Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Ledenvergadering

14-12-2022

Het bestuur van de ANVR nodigt haar leden uit voor de 84ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR op donderdag 5 januari a.s. van 16.00-17.00. Aansluitend aan de ledenvergadering vindt vanaf 17.00 uur de Nieuwjaarsreceptie plaats. Beide bijeenkomsten zijn in Kasteel Hoge Vuursche in Baarn.
06-12-2022

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de 84ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR op donderdag 5 januari a.s. van 16.00-17.00. Aansluitend vindt als traditioneel de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats.
08-07-2022

Tijdens de 83ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR hebben vandaag de leden van de ANVR unaniem ingestemd met de voordracht van Mattijs ten Brink van Sunweb en Fenny Koppen van Riksja Travel benoemd tot nieuwe bestuursleden van de ANVR. De uitbreiding van het bestuur was mogelijk door de aanpassing van de statuten die in dezelfde ledenvergadering is goedgekeurd. De ledenvergadering stond voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter Arjan Kers.
06-07-2022

Je kunt je vandaag nog aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering van de ANVR waarbij nieuwe bestuursleden worden benoemd. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk waarvoor een stemming door de leden is vereist. Kun je niet aanwezig zijn dan kun je een collega lid machtigen om te stemmen. Maak gebruik van je stemrecht!
28-06-2022

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 83ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 7 juli a.s. van 16.00-17.00 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd.
27-06-2022

Het bestuur van de ANVR heeft Arjan Kers (TUI Nederland) gekozen tot nieuwe voorzitter van de ANVR, zijn rol als vicevoorzitter wordt overgenomen door Marjon Kaper (ANWB Reizen). Diederik Banken blijft de rol van penningmeester vervullen. Frank Oostdam die de afgelopen jaren de dubbelrol vervulde, blijft aan als gewoon bestuurslid en directeur. De nieuwe situatie gaat in op 1 juli aanstaande. In art. 6 lid 2 van de statuten van de vereniging is bepaald dat het bestuur uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester kiest.
20-06-2022

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 83ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 7 juli a.s. van 16.00-17.00 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd.
21-04-2022

Het bestuur van de ANVR heeft besloten Mattijs ten Brink van Sunweb Group en Fenny Koppen van Riksja Online voor te dragen als nieuwe bestuurders van de ANVR aan de Algemene Ledenvergadering van 23 juni aanstaande. De twee vacatures zijn ontstaan door het eerdere voorgenomen besluit van de ledenvergadering om het aantal bestuurszetels met twee uit te breiden tot negen plus voorzitter.
02-02-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 1 februari jl. hebben de leden van de ANVR besloten de ANVR-statuten zodanig aan te passen dat het maximaal aantal bestuursleden wordt uitgebreid van 8 naar 10. Daarnaast biedt het bestuur elke vergadering graag de mogelijkheid aan één geïnteresseerde toehoorder om mee te praten.
02-02-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 1 februari jl. hebben de leden van de ANVR ingestemd met de herbenoeming van bestuursleden Marjon Kaper (ANWB Reizen), Arjan Kers (TUI Nederland) en Diederik Banken (BCD Reizen) voor de periode 2022-2024. Daarnaast hebben de leden besloten de ANVR-statuten zodanig aan te passen dat het maximaal aantal bestuursleden wordt uitgebreid van 8 naar 10.
31-01-2022

Dinsdag 1 februari van 16.00-17.00 is de 82ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR. De vergadering wordt digitaal georganiseerd.
31-01-2022

Via het ledendeel van www.anvr.nl kun je als ANVR Reisprofessional inschrijven voor het vijfde ANVR-vragenuurtje van 2022 as vrijdag 4 februari van 12:00 – 13:00 uur. ANVR medewerkers en juristen praten je graag bij en beantwoorden vragen die leven.
19-01-2022

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de 82ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR op dinsdag 1 februari a.s. van 16.00-17.00. De vergadering wordt digitaal georganiseerd.
17-01-2022

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de 82ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR op dinsdag 1 februari a.s. van 16.00-17.00. De vergadering wordt digitaal georganiseerd.
26-12-2021

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de 82ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR op dinsdag 1 februari a.s. van 16.00-17.00. Op basis van de dan geldende maatregelen vanaf 14 januari 2020 zal op dat moment een keuze worden gemaakt of de ledenvergadering fysiek doorgang vindt of nog een keer digitaal wordt georganiseerd.
25-05-2021

ANVR-leden kunnen zich nog inschrijven om de digitale Algemene Ledenvergadering van de ANVR bij te wonen op donderdag 27 mei van 16.00 – 17:30 uur. De stukken zijn beschikbaar op het ledendeel - MIJN ANVR – bij het onderwerp Algemene Ledenvergadering.
12-05-2021

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 81ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 27 mei a.s. van 16.00-17.30 uur. Ook deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd.
31-03-2021

De ledenvergadering van de ANVR is op 30 maart akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributiebetaling 2021 door de leden later te laten plaatsvinden. De aanpassing volgde op het verzoek van een aantal leden, verwijzende naar de liquide positie van veel bedrijven op dit moment.
27-03-2021

Op dinsdag 30 maart aanstaande vindt de 80ste (buitengewone) Algemene Ledenvergadering plaats van de ANVR. Deze (digitale) ledenvergadering is georganiseerd door het bestuur van de ANVR na de oproep daartoe van 9 van haar leden die tenminste 10% van de stemmen vertegenwoordigen. Het enige door de oproepers gevraagde agendapunt betreft ‘aanpassing van de bijdrage aan ANVR over het boekjaar 2021 waarbij aangesloten wordt bij de marktsituatie en de financiële positie van de ANVR-leden’.
16-03-2021

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de (buitengewone) 80ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op dinsdag 30 maart a.s. van 16.00-17.00 uur. Deze ledenvergadering vindt plaats na oproep daartoe door ANVR-leden en wordt digitaal georganiseerd.
02-02-2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 januari jl. heeft het bestuur van de ANVR een toelichting gegeven op de plannen en de activiteiten van de ANVR in 2021. Het bestuur heeft de plannen de naam 'ANVR light' gegeven, wat zoveel betekent als dezelfde dienstverlening, maar op een andere manier georganiseerd. Ook kondigde het bestuur aan gedurende het jaar graag met de leden in gesprek te gaan over de ANVR van de toekomst (2022 en verder).
14-01-2021

Op de online ledenvergadering op donderdag 7 januari zijn de leden van de ANVR unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Michelle de Wit (Reisburo De Wit Travels B.V.) in het bestuur van de ANVR.
04-01-2021

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 79ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 7 januari a.s. van 16.00-17.30 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd. Als je deel wilt nemen aan de ALV kun je je nog aanmelden via de agendamodule. Let op: de vergadering is vanzelfsprekend alleen voor directe leden van de ANVR. Alle relevante vergaderstukken voor de ALV zijn beschikbaar op het ledendeel van de website (zie downloads).
19-11-2020

Na het vertrek van Don Kaspers als bestuurder van de ANVR in juli 2020 is er ruimte een nieuwe bestuurder te benoemen. Voor de Algemene Ledenvergadering van januari 2021 staat deze benoeming van een nieuw bestuurslid geagendeerd. Conform de statuten kan elk lid een (tegen-) kandidaat stellen.
04-11-2020

De derde bijeenkomst om ANVR leden bij te praten over alle ontwikkelingen die er spelen op het gebied van de lobby en belangenbehartiging vindt morgen plaats via microsoft teams van 15:00 – 16:00 uur. Je kunt je vandaag nog inschrijven om hierbij aanwezig te zijn.
28-10-2020

De ANVR organiseert voor de derde keer een ALV bijpraatsessie over alle ontwikkelingen die er spelen op het gebied van de lobby en belangenbehartiging. Op de agenda staan onder andere de sectorspecifieke steunmaatregelen, reizen de komende maanden, de generieke steunmaatregelen en de ontwikkelingen bij de Geschillencommissie. Het bestuur en het bureau van de ANVR geven een toelichting over de stand van zaken en de volgende stappen. De sessie vindt plaats op donderdag 5 november a.s. van 15:00-16:00 uur.
28-05-2020

​Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 78ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 11 juni a.s. van 12.00-13.00 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd. Op basis van recente noodwetgeving kunnen verenigingen ledenvergaderingen tot 1 september a.s. digitaal organiseren, zelfs als de statuten daar (nog) niet in voorzien.
19-05-2020

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 78ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 11 juni a.s. van 12.00-13.00 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd. Op basis van recente noodwetgeving kunnen verenigingen ledenvergaderingen tot 1 september a.s. digitaal organiseren, zelfs als de statuten daar (nog) niet in voorzien.
11-05-2020

Het bestuur van de ANVR nodigt de leden uit voor de 78ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR die wordt gehouden op donderdag 11 juni a.s. van 12.00-13.00 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal georganiseerd. Op basis van recente noodwetgeving kunnen verenigingen ledenvergaderingen tot 1 september a.s. digitaal organiseren, zelfs als de statuten daar (nog) niet in voorzien.
24-12-2019

Hierbij ontvang je namens het ANVR-Bestuur de uitnodiging voor de 77ste ALV van de ANVR, die wordt gehouden op donderdag 9 januari 2020. Je bent welkom vanaf 15.45 uur voor de ontvangst met koffie/thee, waarna van 16.15 tot 17.00 uur de ALV plaatsvindt. Locatie is Kasteel 'De Hooge Vuursche', Hilversumsestraatweg 14 in Baarn. Aansluitend aan de ALV vindt traditioneel de ANVR Nieuwjaarsreceptie plaats.
01-10-2019

Het bestuur van de ANVR heeft in haar vergadering van 27 september jl. besloten Martine de Knoop voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering van de ANVR als nieuw lid van het bestuur. De Knoop is commercieel directeur van The TravelClub en is voorgedragen voor de zetel van Werner van Disseldorp, die na ruim 3,5 jaar vertrekt als bestuurder van ANVR.
29-05-2019

Het bestuur van de ANVR draagt Eppo Steenhuisen voor als nieuw lid van het bestuur. Steenhuisen is directeur / mede-eigenaar van Askja reizen in Arnhem. Askja is specialist op onder meer IJsland en Alaska. De benoeming van Steenhuisen wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waarschijnlijk ergens dit najaar.
01-05-2019

Hierbij ontvang je namens het ANVR-Bestuur de uitnodiging voor de 76ste ALV van de ANVR, die wordt gehouden op donderdag 16 mei 2019. Je bent welkom vanaf 12.30 uur voor de ontvangst met koffie/thee, waarna van 12:45 tot 13:00 uur de ALV plaatsvindt in de vergaderruimte van de ANVR aan de Baarnsche Dijk 10 in Baarn.
22-01-2019

Met de benoeming eerder deze maand tijdens de ANVR Algemene Ledenvergadering van de nieuwe bestuursleden Diederik Banken (BCD Travel), Marjon Kaper (ANWB reizen) en Don Kaspers (D-rt groep) is het bestuur van de ANVR weer compleet. Arjan Kers (TUI Nederland), Hans de Wilde (Tenzing Travel) en Werner van Disseldorp (Disma Reizen) zijn in die vergadering door de leden herbenoemd voor een nieuwe periode. Het ANVR bestuur bestaat verder uit Jeroen Martron (Airtrade) en voorzitter Frank Oostdam (ANVR). Joost Romeijn (Sunweb) en René Nieuwmans (destijds Expedia) hebben in 2018 het bestuur verlaten.
27-12-2018

In verband met een voor de kerstdagen gedane toevoeging aan de stukken voor de Algemene Ledenvergadering, is de nummering van de agenda voor de vergadering verschoven.
27-12-2018

Enkele van onze leden hebben over het voorstel van het bestuur van de ANVR voor aanpassing van de contributie vragen gesteld aan de ANVR. Ter nadere toelichting geven wij hieronder de overwegingen van het bestuur om te komen tot de voorgestelde aanpassing. Uitgangspunt is dat we ook in 2019 daarbij willen komen tot een evenwichtige verdeling van de contributielasten.
17-12-2018

Hierbij ontvang je namens het ANVR-Bestuur de uitnodiging voor de 75ste ALV van de ANVR, die wordt gehouden op donderdag 3 januari 2019. Je bent welkom vanaf 15.45 uur voor de ontvangst met koffie/thee, waarna van 16.15 tot 17.00 uur de ALV plaatsvindt. Locatie is Kasteel 'De Hooge Vuursche', Hilversumsestraatweg 14 in Baarn. Aansluitend aan de ALV vindt traditioneel de ANVR Nieuwjaarsreceptie plaats.