Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-Nieuws

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuwsoverzicht per onderwerp

Reiswerk-Pensioenen

21-12-2021

De verplicht gestelde pensioenregeling voor de reisbranche, die sinds dit kalenderjaar wordt uitgevoerd door Pensioenfonds PGB, wordt komend jaar ongewijzigd uitgevoerd. Dat hebben ANVR, vakbonden FNV en CNV Vakmensen deze week afgesproken met het pensioenfonds.
01-10-2021

De werknemers in jullie sector nemen deel aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB. Om de paar jaar onderzoeken wij als pensioenfonds of we nog op koers liggen. Zodat wij weten hoe we het geld van onze deelnemers het beste kunnen beleggen. Het gaat immers om hún pensioen. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel vinden we het nóg belangrijker om de mening bij onze deelnemers te peilen.
13-04-2021

Sinds 1 januari 2021 bouwen reisprofessionals niet langer pensioen op bij Reiswerk Pensioenen, maar bij pensioenfonds PGB. Binnen het pensioenfonds kunnen werkgevers en werknemers invloed uitoefenen via verschillende platforms. Voor één van die platforms is ANVR nu op zoek naar een vertegenwoordiger namens de reisbranche.
02-03-2021

ANVR heeft met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken per 1 januari jl. de pensioenopbouw onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Daarmee kwam na 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds van de reisbranche Reiswerk Pensioenen (vroeger: Global). De afgelopen periode kregen we veel vragen over de invulling van de pensioenregeling in 2021. Pensioenfonds PGB heeft op ons verzoek de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling in 2021 op een rijtje gezet en vergelijkt deze met de pensioenregeling van 2020 bij Reiswerk Pensioenen.
29-09-2020

Zoals we eerder hebben gemeld stoppen ANVR en vakbonden aan het einde van dit jaar met het eigen pensioenfonds Reiswerk Pensioenen. Vanaf 2021 bouwen reisprofessionals pensioen op bij pensioenfonds PGB. Het is de bedoeling dat alle opgebouwde pensioenen en pensioenaanspraken van Reiswerk Pensioenen over te brengen naar PGB per 1 januari 2021.
04-09-2020

Vorige en deze week hebben alle werkgevers en werknemers in de reisbranche aangesloten bij Reiswerk Pensioenen een brief ontvangen van het pensioenfonds over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht (cwo) van de pensioenaanspraken van Reiswerk Pensioenen naar pensioenfonds PGB per 1 januari 2021. In de brief staat de pijnlijke boodschap dat die cwo gepaard kan gaan met kortingen van de pensioenaanspraken van wel 16%. Eerder berichtte de ANVR al dat sociale partners in de reisbranche hebben besloten dat de opbouw van nieuwe aanspraken ook wordt ondergebracht bij PGB.
17-08-2020

ANVR heeft met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen besloten de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij PGB. Daarmee komt na bijna 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds voor de sector. Het pensioenfonds Reiswerk Pensioenen neemt zelf de komende periode een eigen besluit over waar ze de opgebouwde gelden gaan onderbrengen.
19-05-2020

De ANVR heeft samen met vakbonden FNV, CNV Vakmensen en Vakbond de Unie besloten per 1 januari 2021 te stoppen met het eigen pensioenfonds voor de reisbranche. De pensioenregeling zal per die datum worden ondergebracht bij een ander pensioenfonds. De gesprekken tussen sociale partners in de reisbranche en een nieuw pensioenfonds lopen inmiddels. Uiterlijk 1 juli moet er meer bekend zijn.
28-01-2020

Toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) heeft ingestemd met de voordracht door de ANVR van Tanja Stanoevska als bestuurder van Reiswerk Pensioenen namens werkgevers in de reisbranche. De benoeming gaat onmiddellijk in en geldt voor een periode van 3 jaar. Stanoevska neemt de plaats in van José Suarez Menendez. De andere bestuurders namens werkgevers zijn Arnold Jager en Hugo Nieuwenhuijse.
28-11-2019

ANVR is geïnformeerd dat - na intensief overleg - Reiswerk Pensioenen heeft besloten de pensioenpremie minder te laten stijgen dan eerder aangekondigd. Het pensioenfonds zal niet de eerdergenoemde 33,9%, maar 28,6% in rekening gaan brengen. In 2019 is de premie nog 25,3%. Het opbouwpercentage blijft gelijk op 1,6%. In de reisbranche mogen werkgevers 50% van de pensioenpremie laten betalen door werknemers.
29-05-2019

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 mei jl. in een arrest bepaald dat booking.com geen reisagent is. De zaak, in hoger beroep, was aangespannen door bedrijfstakpensioenfonds Reiswerk Pensioenen en betrof ook stichting Reiswerk. Beide partijen waren van mening dat booking.com wel degelijk een reisagent is in de zin van de verplichtstelling van pensioenfonds en sociaal fonds, en dat booking.com zich bij beide zou moeten aansluiten. Ook de kantonrechter in Amsterdam oordeelde in deze zaak al in 2016 dat booking.com geen online reisagent is.
25-02-2019

De ANVR heeft meerdere signalen gekregen vanuit het voor de reisbranche verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds Reiswerk Pensioenen dat reisondernemers nog niet zouden zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Daarbij gaat het mogelijk ook om bedrijven die wel zijn aangesloten bij de ANVR.
20-12-2018

Zoals je weet, staat ons pensioenfonds er financieel niet goed genoeg voor. Onze dekkingsgraad is te laag, wat betekent dat we te weinig geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst volledig te kunnen betalen. Daarom hebben cao partijen tijdens hun onderhandelingen besloten de premie vanaf 1 januari 2019 te verhogen. Deze was dit jaar 23,2% en wordt in 2019 25,3%. Het pensioenopbouwpercentage blijft wel ongewijzigd op 1,6%.
18-12-2018

In de afgelopen weken heeft de ANVR meerdere signalen gekregen vanuit het voor de reisbranche verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds Reiswerk Pensioenen dat reisondernemers nog niet zouden zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Daarbij gaat het mogelijk ook om bedrijven die zijn aangesloten bij de ANVR.
22-11-2018

Op 1 november jl. liep de cao reisbranche voor de reisbranche af. Begin dit jaar gingen cao partijen (vertegenwoordigers van werkgevers en van vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie) enthousiast van start met het voeren van gesprekken over een nieuwe cao. Een moderne cao, zowel qua structuur als qua inhoud. De doelstelling: 1 november 2018 een nieuwe cao presenteren. Helaas bleek dit tijdskader niet haalbaar.
21-11-2018

De afgelopen maanden heeft de ANVR meerdere signalen gekregen van haar leden over achterblijvende kwaliteit van dienstverlening van Reiswerk Pensioenen. Een enquête vorige week onder reisondernemingen versterkt dat beeld. Op basis van deze signalen gaat de ANVR opnieuw het gesprek aan met Reiswerk Pensioenen over de dienstverlening.
21-11-2018

Afgelopen dinsdag zijn de gesprekken tussen sociale partners op landelijk niveau om te komen tot een nieuw pensioenstelsel (definitief?) vastgelopen. Met name de eisen van de vakbonden aangaande aanpassing van rekenrente, aanpassing van de AOW-leeftijd en het verplichten van pensioen voor zzp-ers lijken de belangrijkste struikelblokken te zijn geweest. Dat betekent dat er vooralsnog geen veranderingen komen aan het pensioenstelsel.
06-11-2018

De afgelopen periode heeft de ANVR veel signalen ontvangen over (voortdurende) problemen met de administratie van Reiswerk Pensioenen. Werkgevers in de reisbranche zijn verplicht aangesloten bij Reiswerk pensioenen. De reisprofessionals bouwen daar hun pensioen op.