Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Luchtvaart-Nieuws

03-05-2023

Gisteren (3 mei) heeft de ANVR overleg gevoerd met Transavia.
05-04-2023

De Staat mag het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol voor het seizoen 2023/2024 niet verminderen van 500.000 tot 460.000. Dat volgt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.
05-04-2023

Door de Schipholgroep is het "idee" gepresenteerd om een schoner, stiller en beter Schiphol te creëren. De kern van het verhaal is om dit te realiseren door onder meer betere regels met betrekking tot geluid en uitstoot van CO2 te hanteren, minder lawaaiige toestellen toe te staan en alle nachtvluchten tussen 00.00 en 05.00 uur te verbieden. Andere maatregelen zijn: het niet meer toestaan van privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer op Schiphol, geen extra start- en landingsbanen aanleggen, een jaarlijkse investering van € 10 miljoen in de omgeving en zijn bewoners, bescherming van vracht en de mensen op Schiphol centraal stellen.
01-02-2023

Sinds 12 januari 2021 staat Cuba op de USA-lijst van landen die terrorisme sponseren. Andere landen op die lijst zijn Iran, Noord-Korea en Syrië. Eén van de gevolgen van deze maatregel is dat, als blijkt dat de reiziger in dat land is geweest, de reiziger niet kan deelnemen aan het Visa Waver Programma (en dus geen ESTA kan aanvragen). Wij hebben van het CBP bevestigd gekregen dat wie vóór 2021 in Cuba is geweest, gewoon een Esta kan aanvragen.
14-11-2022

De ANVR leden is eind oktober gemeld dat zij tot medio november hun schadeclaims t.a.v. Schiphol kunnen indienen. Vandaag is de laatste dag om claims in te dienen.
28-10-2022

Het was de bedoeling dat uiterlijk deze week de ANVR-bedrijven een overzicht zouden aanleveren met de details van de geleden schades vanwege de capaciteitsproblemen op Schiphol. Diverse bedrijven hebben om extra tijd gevraagd. De ANVR verlengt daarom de termijn om het overzicht van de schades op te geven. In het bericht op et ledendeel tevens nog tips voor het opstellen van dit overzicht.
13-10-2022

Afgelopen maandag heeft de ANVR (regulier) overleg gehad met de KLM Nederland, waarbij voor de leden relevante punten aan de orde kwamen die leden kunnen nalezen op het ledendeel van www.anvr.nl.
04-10-2022

De ANVR heeft afgelopen week een gesprek gehad met de directie van Schiphol in een poging een rechtszaak af te wenden. Aan Schiphol is duidelijk gemaakt dat ook reisbedrijven schades hebben en schades voor Schiphol hebben weten te voorkomen. Schiphol acht zich niet aansprakelijk, maar begrijpt de problematiek en wil bezien of er een oplossing mogelijk is.
23-09-2022

Door de vele annuleringen/wijzigingen van vluchten kan de klant schade oplopen. Als het vliegticket onderdeel is van een pakketreis dan heeft de klant een (wettelijke) keuze om deze schade bij de reisorganisator of bij de luchtvaartmaatschappij te claimen. Claimt de klant bij de organisator, laat de klant dan een modelverklaring tekenen.
15-09-2022

In een online meeting met stakeholders heeft Schiphol hedenochtend gemeld dat op korte termijn de capaciteit wat betreft vertrekkende aantallen passagiers met 18% moet worden gereduceerd.
30-08-2022

De heden door IATA verstrekte informatie duidt erop dat ten minste namen en contactgegevens van medewerkers van IATA-agenten op straat liggen. Dit dwingt onze IATA-leden hierop verdere actie te ondernemen, waaronder dit te melden aan hun medewerkers en hiervan zo snel mogelijk een melding te doen aan de AP.
27-07-2022

Er zijn op dit moment op Schiphol, maar zeker ook andere luchthavens, problemen met verwerking van bagage. De bagage van reizigers komt niet aan op de bestemming of bij terugkomst wacht de klant tevergeefs. Wat is de rol van de agent of organisator? Wat moet je doen of juist niet doen? Hieronder een uitleg.
21-07-2022

Vanaf 15 september 2022 zal IATA iedere IATA Customer Portal gebruiker die de BSPlink service heeft ingeschakeld in de portal de zogenaamde Two Factor Authentication (kortweg “2FA”) verplicht zijn.
14-07-2022

Op dinsdag 5 juli 2022 startte Scandinavian Airlines System (SAS), SK-117 een vrijwillig reorganisatieproces in de Verenigde Staten van Amerika, bekend als Chapter 11.
14-07-2022

In een brief aan President Santokhi heeft de ANVR de Surinaamse regering verzocht er alles aan te doen om SLM weer in de lucht te krijgen waarbij een normale en gezonde vluchtuitvoering wordt gewaarborgd en de rechten van passagiers adequaat worden gerespecteerd. Alleen op deze manier kan SLM zekerheid geven aan de ANVR-leden zodat zij weer met vertrouwen vluchten van SLM aan hun klanten kunnen verkopen.
08-07-2022

Door de vele wijzigingen en annuleringen van boekingen vanwege de problemen op Schiphol gedurende de zomer van 2022, krijgen reisbedrijven op dit punt regelmatig de vragen over de rechten van consumenten. Hoe zit dit nu in elkaar? Op het ledendeel (MIJN ANVR) is bij luchtvaartnieuws een Q&A opgenomen in de downloads.
08-07-2022

Bij vluchtvertraging/annulering/weigering geldt de Europese DBC-regeling. Bij b.v. een terugvlucht een dag later heeft de klant recht op een hotelovernachting, maar ook maaltijden/verfrissing, 2 telefoongesprekken en transfer van/naar luchthaven op kosten van de airline. In principe moet de airline een vluchtalternatief aanbieden, maar dit is voor de airline niet altijd mogelijk. Een uitleg van de afspraken met Transavia hierover is opgenomen op het ledendeel.
07-06-2022

Leden vragen ons welk advies aan de klanten moet worden gegeven vertrekkend vanaf Schiphol deze zomer. Er is echter geen voor alles en iedereen geldend advies.
26-05-2022

Annuleringen zijn op dit moment onvermijdelijk maar richting hoogseizoen verbetering verwacht.
18-03-2022

Gelet op de ontwikkeling van de energie- en oliemarkt, voeren steeds meer luchtvaartmaatschappijen brandstoftoeslagen in. Hieronder geven we je een uitleg wat dit betekent voor losse vliegtickets.
14-01-2022

Het programma voor de online-meeting over de voortgang van NDC is rond. Met als thema “NDC, hoe staat het er mee” houdt de ANVR op 19 januari een bijeenkomst voor ANVR leden.
23-11-2021

De Rechtbank van Amsterdam heeft de ANVR in het gelijk gesteld in een vonnis van 8 november tegen Royal Air Maroc (RAM) over het niet (op tijd) terugbetalen van tickets vanwege vluchtannuleringen. De rechter oordeelde dat het door de RAM gevoerde voucher/refund beleid onrechtmatig was en dat tevens de gehanteerde termijn tot volledige terugbetaling onrechtmatig was. De RAM moet rente over de vorderingen te betalen en is veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Niet op alle punten ging de rechter met de argumenten van de ANVR mee. Voor zover ANVR de vorderingen tot betaling had ingesteld namens de individuele passagiers zijn deze afgewezen omdat onvoldoende was aangetoond dat de vordering in opdracht van en als vertegenwoordiger van de passagiers waren ingesteld (naast machtigingen is ook een kopie paspoort of ander bewijs nodig dat het machtigingsformulier door hen was ondertekend).
28-10-2021

Als bekend heeft KLM Nederland per 1 juli 2021 de NTA voor de leisure niet verlengd. Dit betekent dat leisure boekingen via het "traditionele" CRS-kanaal een NDC-toeslag krijgen. Deze toeslag is te vermijden door de boeking via NDC te maken. Dit kan via een direct-connect aansluiting, een aansluiting via een aggregator (waaronder je CRS) of via de KLM Agent Booking Tool voor agenten. Door de ANVR wordt op dit moment intensief overleg gevoerd met KLM over de uitrol van NDC naar agenten in Nederland.
13-09-2021

Als bekend heeft de ANVR afspraken gemaakt met Transavia over een coulancebeleid voor oranje bestemmingen. Nu Europa op geel/groen staat, worden voor deze bestemmingen in de afgelopen weken geen coulanceverzoeken meer gedaan.
14-07-2021

Per 1 juli is de NTA met KLM voor leisure-agenten niet verlengd. Dit betekent dat boekingen via het “traditionele” CRS-kanaal een NDC-toeslag krijgen. Deze toeslag is te vermijden door de boeking via NDC te maken. Dit kan via een direct-connect aansluiting, een aansluiting via een aggregator waaronder je CRS of via de KLM Agent Booking Tool voor agenten.
08-07-2021

De ANVR heeft afspraken gemaakt met Transavia over een coulancebeleid voor oranje bestemmingen. Dit is specifiek afgesproken voor ANVR-leden en daarom alleen via de ledensite van de ANVR beschikbaar.
18-05-2021

Het antwoord is te vinden op het ledendeel onder Luchtvaart – Corona vragen en nieuws.
21-04-2021

Transavia verlengt de termijn van aanvraag coulance voor API & Partnerportal. Voortaan kunnen aanvragen vanaf maximaal 4 weken tot 5 werkdagen voor vertrek worden aangevraagd. Dit deelde Transavia mee in het reguliere overleg met de ANVR. Door de ANVR vertegenwoordigers was hier diverse malen op aangedrongen.
21-04-2021

KLM Nederland zal de NTA per 1 juli voor de leisure niet verlengen. Dit betekent dat traditionele GDS-boekingen €13 per enkele reis duurder worden. Consolidators en OTA’s kunnen deze toeslag ontwijken via een directe NDC-koppeling of koppeling via een aggregator (waaronder ook het NDC aanbod via de CRS wordt gerekend). De beëindiging van de NTA voor de business travel is door AF/KL gepland op 1 november 2021.
08-04-2021

Op 7 maart 2021 is Czech Airlines failliet verklaard. Ondertussen voert de luchtvaartmaatschappij nog steeds vluchten uit en wordt gezocht naar een doorstart. Alhoewel de faillissementswetgeving in Tsjechië anders is dan in Nederland, dien je wel je vorderingen in te dienen bij de curator van Czech Airlines. De ANVR onderzoekt of dit collectief kan worden gedaan. Dit bericht lezen leden verder op het ledendeel - MIJN ANVR – bij Luchtvaartnieuws.
01-04-2021

​Dit bericht lezen leden verder op het ledendeel - MIJN ANVR – bij Luchtvaartnieuws - Corona vragen & nieuws.
05-03-2021

Vandaag is er een nieuwe commissielijst op de ANVR-website geplaatst (op het ledengedeelte bij het onderdeel luchtvaart), waarin de laatste wijzigingen voor BSP-NL zijn verwerkt.
03-03-2021

In het najaar van 2020 hebben wij je geïnformeerd over het coulancebeleid van Transavia voor vluchten t/m 1 april 2021. In het overleg met de ANVR heeft Transavia toegezegd het coulancebeleid voor reisorganisaties die pakketreizen verkopen, te verlengen t/m 31 oktober 2021. NB: dit geldt alleen voor de zgn. oranje bestemmingen!
15-12-2020

Er is een update over de refunds van tickets van Aeromexico.
11-12-2020

Een aantal van onze leden hebben eind november bericht ontvangen van Air India dat zij de basiscommissie verlagen van 1% naar 0% per 30 oktober 2020. Vanzelfsprekend hebben wij hier tegen geprotesteerd bij de luchtvaartmaatschappij, omdat de wettelijke termijn voor een dergelijke wijziging 6 maanden is en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De eerstvolgende ingangsdatum hiervan zou dus pas op 1 juni 2021 kunnen plaatsvinden.
07-12-2020

Het bedrag aan Tickettax dat door overheid per 1 januari 2021 wordt geheven is bepaald op €7,845. Dit blijkt uit vragen van de ANVR bij het Ministerie van Financiën. Oorspronkelijk in de plannen van 2017 was de tax €7,-- maar op het laatste moment is vracht uitgezonderd. Dit leidde tot een verhoging van de belasting voor passagiers naar €7,45. Over dit bedrag moest echter nog gecorrigeerd worden voor inflatie. Het uiteindelijke bedrag wordt daardoor €7,845.
01-12-2020

In februari 2020 heeft Air Italy de activiteiten gestopt, zoals eerder aangegeven in het ANVR Nieuws van 12 februari jongstleden. IATA vervolgens met Air Italy afspraken gemaakt over een ordelijk afbouw.
09-11-2020

Op het ledendeel (MIJN ANVR - achter inlog) bij luchtvaartnieuws is een update geplaatst over de refunds van AeroMexico, Tarom, Air Transat en Ryanair.
02-11-2020

Het ANVR Secretariaat Luchtvaart voert momenteel overleg met verschillende luchtvaartmaatschappijen over uitstaande refunds en hun plan van aanpak om deze op korte termijn uit te betalen.
28-10-2020

​ANVR afdeling luchtvaart vraagt agenten problemen met refunds bij Ryanair te melden.
28-10-2020

Gisteren ontvingen wij van IATA het bericht dat de BSP deelname van zowel Avior (9V) als Air Namibia (SW) is opgeschort.
28-10-2020

Maandag 26 oktober heeft de ANVR een zeer succesvol webinar georganiseerd met als titel 'Hoe krijg ik mijn geld terug van de airline?'. In samenwerking met mr. Peter Vos (Ticeco en voorzitter ANVR-commissie Luchtvaart) werden vragen gesteld, presentaties gehouden en bovenal antwoorden gegeven aan de ruim 80 deelnemers, vooral IATA-agenten.
22-10-2020

Door corona konden enkele maanden lang vele geboekte én betaalde vluchten niet uitgevoerd worden. Volgens de wet hebben reizigers recht op hun geld terug. Touroperators hebben voor niet uitgevoerde reizen met een vluchtonderdeel vouchers uitgegeven maar ook voor hen is het van groot belang dat de airline terugbetaalt.
21-10-2020

In de afgelopen maanden hebben agenten en airlines onderhandeld over aanpassing van de financiële eisen die IATA stelt aan agenten, dit naar aanleiding van de coronacrisis. Overeengekomen is dat de jaarcijfers van 2020 niet wordt gebruikt in 2021 en dat tevens wordt overgestapt op de lichtere eisen zoals die in België gelden. Daar tegenover staat dat agenten in juli 2021 moeten overstappen op weekbetaling.
01-10-2020

Maandag 5 oktober van 12.30- 13.30 organiseert de ANVR met Amadeus een webinar over de recent afgesloten NDC-deal van Amadeus met KLM. KL/AF.
23-09-2020

Onlangs heeft de ANVR bericht dat zij, mede namens 14 ANVR leden, Royal Air Maroc heeft gedagvaard om de luchtvaartmaatschappij te dwingen restituties aan reisorganisaties en passagiers toe te kennen. De ANVR heeft deze stap in een persbericht via de media aangekondigd. Het bericht is ruim een week geleden door veel media opgepakt waaronder nieuwsbulletins van o.a. NOS Journaal van 8 uur en het RTL nieuws.
08-09-2020

Passagiers met losse vliegtickets, maar ook ANVR-reisbedrijven waarbij het ticket onderdeel uitmaakt van een pakketreis, hebben recht op terugbetaling van niet-uitgevoerde vluchten door luchtvaartmaatschappijen. Echter, diverse airlines gebruiken oneigenlijke excuses en laten lang, te lang op zich wachten. Voor ANVR-bedrijven is de maat vol en ligt via de rechtbank een eerste vordering klaar voor Royal Air Maroc.
31-07-2020

De ANVR heeft onlangs Vueling een vraag gestuurd over de vouchers die door Vueling worden aangeboden voor tickets die op Vueling tickets zijn uitgegeven, maar waarvoor niet werd gepresteerd als gevolg van het Faillissement van Level.
17-07-2020

Het is de ANVR al maanden een doorn in het oog, dat de leden door luchtvaartmaatschappijen direct of indirect financieel onder druk worden gezet door het niet voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen. Luchtvaartmaatschappijen bieden geen restitutie aan, of bieden deze wel aan door middel van een voucher waarop geen enkele garantie van toepassing is, of bieden na het verlopen van het voucher geen restitutie aan. Inmiddels is wel duidelijk dat, waar de overheid kan handhaven, dit niet heeft geleid tot verbeteringen bij een aantal luchtvaartmaatschappijen.
02-07-2020

Aeromexico (AM-139) heeft faillissement bescherming in de Verenigde Staten aangevraagd (Chapter 11 procedure), zodat het reorganisatieproces doorgang kan vinden. IATA is inmiddels gesprekken begonnen met Aeromexico om tegemoet te komen aan de vereisten van Aeromexico om gedurende deze periode in het IATA-BSPsysteem te blijven en ervoor te zorgen dat alle betalingsverplichtingen worden gehandhaafd.
30-06-2020

Afgelopen vrijdag hebben vertegenwoordigers van ANVR en Transavia weer met elkaar gesproken. Dit keer geven we in de vorm van vraag en antwoord een overzicht van wat aan de orde is gesteld.
30-06-2020

In 2012 ging de Hongaars luchtvaartmaatschappij Malev failliet, waarbij reisbedrijven bleven zitten met onbetaalde restitutie- verzoeken. Na langdurige en complexe onderhandelingen krijgen reisbedrijven eindelijk dit grotendeels terugbetaald. Voor Nederlandse agenten gaat het om in totaal meer dan € 600.000.
16-06-2020

Reisbrancheorganisatie ANVR is teleurgesteld over de voorgestelde ontwerp-luchtvaartnota. De coronacrisis heeft het reizen -zoals het was- tot stilstand gebracht. Dat heeft grote gevolgen voor reisorganisaties en (zakelijke) reizigers; gevolgen die nog lang voelbaar zijn. De nota moet er dus ook rekening mee houden dat het merendeel van de Schiphol-passagiers leisure reiziger is en niet alleen zakenreiziger. Alleen een slim, duurzaam en rechtvaardig luchtvaartbeleid dat toekomstbestendig is, kan deze crisis het hoofd bieden.
12-06-2020

Gisteren (11/6) hebben KLM en de ANVR Commissie Luchtvaart overlegd over de onduidelijkheden over de procedures van de KLM vouchers en de max. 15% opwaardering van het ticket. Eveneens is hierin de nieuwe ontwikkeling besproken dat binnenkort wel refunds zullen worden toegestaan op alle geannuleerde boekingen als gevolg van COVID-19 (dus ook boekingen gemaakt vóór 15 mei).
09-06-2020

Van verschillende zijden is inmiddels vernomen dat AF/KL afspraken hebben gemaakt met Travelport voor een verlenging van de huidige Private Channel Agreement t/m april 2021.
17-04-2020

Transavia en ANVR hebben op 16/4 wederom overleg gevoerd over enkele items. Hierover het volgende:
10-04-2020

In de afgelopen weken heeft de ANVR intensief overleg gehad met KLM Nederland waarbij is aangedrongen op flexibiliteit in besteding van EMD’s. Deze EMD’s worden uitgegeven vanwege de vele vluchtannuleringen in verband met de coronamaatregelen.
07-04-2020

Op het ledendeel van de ANVR-website (MIJN ANVR - achter inlog) is bij het onderwerp luchtvaartnieuws een nieuw overzicht geplaatst van het beleid ten aanzien van vouchers, wijzigingen en refunds van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van het corona virus.
30-03-2020

Er is vandaag (30-03-02020) een nieuw overzicht geplaatst op het besloten ledengedeelte onder luchtvaart, waarin de laatste stand van zaken per luchtvaartmaatschappij is bijgewerkt.
25-03-2020

Op het ledendeel van www.anvr.nl (MIJN ANVR) is voor ANVR leden een apart onderwerp aangemaakt om nieuwsberichten t.a.v. IATA te publiceren die gerelateerd zijn aan de problemen die het coronavirus COVID19 voor de sector veroorzaken.
18-02-2020

De Turkse maatschappij Atlas Global heeft op 16/2 het faillissement aangevraagd.
24-12-2019

De ANVR heeft in verband met de onduidelijkheid bij het indienen van claims op de boedel van Adria Airways contact opgenomen met de betreffende rechtbank en de curator met een aantal vragen over het indienen van de claims. Inmiddels hebben wij van de curator bericht ontvangen met aanvullende informatie. Deze kun je hieronder lezen.
05-12-2019

​ANVR heeft in het overleg met KLM Nederland afgelopen week verzocht de huidige NTA met agenten voor minimaal een half jaar te verlengen. De achtergrond van dit verzoek is vertraging in voortgang van de NDC-ontwikkeling. Met KLM wordt sinds zomer 2019 intensief gesproken over de eisen waaraan een NDC-implementatie van KLM moet voldoen. Dit overleg vordert, maar afschaffing van de NTA per 1/4/2020 komt te vroeg. Dit bericht is in zijn totaliteit opgenomen op het ledendeel met uitgebreide info over KLM/NTA en NDC.
29-03-2019

De Commissie Luchtvaart van de ANVR komt een aantal keren (6-8) per jaar bijeen voor het bespreken voor uiteenlopende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. In de Commissie Luchtvaart zijn verschillende IATA agenten vertegenwoordigd waaronder business travel, leisure, touroperating en online.
11-02-2019

IATA heeft in 2017 een regeling voorgesteld, waarbij kleine fouten door IATA agenten niet direct zouden leiden tot een zgn. “Notice of Irregularity” (IRR) of “Notice of Default” (DEF), waarbij in het ergste geval de ticketing autorisatie van de IATA agent kan worden opgeschort of beëindigd. In theorie zou een betalingstekort van één euro al hiertoe kunnen leiden. Het IATA orgaan dat hierover een besluit moet nemen (PAConf) heeft dit voorstel afgewezen. Luchtvaartmaatschappijen willen blijven vasthouden aan het ‘zero tolerance’ beleid.
28-01-2019

Tijdens de ANVR-meeting ‘NDC-Hoe dan?’ op 23 januari jl. hebben diverse sprekers dezelfde conclusie getrokken: in 2019 kan, zal en moet de reisagent starten met NDC-boekingen. Met meer dan 130 (!) aanmeldingen van ANVR (IATA) reisagenten is dit NDC-event op het juiste moment georganiseerd. Een terugblik.
20-11-2018

De regels voor de CRS reserveringssystemen worden door de EU herzien. Hiervoor wordt door de EU een enquête gehouden onder gebruikers. Voorlopig blijft het CRS van groot belang voor agenten en het is daarom van belang dat agenten en touroperators aan de EU hun visie duidelijk maken. Hieronder is een link naar de enquête en een voorbeeld van de ANVR. Invullen kost 10-20 minuten.
15-11-2018

​CRS-toeslag , wél met overgangsperiode. April jl. is door KLM een CRS-toeslag ingevoerd van € 11 enkele reis. Weliswaar werd door KLM gelijktijdig een NDC-API en een Agent Booking Tool ontwikkeld, maar deze vormden geen werkbaar alternatief. Door KLM is daarom aan agenten een NDC Transition Agreement (NTA) aangeboden.