van 6) maanden, geldt sinds 1 september j.l. tijdelijk niet meer. Dit komt omdat de cao op 31 augustus is geëindigd en deze bepaling geen zogenaamde 'nawerking' heeft. ANVR en vakbonden onderhandelen op dit moment over een nieuwe cao, waaronder een sub-cao voor seizoenswerkers. Zodra er een nieuwe CAO is afgesloten, kunnen reisondernemingen weer gebruik maken van art. 7 Seizoenswerk.
10-07-2019

In de huidige cao reisbranche met looptijd tot 1 september aanstaande heeft de ANVR met de vakbonden afgesproken dat per 1 juli 2019 de feitelijke lonen en de loongroepen collectief worden verhoogd met 2,0% (art. 9a CAO Reisbranche).
05-07-2019

In de zomer van 2018 meldden we al dat de ANVR signalen kreeg dat de Arbeidsinspectie op zeer kritische wijze toezicht houdt op de naleving van de Wet minimumloon, ook in de reisbranche. Met name functies die worden beloond met een vaste dagvergoeding én waarbij er onvoldoende duidelijk kan worden gemaakt hoeveel uren er precies wordt gewerkt per dag, werden daarbij nadrukkelijk onderzocht. Inmiddels zijn er boetes uitgedeeld, ook in de reisbranche.
29-04-2019

ANVR heeft vandaag een cao-akkoord gesloten met FNV en CNV Vakmensen voor een nieuwe cao met als looptijd 1 november 2018 tot 1 september 2019. Anders dan bij FNV en CNV Vakmensen hebben de leden van vakbond de Unie tegen het cao-eindvoorstel van de ANVR gestemd. Zij tekenen niet mee met deze cao.
24-04-2019

De reisbranche verandert. De snelle technologische ontwikkelingen, het veranderend consumentengedrag en nieuwe businessmodellen hebben grote impact. Dit betekent dat ook het werken in de branche verandert. Maar hoe zorg je dat jouw werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Of, hoe zorg je zelf dat je in de toekomst nog steeds meerwaarde kunt leveren? Reiswerk helpt jou als werkgever en/of medewerker verder met een kosteloos loopbaanadvies voor jou, of jouw meer ervaren medewerker(s).
20-03-2019

De komende weken en maanden spreekt de ANVR met de drie vakbonden verder over verregaande modernisering van zowel de pensioenregeling als de cao van reisprofessionals. Doelstelling is op beide dossiers voor de zomer van 2019 een akkoord te hebben.
13-03-2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. In juni hopen we als ANVR met de vakbonden tot een akkoord te komen, waarna we aan de slag kunnen met de laatste stap: een concrete uitwerking van een moderne cao voor de reisbranche. Dat betekent teksten (her)schrijven, zorgdragen voor een aansprekende opmaak en tot slot het aanvragen van de algemeen verbindend verklaring. In dit nieuwsbericht geven we graag een korte update van het proces.
25-02-2019

Reiswerk organiseert deze expertmeeting over Recruitment & Employer Branding op donderdag 7 maart 2019 voor HR-, Recruitment-, Marketing- & Communicatieprofessionals binnen de reisbranche en eigenaren van reisbedrijven. Het doel van dit event is inspireren, kennis delen en netwerken!
28-01-2019

Next Tourism Generation (NTG) Alliance is een Europees project dat zich richt op het verbeteren van de connectie tussen toeristisch onderwijs en de reiswereld. NTG Alliance ontwikkelde recent de NTG Skills survey. De enquête focust zich specifiek op de (gewenste) aanwezigheid en het niveau van skills op het gebied van digital, social en green binnen Nederlandse en Europese reisbedrijven, nu en in de toekomst.
02-01-2019

In de reisbranche zijn we, na enige vertraging, volop in beweging om te komen tot een moderne en innovatieve cao voor medewerkers en bedrijven. Tijdens het laatste overleg hebben we de ambitie uitgesproken om in het voorjaar (april/mei) de concrete voorstellen klaar te hebben. In deze nieuwsbrief vertellen we kort wat de stand van zaken is en de stappen die we gaan nemen.
20-12-2018

Zoals je weet, staat ons pensioenfonds er financieel niet goed genoeg voor. Onze dekkingsgraad is te laag, wat betekent dat we te weinig geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst volledig te kunnen betalen. Daarom hebben cao partijen tijdens hun onderhandelingen besloten de premie vanaf 1 januari 2019 te verhogen. Deze was dit jaar 23,2% en wordt in 2019 25,3%. Het pensioenopbouwpercentage blijft wel ongewijzigd op 1,6%.
13-12-2018

In de tweede kamer wordt in deze periode de Wet Arbeidsmarkt in Balans besproken. De ANVR ageert binnen de samenwerking van Gastvrij Nederland en VNO-NCW nadrukkelijk tegen de maatregelen in de voorgestelde wetgeving die seizoenswerk duurder maken.
31-10-2018

Ben jij als reisprofessional de afgelopen tijd getroffen door faillissement van je werkgever? Wij helpen je bij Reiswerk graag verder met een volgende stap op de arbeidsmarkt.