Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksVergoedingsregeling reisbranche: welkome stap in de goede richting

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Vergoedingsregeling reisbranche: welkome stap in de goede richting

Dinsdag 9 februari 2021
Het kabinet heeft gisteravond, maandag 8 februari, een regeling voor de reisbranche bekend gemaakt voor tegemoetkoming in de annuleringskosten van reisondernemers. De branche is positief over de regeling, alhoewel er nog wel een stap extra gedaan had kunnen worden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven staatssecretaris Mona Keijzer en minister Bas van 't Wout dat zij, in de extra maatregelen die door het kabinet zijn toegezegd ten aanzien van de TVL, een éénmalige opslag gaan meenemen voor een tegemoetkoming van de annuleringskosten waar reisondernemers geen terugbetaling van hebben gehad. De regeling sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer, verwoord in een motie van Amhaouch c.s., waarin de regering hiertoe werd verzocht. De motie is afgelopen week met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

De regeling voor de reisbranche is in opzet vergelijkbaar met de eerder opgestelde voorraadregeling voor de detailhandel. Concreet komt de overheid met een opslag van 3,4% bovenop het vastenlastenpercentage in de TVL met een maximum van € 130.000 (voor Q1 2021).
Het kabinet schrijft dat de totale, aangepaste TVL (incl. andere wijzigingen) aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. Goedkeuring zal echter niet vóór medio maart plaatsvinden.
Uitvoeringsorganisatie RVO zal de TVL-intensiveringen vervolgens zo snel mogelijk 'vertalen' in aanvullende overschotten.

ANVR-voorzitter Frank Oostdam is weliswaar blij voor de bij haar aangesloten reisondernemingen bereikt te hebben dat er door het kabinet eindelijk wat wordt gedaan aan de enorme annuleringsschade van de reisbranche, maar wijst er wel op dat het een tegemoetkoming is die feitelijk niet in verhouding staat tot de daadwerkelijk gemaakte annuleringskosten. "In een ongekend tempo stapelden sinds maart 2020 de Covid-maatregelen en reisbeperkingen zich op met een ongekend grote schade voor de reisbranche. Al in het eerste steunpakket heeft het kabinet hiervoor financiële toezeggingen gedaan, maar dit vervolgens niet in daden omgezet. In gesprekken met politici en brieven aan bewindslieden heeft de ANVR steeds nakoming van afspraken benadrukt. Wij zijn blij dat het kabinet onze reisbranche nu enigszins tegemoetkomt in deze kosten."
Deze regeling biedt de branche naar schatting enkele tientallen miljoenen compensatie. Al in april 2020 becijferde de ANVR dat de annuleringskosten de reisbranche enkele honderden miljoenen zou kosten. Deze kosten zijn, met de verdere aanscherping van de Covid-maatregelen alleen maar toegenomen. "Het is een tegemoetkoming. De feitelijk kosten voor de branche zijn veel hoger. De regeling is een stap in de goede richting, maar met nu al bijna 12 maanden de wereld 'op slot' zijn meer stappen nodig", aldus ANVR-voorzitter Oostdam. 

Voor de kleine ondernemers in de reisbranche tenslotte is de aangehouden motie ten aanzien van een verdere verlaging van de vaste-lasten-drempel van belang. De drempel was reeds door het kabinet verlaagd van € 3000 naar € 2000, maar in de aangehouden motie vroeg kamerlid Van Dijk het kabinet te onderzoeken of een verdere verlaging naar € 1500 mogelijk zou zijn. Het kabinet heeft dit onderzocht en het blijkt dat deze verlaging voor RVO.nl uitvoerbaar is. Het kabinet geeft het oordeel over deze motie aan de Tweede Kamer, maar de verwachting is dat deze motie wel steun zal krijgen.