Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

BTW

15-12-2022

Duitsland heeft wederom de stopzetting van de reisbureauregeling voor niet-EU reisorganisatoren met een jaar uitgesteld tot 31 december 2023.
20-10-2022

Per 1 januari 2023 is het voor niet in de EU gevestigde touroperators niet meer mogelijk om de reisbureauregeling toe te passen op de door hen verkochte reizen, welke plaatsvinden in Duitsland. Het vorig jaar verleende uitstel tot 1/1/2023 zal naar verwachting niet worden verlengd.
03-12-2021

Eind maart 2021 heeft Duitsland gesteld dat het voor niet in de EU gevestigde reisorganisatoren vanaf 2022 niet meer mogelijk is de reisbureauregeling toe te passen op de door hen verkochte reizen, welke plaatsvinden in Duitsland.
28-06-2021

Per 1 juli veranderen een aantal regels specifiek voor de reisbranche. De ANVR zet ze voor je op een rij.
23-06-2021

Er treedt vanaf 1 juli 2021 nieuwe Europese btw-regelgeving in werking. Deze regels kunnen ook gevolgen hebben voor de afdracht van btw voor reisbureaus of reisagenten die bemiddelen bij reizen of reishandelingen in opdracht van particulieren en andere niet-ondernemers. Hieronder een uitleg.
15-12-2020

Esther Tissen van Hagemeijer & Tissen belastingadviseurs BV uit Amstelveen volgt vanaf 2021 Joanna Rossa op als ANVR-adviseur voor BTW-zaken. Esther is uiteraard goed bekend met de reisbureauregeling en viel in de afgelopen jaren al in op momenten dat Joanna niet beschikbaar was. De reden van overstap is dat Joanna Rossa door persoonlijk omstandigheden eind 2020 stopt met haar belastingadviespraktijk.
19-08-2020

De EU wil komen tot een herziening van de BTW-wetgeving voor reisbedrijven. Dit is in de praktijk een zeer langdurig proces waar tot nu toe weinig beweging in zit. Afgelopen jaar is een uitgebreide KPMG studie naar de BTW-regeling voor reisbedrijven in de EU gepresenteerd. Bedrijven krijgen nu de gelegenheid hun visie/mening te geven op de EU-BTW-wetgeving voor reisbedrijven. Dat kan uiterlijk 14 september. Daarna komt de EU met voorstellen, maar dat zal in de praktijk nog wel even duren.
11-06-2020

De deadline voor btw-betaling loopt eind deze week af. De ANVR wil -als zij uitstel van betaling nodig hebben- ondernemers helpen herinneren dit uitstel snel aan te vragen bij de Belastingdienst.
13-05-2020

Eén van de vragen uit het wekelijkse ‘corona’ vragenuurtje betrof de btw-afhandeling van vouchers. Dit is toch een wat ingewikkelder probleem aangezien de regelgeving voor vouchers in 2019 is aangepast. Daarom hier een uitleg. Door de ANVR is inmiddels een verzoek bij het Ministerie van Financiën ingediend om vouchers voor aanbetalingen en (restant)betalingen op gelijke wijze te mogen afhandelen.
29-01-2020

ANVR heeft eerder bericht dat annuleringskosten mogen worden gezien als schadevergoeding waarover geen BTW is verschuldigd. In de praktijk blijkt niet iedere belastinginspecteur deze mening te delen. Wij ontvangen graag bericht van leden die tegen dit probleem aanlopen.
30-10-2019

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een volledige herziening van de ANVR BTW Handleiding Reisbureauregeling. De oude handleiding uit 2012 is daarbij geheel aangepast aan de laatste wijzigingen van de regeling en juridische ontwikkelingen.
05-09-2019

Op 4 september werd een druk bezochte bijeenkomst over btw gehouden in Utrecht voor de ANVR-leden. Een download van de gepresenteerde sheets is voor de leden geplaatst op het ledendeel van de website bij het onderwerp BTW. Op enkele gestelde vragen komen we nog nader terug.
29-08-2019

Gisteren zijn de wijzigingen op de huidige reisbureauregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Over de regeling is in de afgelopen maanden door de ANVR overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën. De regeling is op diverse onderdelen geactualiseerd aan de hand van de praktijk en rechterlijke uitspraken.
05-08-2019

Inmiddels hebben zich meer dan 70 geïnteresseerden opgegeven voor de informatiebijeenkomst van de ANVR-btw-commissie over de reisbureauregeling. Oorspronkelijk zou deze sessie plaats vinden op het kantoor van CROP accountants in Ede. De bijeenkomst is nu verplaatst naar Aristo-zalen in Utrecht. Er kunnen zo meer bedrijven deelnemen.
01-07-2019

Betreffende de toepassing van BTW op annuleringskosten blijken er tussen touroperators verschillen te zijn in handelwijze. We hebben dit nogmaals laten uitzoeken. Hierbij deze vraag met antwoord welke tevens wordt opgenomen in de Handleiding toepassing Reisbureauregeling en in de Q&A nieuwe reisbureauregeling.
27-06-2019

Er zijn wat ontwikkelingen t.a.v. de reisbureauregeling. In de afgelopen maanden zijn enkele uitspraken gedaan door het Hof in Luxemburg met betrekking tot de verhuur van accommodaties. Tevens is recent bekend gemaakt dat de EU een procedure gaat starten tegen Oostenrijk over de toepassing van de globalisering. Wat betekent dit voor Nederland? Daarnaast is eind vorig jaar een speciale 'ambtelijke EU-top' geweest in Berlijn specifiek over de reisbureauregeling. ANVR sprak uitvoerig met deelnemers. Tenslotte zal de reisbureauregeling op korte termijn op onderdelen worden aangepast. De ANVR voert hierover op dit moment nog overleg met het Ministerie van Financiën.
23-06-2019

In ANVR bericht van 19 juli 2018 hebben wij je geïnformeerd over de relatie tussen de nieuwe pakketreizenwet en de reisbureauregeling. Kort samengevat heeft het Ministerie van Financiën na overleg met de ANVR bevestigd dat de reikwijdte van de btw-reisbureauregeling nog steeds beperkt is tot organisatoren die volgens de contractuele afspraken op eigen naam een pakketreis leveren en daarvoor gebruikmaken van de leveringen van goederen en diensten van andere ondernemers. Handelaren (organisator, doorverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert) die niet op eigen naam handelen, komen niet in aanmerking voor de btw-reisbureauregeling. Kortom: de nieuwe pakketreizenwet heeft geen gevolgen voor de reikwijdte van de huidige btw-reisbureauregeling. Wij hebben de indruk dat m.n. reisagenten hier nog onvoldoende van op de hoogte zijn.
18-10-2018

Door de reisbranche wordt al jaren aangedrongen op een herziening van huidige EU-reisbureauregeling voor reisondernemingen. De Europese BTW-wetgeving voor reisondernemingen dateert uit 1977 en loopt hopeloos achter. In het ANVR Nieuws van 13 maart hebben wij je een update gegeven van de laatste ontwikkelingen wat betreft VAT directive (reisbureauregeling) in de EU. Afgelopen maanden hebben zich echter weer een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de reisbureauregeling weer op de kaart hebben gezet.