Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

CAO

30-06-2022

Vanaf vrijdag 1 juli a.s. geldt de nieuwe cao voor de reisbranche met een looptijd van 2 jaar. Onderdeel van de afspraken is de verhoging van de lonen en de loonschalen op 1 juli 2022 én 1 juli 2023.
03-06-2022

Op 28 april jl. kondigden we aan dat ANVR een onderhandelingsakkoord had bereikt met de bonden over een nieuwe cao voor de reisbranche. Inmiddels hebben de leden van de vakbonden ingestemd met het akkoord, zijn de teksten opgesteld en is de cao aangemeld. De zogenoemde avv-aanvraag voor algemeen verbindend verklaren gaat vandaag de deur uit.
28-04-2022

ANVR heeft vandaag een onderhandelingsakkoord gesloten met vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Onderdeel van de afspraken die een looptijd hebben van 24 maanden is een verhoging van de loonschalen met 10% en van de feitelijke lonen met 6%. De leden van de bonden mogen zich de komende week nog uitspreken over het akkoord voordat deze definitief kan worden.
13-01-2022

Zoals eerder gemeld in ANVR Nieuws van 21 december 2021 heeft de ANVR met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken de cao reisbranche ongewijzigd met 6 maanden te verlengen tot 1 juli 2022. In deze verlenging is geen collectieve verhoging van de lonen afgesproken. Dat wil niet zeggen dat alle salarissen gedurende het komende half jaar daadwerkelijk ongewijzigd kunnen blijven.
21-12-2021

ANVR en vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben afgesproken de CAO reisbranche – die afloopt op 31 december a.s. – met 6 maanden ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2022. Partijen hebben ook afgesproken gedurende de looptijd van deze verlengde cao in gesprek te gaan over modernisering van de cao voor de periode na 1 juli volgend jaar.
06-10-2021

De premie die werknemers betalen aan SPAWW daalt in 2022 naar 0,2%. Reisondernemingen zijn sinds eerder dit jaar verplicht aangesloten bij SPAWW op basis van een verzamel-cao. Binnen SPAWW wordt de door de overheid in 2016 doorgevoerde verkorting van de duur van de WW en de loongerelateerde WGA tot maximaal 2 jaar weer gerepareerd tot maximaal 38 maanden.
25-08-2021

De cao die is afgesloten voor de periode van 1 juli 2021 – 31 december 2021 is nu in een digitale versie beschikbaar op het ledendeel (MIJN ANVR), waarbij je vanuit de inhoudsopgave direct kunt doorklikken naar het artikel waar je naar op zoek bent.
22-07-2021

Met de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli jl. was het nodig de bedragen in de loontabellen van de nieuwe cao reisbranche bij het loon per maand en het loon per 4 weken voor werknemers van 21 jaar en ouder in Groep 2 en 3 aan te passen. Dit heeft vervolgens ook gevolgen voor de loonbedragen bij ervaringsjaren 1 en 2 van deze groepen.
28-06-2021

Per 1 juli veranderen een aantal regels specifiek voor de reisbranche. De ANVR zet ze voor je op een rij.
07-06-2021

ANVR heeft met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken de cao reisbranche, die eind juni as zou aflopen, te verlengen tot eind december 2021. Gedurende die periode is er geen collectieve loonsverhoging afgesproken.
27-05-2021

Eind 2020 heeft de ANVR met vakbonden FNV en CNV Vakmensen een 4-tal cao's afgesproken. Naast een verlenging van de Sociaal Fonds cao t.bv. Reiswerk tot eind 2025, de modernisering van de arbeidsvoorwaarden-cao én de pensioen-cao hebben partijen ook een cao afgesproken t.b.v. de reparatie van het derde ww-jaar. Reisondernemingen worden deze weken benaderd door SPAWW en hebben hier veel vragen over.
09-04-2021

ANVR heeft eind 2020 met vakbonden FNV en CNV Vakmensen een viertal nieuwe CAO’s gesloten. Een daarvan betreft de (verzamel-) CAO met als oogmerk de reparatie van het derde ww-jaar. Voor deze CAO is nu een AVV (algemeen verbindend verklaring) afgegeven.
02-03-2021

ANVR heeft met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken per 1 januari jl. de pensioenopbouw onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Daarmee kwam na 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds van de reisbranche Reiswerk Pensioenen (vroeger: Global). De afgelopen periode kregen we veel vragen over de invulling van de pensioenregeling in 2021. Pensioenfonds PGB heeft op ons verzoek de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling in 2021 op een rijtje gezet en vergelijkt deze met de pensioenregeling van 2020 bij Reiswerk Pensioenen.
25-01-2021

Afgelopen dinsdag 19 januari heeft Reiswerk de zeer drukbezochte webinar 'Nieuwe CAO's in de reisbranche, wat betekent dit voor mij?' gegeven. In 45 minuten spraken Loes Dreschler (CNV) en Frank Radstake (ANVR) over de vier CAO's; wat de wijzigingen precies in hielden en was er ruimte voor vragen.
12-01-2021

Inschrijven is nog mogelijk via de agenda op www.reiswerk.nl voor deze online bijeenkomst van Reiswerk op dinsdag 19 januari van 16.00 – 17.00 uur met de titel 'Nieuwe cao's in de reisbranche, wat betekent dit voor mij?'. Frank Radstake van de ANVR namens werkgevers en Loes Dreschler van CNV Vakmensen namens werknemers beantwoorden alle vragen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden in de reissector.
05-01-2021

Op het ledendeel - MIJN ANVR - is nu een digitaal CAO-boekje beschikbaar waarbij je vanuit de inhoudsopgave direct kunt doorklikken naar het artikel waar je naar op zoek bent. ​
03-12-2020

Sinds 24 november jl. geldt de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor de reisbranche. De cao werkt met terugwerkende kracht sinds september 2019 en heeft een looptijd tot 30 juni 2021. Voor een aantal bepalingen geldt dat deze ingaan per 1 januari 2021.
25-11-2020

De ANVR heeft vandaag de grootscheepse aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in de reisbranche afgerond met de aanmelding van de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao bij het ministerie van SZW. De nieuwe cao geldt per 25 november 2020 voor alle ANVR-aangesloten reisondernemingen. Op donderdag 10 december a.s. organiseert de ANVR een webinar over de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden.
18-06-2020

De cao reisbranche is al op 1 september 2019 afgelopen. Voor het merendeel van de bepalingen uit de cao reisbranche geldt dat deze nawerking hebben en nog gelden. Dat geldt niet voor bepalingen van driekwartdwingend recht en evenmin voor bepalingen die in tijd beperkt zijn.
06-12-2019

ANVR heeft gisteren met de vakbonden op het allerlaatste moment afgesproken dat de pensioenpremie in 2020 toch NIET gaat stijgen en ongewijzigd op 25,3% blijft. De franchise blijft ongewijzigd en het maximum pensioengevend salaris stijgt met 2%.
26-11-2019

ANVR en vakbonden zijn de afgelopen periode intensief met elkaar in gesprek geweest. De vorige cao-afspraken voor de reisbranche zijn per 1 september dit jaar verlopen. Vakbonden en ANVR zijn tijdens de cao-onderhandelingen niet gekomen tot een akkoord, waardoor er nog geen nieuwe cao voor de reisbranche kan worden afgesloten.
05-09-2019

De cao voor de reisbranche is deze week afgelopen. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. ANVR onderhandelt op dit moment met de vakbonden over een nieuwe CAO. Zolang er nog geen nieuwe CAO is, geldt dat heel veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde 'nawerking'. Voorwaarde is wel dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.
05-09-2019

De in de cao opgenomen uitzondering op de ketenregeling, dat voor seizoenswerk de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken door een arbeidscontract loze tussenpoos aan te houden van tenminste 3 (in plaats van 6) maanden, geldt sinds 1 september j.l. tijdelijk niet meer. Dit komt omdat de cao op 31 augustus is geëindigd en deze bepaling geen zogenaamde 'nawerking' heeft. ANVR en vakbonden onderhandelen op dit moment over een nieuwe cao, waaronder een sub-cao voor seizoenswerkers. Zodra er een nieuwe CAO is afgesloten, kunnen reisondernemingen weer gebruik maken van art. 7 Seizoenswerk.
10-07-2019

In de huidige cao reisbranche met looptijd tot 1 september aanstaande heeft de ANVR met de vakbonden afgesproken dat per 1 juli 2019 de feitelijke lonen en de loongroepen collectief worden verhoogd met 2,0% (art. 9a CAO Reisbranche).
05-07-2019

In de zomer van 2018 meldden we al dat de ANVR signalen kreeg dat de Arbeidsinspectie op zeer kritische wijze toezicht houdt op de naleving van de Wet minimumloon, ook in de reisbranche. Met name functies die worden beloond met een vaste dagvergoeding én waarbij er onvoldoende duidelijk kan worden gemaakt hoeveel uren er precies wordt gewerkt per dag, werden daarbij nadrukkelijk onderzocht. Inmiddels zijn er boetes uitgedeeld, ook in de reisbranche.
23-06-2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. Werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden (cao partijen) hoopten in juni tot een akkoord te komen, maar die ambitie blijkt helaas niet haalbaar. Zij verwachten - mede door de vakanties - nog wel 3 maanden nodig te hebben om alle puntjes op de i te kunnen zetten.
29-05-2019

Sinds 24 mei jl. is de nieuwe cao voor de reisbranche weer actief. De cao heeft een looptijd van 1 november 2018 tot 1 september 2019. Belangrijkste inhoudelijk afspraak is een verhoging van de feitelijke lonen en de cao-loonschalen met 2% op 1 juli a.s.
29-04-2019

ANVR heeft vandaag een cao-akkoord gesloten met FNV en CNV Vakmensen voor een nieuwe cao met als looptijd 1 november 2018 tot 1 september 2019. Anders dan bij FNV en CNV Vakmensen hebben de leden van vakbond de Unie tegen het cao-eindvoorstel van de ANVR gestemd. Zij tekenen niet mee met deze cao.
11-04-2019

“De ANVR heeft met een loonsverhoging van 2% per 1 juli 2019 de vakbonden een uitstekend eindvoorstel gedaan”, aldus Frank Radstake die deze cao-onderhandelingen voert namens de ANVR-werkgevers.
20-03-2019

De komende weken en maanden spreekt de ANVR met de drie vakbonden verder over verregaande modernisering van zowel de pensioenregeling als de cao van reisprofessionals. Doelstelling is op beide dossiers voor de zomer van 2019 een akkoord te hebben.
13-03-2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. In juni hopen we als ANVR met de vakbonden tot een akkoord te komen, waarna we aan de slag kunnen met de laatste stap: een concrete uitwerking van een moderne cao voor de reisbranche. Dat betekent teksten (her)schrijven, zorgdragen voor een aansprekende opmaak en tot slot het aanvragen van de algemeen verbindend verklaring. In dit nieuwsbericht geven we graag een korte update van het proces.
02-01-2019

In de reisbranche zijn we, na enige vertraging, volop in beweging om te komen tot een moderne en innovatieve cao voor medewerkers en bedrijven. Tijdens het laatste overleg hebben we de ambitie uitgesproken om in het voorjaar (april/mei) de concrete voorstellen klaar te hebben. In deze nieuwsbrief vertellen we kort wat de stand van zaken is en de stappen die we gaan nemen.
22-11-2018

Op 1 november jl. liep de cao reisbranche voor de reisbranche af. Begin dit jaar gingen cao partijen (vertegenwoordigers van werkgevers en van vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie) enthousiast van start met het voeren van gesprekken over een nieuwe cao. Een moderne cao, zowel qua structuur als qua inhoud. De doelstelling: 1 november 2018 een nieuwe cao presenteren. Helaas bleek dit tijdskader niet haalbaar.
01-11-2018

De cao voor de reisbranche is vandaag afgelopen. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. Op 13 november staat een volgende onderhandelingsronde gepland. Zolang er nog geen nieuwe CAO is, geldt dat heel veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde 'nawerking'. Voorwaarde is wel dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.
19-10-2018

Op 31 oktober eindigt de cao voor de reisbranche. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. Zolang er geen nieuwe CAO is, geldt dat veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde ‘nawerking’. Voorwaarde is dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.