Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksKamer keurt motie over vergoeding annuleringsschade voor reisbranche goed

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Kamer keurt motie over vergoeding annuleringsschade voor reisbranche goed

Woensdag 3 februari 2021
In de Tweede Kamer zijn dinsdag verschillende moties aangenomen ten aanzien van de herijking van het Steun- en herstelpakket van de overheid zoals op 10 december door het kabinet is gepresenteerd. Zo was er kamerbrede steun voor een TVL-vergoeding vanwege annuleringsschade voor de reisbranche en wil de Kamer een aanpak van schrijnende gevallen die buiten de TVL vallen.

De motie over vergoeding van de annuleringsschade in de reisbranche van CDA-kamerlid  Amhaouch waarover we je in het ANVR bericht van 29 januari informeerden, werd aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht de reisbranche via een opslag op de TVL tegemoet te komen in de annuleringskosten die ondernemers hebben moeten maken en die niet binnen het huidige steunpakket vallen, gelijk de voorraadregeling voor de detailhandel en horeca. Een andere belangrijke aangenomen motie is waarin wordt geconstateerd dat er schrijnende gevallen zijn die bij de TVL buiten de boot vallen. In deze motie wordt de regering verzocht een oplossing te creëren voor deze schrijnende gevallen en deze op individuele basis opnieuw te beoordelen door binnen de uitvoeringsorganisatie RVO hier een aparte commissie voor in te richten.
Voorzitter Frank Oostdam: “We hebben bij de Tweede Kamer aangedrongen op zowel een vergoeding van de annuleringskosten in de reisbranche als meer mogelijkheden voor reisondernemers om gebruik te maken van de TVL. Juist op deze punten zijn kamerbrede moties aangenomen. We zijn er nog lang niet, maar dit zijn zeker belangrijke moties waar nu verder uitvoering aan moet worden gegeven. Werk aan de winkel voor ons dus bij de Tweede Kamer en de Ministeries”. 

In totaal werden over het Steun- en herstelpakket niet minder dan 22 moties aangenomen. Moties over huurverlaging en het verlagen van de vaste lastendrempel voor kleine ondernemers werden aangehouden. Moties over het laten vallen van de partnertoets of salderen van inkomens bij de Tozo-regeling, alsmede het compenseren van hiaten in het steunpakket gelet op het omzetverlies (in o.a. de reisbranche) werden verworpen.

Tenslotte  is er nog een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om samen met brancheorganisaties de groep ondernemers in kaart te brengen die geen geld ontvangen uit de reguliere TVL omdat ze als starter onvoldoende referentieomzet hebben. Indien je met je startend bedrijf specifiek tegen deze problematiek aanloopt, verzoeken we je ons te informeren (
wschut@anvr.nl).