Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Regels-en-Richtlijnen

06-09-2023

In een brief aan de Minister van Financiën heeft de ANVR gepleit voor intrekking van de voorgestelde aanscherping van de provisietransparantie voor onder meer de verkoop van reisverzekeringen. De aanleiding voor het pleidooi is een vrij negatief advies van de Raad van State over dit voorstel.
11-07-2023

Een nieuwe EU-richtlijn (DAC7) verplicht platformen om gegevens te rapporteren aan de belastingdienst. Concreet kan dit betekenen dat je de gegevens van de eigenaren van b.v. accommodaties die je verkoopt op je website, moet gaan rapporteren. De regeling is echter nog niet helder. De ANVR inventariseert en gaat in gesprek hierover met de Belastingdienst.
11-05-2023

Het voorstel voor actieve provisietransparantie is door de Raad van State terugverwezen naar het kabinet. Dit betekent een forse vertraging in de invoering van de door Minister Kaag voorgestelde provisietransparantie. Voor de reissector betekent dit dat de huidige wijze waarop consumenten over reisverzekeringsproducten worden geïnformeerd niet hoeft te worden veranderd. De ANVR is blij met de reactie van de Raad van State en hoopt op afstel van de actieve provisietransparantie.
22-03-2023

Zoals de ANVR al eerder meldde geldt sinds 1 februari jl. de nieuwe reclamecode voor duurzaamheidsreclame. Deze nieuwe code vervangt de bestaande Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims). De code geldt ook voor reisondernemingen.
02-02-2023

Op woensdag 1 februari jl. is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. Deze nieuwe code vervangt de bestaande Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims). De code geldt ook voor reisondernemingen.
14-12-2022

Vorige week kondigden ACM en EZK nieuwe regels aan per 1 januari 2023 betreffende kortingen op producten en diensten. De ACM meldde per die datum streng toezicht te gaan houden op de naleving van de nieuwe regels. De communicatie was in die vorm niet juist. ANVR kreeg hierover vragen van leden.
01-12-2022

Deze teksten zijn nu ge-update voor 2023-publicaties en beschikbaar op het ledendeel MIJN ANVR (even inloggen dus) onder Regels & Richtlijnen.
17-11-2022

Door gewijzigde wetgeving op basis van nieuwe Europese consumentenbeschermingswetgeving moeten webshops nu een telefoonnummer en een emailadres op hun site vermelden. Daarmee moet het makkelijker worden voor klanten om contact op te nemen met e-commercebedrijven. Het betekent natuurlijk niet dat je niet meer op andere manieren met de klant kunt communiceren.
14-09-2022

Onlangs zijn er uitspraken geweest over het afronden van de koop op een website via de "bestelknop".
29-06-2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Kaag van Financiën een niet onbelangrijke wijziging aangebracht in het voorstel tot verdere provisietransparantie. De brief komt een dag voor de bespreking van het voorstel in de Tweede Kamer.
26-01-2022

Ondernemers die voor het vierde kwartaal van vorig jaar TVL willen aanvragen, krijgen daarvoor twee weken langer de tijd. Omdat nu ook bedrijven met een omzetverlies tussen de 20% en 30% deze steun kunnen aanvragen en de overheid gedupeerde ondernemers tegemoet wil komen, kan de steun worden aangevraagd tot 11 februari 17.00 uur.
20-12-2021

De nieuwe coronamaatregelen die tijdens de laatste persconferentie bekend zijn gemaakt, betekenen dat de detailhandel gesloten is sinds 19 december 2021. Echter, dit geldt niet voor reisbureaus.
09-12-2021

ACM roept vandaag in een nieuwsbericht reisorganisaties op reizigers beter te informeren over eventuele risico's bij het boeken van een reis of vakantie naar een oranje bestemming. ANVR is het eens met de inhoud van de aanbevelingen van de ACM en adviseert haar leden deze op te volgen.
14-10-2021

Deze teksten zijn nu ge-update voor 2022-publicaties en beschikbaar op het ledendeel MIJN ANVR (even inloggen dus) onder Regels & Richtlijnen.
11-10-2021

Terwijl Europese bestemmingen gelukkig al steeds meer worden bereisd, de boekingen toenemen voor komende winter en ook al voor volgend jaar zomer, is nu nog het wachten op een doorbraak als het gaat om landen en bestemmingen buiten Europa. Inmiddels is bijna 85% van de volwassenen volledig gevaccineerd, dus feitelijk hoeft hen niets in de weg te staan om te reizen als de reisonderneming veilig en verantwoord kan uitvoeren.
28-06-2021

Per 1 juli veranderen een aantal regels specifiek voor de reisbranche. De ANVR zet ze voor je op een rij.
23-06-2021

De ACM houdt in 2021 nadrukkelijk toezicht op de reisbranche en dan met name op de wijze waarop reisondernemingen invulling geven aan het terugbetalen van vouchers en van doorgeschoven reizen die opnieuw zijn geannuleerd. Uit hun toezicht komen nog een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren.
21-06-2021

Afwijken van de ANVR-voorwaarden ten nadele van de reiziger is niet toegestaan. Er wordt een uitzondering op deze regel gemaakt voor afwijkende annuleringskosten. Het is mogelijk eigen annuleringskosten te hanteren, die afwijken van de percentages in de ANVR voorwaarden. Voorwaarde is wel dat de touroperator voorafgaand aan de boeking duidelijk kenbaar maakt dat zij gebruik maakt van afwijkende annuleringsbepalingen. Ook moeten deze afwijkende voorwaarden bij de aanbieding/ offerte kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren ten zeerste deze ook op de bevestiging/ factuur op te nemen.
09-06-2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Financiën aangegeven in te stemmen met actieve provisie transparantie bij schadeverzekeringen (zoals reisverzekeringen). De opvatting van de Minister is voor de ANVR niet onverwacht maar wel teleurstellend.
07-06-2021

Een nieuwe wet met betrekking tot vrijwillige ouderbijdragen in het primair en voortgezet onderwijs gaat het organiseren van schoolreizen beïnvloeden vanaf augustus 2021. De ANVR roept de leden op om ervaringen met de nieuwe regeling te delen. ANVR bespreekt dit vervolgens in het overleg met schoolreisorganisatoren.
01-06-2021

Lange tijd is er bij reisbureaus onzekerheid geweest over de grondslag van de TVL berekening. Wanneer de TVL wordt berekend over de marge, ontvangt een reisbureau grofweg 10 keer zo weinig dan een berekening over de bruto omzet. De ANVR heeft er steeds op gewezen dat dit onredelijk is. Een beslissing op een bezwaarschrift bij de RVO geeft nu duidelijkheid: de TVL wordt berekend over de omzet.
23-04-2021

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. De WHOA geeft ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om zo een faillissement te voorkomen, of om op een gecontroleerde manier tot een afwikkeling van de onderneming te komen.. Hieronder een uitleg.
17-03-2021

Er zijn nog steeds bedrijven die last hebben van het probleem dat de RVO een verkeerde SBI-code gebruikt voor het bedrijf voor toekenning TVL. Door Staatssecretaris Keijzer is de afgelopen week hierover een brief gezonden aan de Tweede Kamer. De Staatssecretaris geeft aan dat er een herbeoordeling komt. Gelet op de problemen (nog steeds) richt de ANVR hiervoor een mailgroep op voor bedrijven met een onjuiste sbi-code.
15-03-2021

In een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer meldt het kabinet dat zij het steun- en herstelpakket aanpast en daarbij het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen van 85% naar 100%.
11-03-2021

In een brief aan Minister Van 't Wout en Koolmees heeft de ANVR nogmaals gepleit voor toepassen van de annuleringskostenregeling uit de TVL ook voor Q2, alsmede voor het doortrekken en ophogen van de algemene TVL/NOW-regelingen tot eind 2021. Specifiek voor ZRA's is nogmaals verzocht beperking van de eigen opgang te laten vallen, zodat ZRA's ook van de TVL-regeling gebruik kunnen maken.
02-03-2021

Het Ministerie van EZK doet op dit moment onderzoek naar 'schrijnende gevallen' die niet in aanmerking komen voor TVL vanwege een probleem met de referentiesystematiek (dit kunnen starters zijn of bedrijven die inmiddels een andere juridische entiteit hebben vanwege fusie e.d.). Graag uiterlijk 7 maart aan de ANVR doorgeven.
25-02-2021

In een brief van het kabinet wordt een flinke verruiming aangekondigd in de tegemoetkoming vaste lasten voor met name het middenbedrijf. Gelet op de mogelijkheden die door de EU hiervoor zijn gegeven wordt de maximale TVL subsidie per kwartaal flink verhoogd.
10-02-2021

Eind januari heeft de ANVR de leden geadviseerd om bij een TVL-besluit op grond van een verkeerde bedrijfstakcodering door de RVO, bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. In een antwoord op Kamervragen hierover bevestigt Staatssecretaris Keijzer dat de RVO bezwaren tegen een verkeerde SBI-code gaat herbeoordelen.
09-02-2021

Het kabinet heeft gisteravond, maandag 8 februari, een regeling voor de reisbranche bekend gemaakt voor tegemoetkoming in de annuleringskosten van reisondernemers. De branche is positief over de regeling, alhoewel er nog wel een stap extra gedaan had kunnen worden.
08-02-2021

As vrijdag is er weer gelegenheid voor ANVR-leden om tussen 12:00 en 13:00 uur vragen te stellen aan ANVR-medewerkers en juristen. Je kunt terecht voor vragen over actuele onderwerpen zoals de SGR bijdrage die vorige week is ingegaan, Reisvouchers, het Voucherfonds, reisadviezen, PCR- en sneltesten, vliegbelasting, steunmaatregelen van de overheid enz. Deze week staat het eerste half uur in het teken van een presentatie door de ACM over toezicht op de reisbranche in 2021.
06-01-2021

Het Verenigd Koninkrijk is op 1 februari 2020 uit de EU gestapt. Dit had toen nog geen groot gevolg aangezien sprake was van een overgangssituatie tot eind 2020. Vlak voor kerst kwam er overeenstemming tussen de EU en het VK. In grote lijnen verandert er per 1-1-21 niet zoveel, wat betreft het reizen van/naar het VK, maar er moet met enkele punten wel rekening worden gehouden.
29-12-2020

Voor het gemak van online boekingen en correct doorgeven van de toepasselijke actuele voorwaarden zijn de vaste links voor de ANVR-Reizigersvoorwaarden tijdig aangepast. Wat betekent dit als je gebruik maakt van deze links? Tevens is een aangepaste versie van de verplichte teksten voor publicaties beschikbaar.
18-11-2020

Vanaf 1 januari 2021 gelden bij terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk de douaneregels voor bestemmingen buiten de Europese Unie. Hoewel reizen momenteel wordt afgeraden, informeert de Nederlandse Douane reizigers wel over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2021 gelden voor reizen vanuit het VK. Echter, uit een recente peiling onder reizigers die affiniteit hebben met het VK blijkt dat er nog veel onwetendheid is over de gewijzigde regels.
28-09-2020

Naast de NOW, TOGS en de TVL subsidies zijn door de overheid vanwege de corona-crisis nog andere financieringsmiddelen beschikbaar gesteld aan ondernemers. De indruk is dat hier veel minder gebruik van wordt gemaakt. ANVR en SGR vernemen graag waarom.
31-08-2020

Afgelopen vrijdag heeft de overheid de maatregelen uit het 3e steunpakket gepubliceerd. Voor de reissector is belangrijk dat de bestaande NOW, TOZO en TVL doorlopen tot eind juni 2021. Maar wel met strengere voorwaarden en lagere subsidiebedragen. Specifiek voor de reissector gaat de overheid, samen met de reisbranche kijken naar een kredietfaciliteit gekoppeld aan vouchers (voucherbank).
12-08-2020

In de reactie van de ANVR op de Internetconsultatie over het voorgenomen Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021 keert de ANVR zich tegen de door de Minister van Financiën voorgestelde actieve transparantie over de provisie-inkomsten op schadeverzekeringen waaronder reis- en annuleringsverzekeringen. De ANVR geeft aan dat geen sprake is van een eerlijk speelveld aangezien aan direct sellers geen transparantie-eisen worden opgelegd. Op verzoek kan de klant nu al inzage krijgen. Er gaat op dit punt niks mis. Daarbij kan een verdere, doorgeschoten transparantie er toe leiden dat er minder in plaats van méér reisverzekeringen worden afgesloten. Dit is niet in het belang van de klant.
22-07-2020

De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.
25-06-2020

Afgelopen week heeft minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij voorstellen het conceptwetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in trekken. Zij geven aan dat dat de gekozen maatregelen grote administratieve lasten met zich brengen, voor veel onduidelijkheid zorgen, geen draagvlak hebben, en niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn voor de uitvoerende instanties.
17-06-2020

Reizigers die de wereld willen ontdekken, kunnen in dit tijdperk van het 'nieuwe normaal' met een gerust hart in het vliegtuig stappen. Vanuit de overheid is dit populaire vakantievervoermiddel met in acht nemen van allerlei maatregelen 'veilig' verklaard. Maar daarnaast boeken veel consumenten een georganiseerde reis per touringcar. Ook deze touringcars zijn uitgerust met een hoogwaardig klimaatsysteem en dit doet niet onder voor die van een vliegtuig. De ANVR roept de overheid dan ook op reizen per touringcar ook het stempel 'veilig' te geven. Dit bericht is vandaag als persbericht uitgestuurd.
10-06-2020

De ANVR krijgt veel vragen van haar leden over de toepassing van de ANVR-voorwaarden bij de opstart van buitenlandse reizen post-Covid19. De afgelopen dagen wordt er specifiek gevraagd naar de toepassing van art. 9.9. van de ANVR-reisvoorwaarden voor pakketreizen. Hoe zit dat precies?
28-03-2020

De Nederlandse overheid heeft een nieuwe maatregel gelanceerd om ondernemers te ondersteunen tijden de Corona-crisis. De ANVR heeft vanaf het begin van de crisis bepleit dat er ook maatregelen zouden worden getroffen voor zelfstandige ondernemers. Met de Tozo wordt daar nu invulling aan gegeven.
15-02-2020

Deze week heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een leidraad gepubliceerd over de bescherming van de online consument. Met deze leidraad wil de ACM aan bedrijven duidelijk maken hoe zij consumentenregels toepast op veel voorkomende beïnvloedingstechnieken in online beslisomgevingen.
04-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: in het ANVR Nieuws praten we je bij. Afgelopen dinsdag behandelden we de wijzigingen in de transitievergoeding. Deze keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
02-12-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: In ANVR-Nieuws besteden we deze weken steeds aandacht aan een verandering. Deze keer gaat het over wijzigingen in de transitievergoeding. De eerstvolgende keer gaan we in op uitzonderingen op deze bepalingen.
07-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en nalevingsaspecten van de nieuwe wetgeving.
04-11-2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en het belang te checken of je van al je werknemers eigenlijk wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het dossier hebt zitten.
30-10-2019

Speciaal voor jouw organisatie heeft de ANVR je een (link van jouw) bedrijfscertificaat gestuurd met jouw naam, logo en gegevens. De digitaal shoppende consument die soms door de bomen het bos niet meer ziet, kan nu met dit certificaat in één oogopslag zien dat hij zorgeloos bij jou kan boeken.
09-10-2019

Speciaal certificaat voor jou, nieuw ANVR-logo, juiste voorwaarden en gebruik verplichte en adviesteksten helpen de consument de juiste keuze te maken. De consument shopt digitaal heel wat af, maar ziet soms door de bomen het bos niet meer. Kan ik bij deze organisatie wel veilig boeken, houden zij zich aan de voorwaarden, waar kan ik terecht als ik een klacht heb, wat zijn mijn rechten? Jij bent dagelijks in de weer om de reiziger het naar de zin te maken. En wij willen je daarbij graag helpen!
16-05-2019

Zoals bekend is de Reclamecode Reisaanbiedingen een bijzondere reclamecode naast de Nederlandse. Een andere bijzondere -waarmee ook de reissector van doen heeft- is de Reclamecode Social Media, zodat zowel merk als influencer weet hoe samen reclame gemaakt kan worden op een transparante en betrouwbare manier. De Stichting Reclame Code heeft de code aangepast met praktische tips en voorbeelden.
06-05-2019

Op 1 juli 2019 gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Deze informatieplicht kan ook voor jou gelden, want het geldt onder andere voor kantoren en winkels die per jaar méér dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Je bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren.
03-12-2018

Met ingang van vandaag, 2 december 2018, geldt (ook) in Nederland de zogenoemde Europese Geoblocking Verordening. Kort samengevat betekent deze verordening dat handelaren bij het aanbieden van hun producten of diensten geen onderscheid mogen maken op basis van de nationaliteit of verblijfplaats van de klant. Deze verordening geldt ook voor reisbedrijven. De ACM schrijft onder meer onderstaande.