Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksTVL: Wat je moet doen als de RVO een verkeerde SBI-code bij je TVL aanvraag hanteert.

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
TVL: Wat je moet doen als de RVO een verkeerde SBI-code bij je TVL aanvraag hanteert.

Donderdag 28 januari 2021
De ANVR krijgt klachten van leden dat de beslissing over de TVL op een verkeerde SBI-code wordt gebaseerd. Dit kan financieel grote consequenties hebben. Tegen een dergelijk besluit kan een ondernemer in beroep bij het College van Beroep bedrijfsleven. De eerste uitspraken van het CBb geven aan dat dit voor de TVL kansrijk is.

​Reisondernemingen hebben  een SBI-code 7912 (reisorganisaties) of 7911 (Reisbemiddelingsbureaus) Deze geeft aan wat de hoofdactiviteit van de onderneming is. Daarnaast kan je maximaal twee SBI-codes krijgen voor de nevenactiviteiten van je bedrijf. De SBI-code(s) vind je terug op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij de vaststelling van de TOGS subsidies en de TVL maakt de overheid gebruik van de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming.
In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Het kan b.v. zijn dat een bedrijf ooit is begonnen als assurantie tussenpersoon (SBI code 6622) maar in de loop der jaren meer en meer reizen is gaan verkopen. Het bedrijf kan op grond daarvan dan geen TVL ontvangen. Veel reisondernemingen hebben het verkopen van (reis)verzekeringen als nevenactiviteit. Wij constateren dat in een aantal gevallen op onduidelijke wijze dit toch als hoofdactiviteit wordt gezien.
In de praktijk is het erg lastig hierover met de uitvoeringsorganisatie RVO te communiceren, aangezien de RVO wordt overstelpt met aanvragen en klachten.

Bezwaar en beroep
Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de RVO kan je bezwaar aantekenen. Hoe je bezwaar aan kan tekenen kan je zien op https://mijn.rvo.nl/bezwaar. De juridische afdeling van de RVO kijkt dan nogmaals naar de beslissing. Indien je het met de RVO nog steeds niet eens bent, kan je in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het CBb is één van de 4 hoogste bestuursrechters die Nederland kent. Je moet wel binnen 6 weken in beroep gaan en de griffierechten zijn enkele honderden euro's.
Over de TVL en de TOGS zijn sinds eind december de eerste uitspraken bekend van het CBb. Deze kan je hier vinden.
Bij de TOGS regeling stelt het CBb dat de minister een ondernemer mag houden aan de inschrijving in het handelsregister. Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die inschrijving. De minister kan noodsteun weigeren aan de ondernemer die zegt dat de inschrijving niet aansluit bij de feitelijke bedrijfsactiviteiten.
Bij de berekening van de hoogte van de TVL-noodsteun constateert het CBb dat de staatssecretaris uit gaat van de volgorde waarin de KvK de bedrijfsactiviteiten van een onderneming in het handelsregister registreert. Volgens de staatssecretaris is de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit en is deze bepalend voor die berekening. Het CBb beslist echter dat de staatssecretaris niet automatisch van die volgorde mag uitgaan als de ondernemer bestrijdt dat de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit is. De ondernemers die met meerdere activiteiten staan ingeschreven krijgen gelijk van het CBb. De reden van de CBb hiervoor is dat in de regelgeving niet is bepaald welke activiteit als hoofdactiviteit moet worden gezien.

Indien dus je TVL aanvraag wordt afgewezen omdat door de RVO per abuis de code van een nevenactiviteit is genomen, of omdat je huidige werkzaamheden niet (meer) conform de hoofd-SBI-code uit de KvK is, heeft het zin om hiertegen bezwaar te maken en ev. in beroep te gaan bij het College van Beroep bedrijfsleven.