Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksRVO gaat alle TVL-bezwaren over 'verkeerde' SBI-codes opnieuw tegen het licht houden.

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
RVO gaat alle TVL-bezwaren over 'verkeerde' SBI-codes opnieuw tegen het licht houden.

Woensdag 10 februari 2021
Eind januari heeft de ANVR de leden geadviseerd om bij een TVL-besluit op grond van een verkeerde bedrijfstakcodering door de RVO, bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. In een antwoord op Kamervragen hierover bevestigt Staatssecretaris Keijzer dat de RVO bezwaren tegen een verkeerde SBI-code gaat herbeoordelen.

​Reisondernemingen staan bij de Kamer van Koophandel met verschillende bedrijfstakcodes geregistreerd. Naast reizen verkoopt men immers veelal ook reisverzekeringen. Bij een beroep op de TVL-regeling kan de RVO de verkeerde hoofdactiviteit registreren waardoor de toekenning van  TVL verkeerd kan uitpakken. In het ANVR bericht van 28 januari  heeft de ANVR de leden opgeroepen hiertegen bezwaar te maken en zo nodig in beroep te gaan. Dit advies werd gegeven vanwege diverse uitspraken van het College van Beroep Bedrijfsleven waarin het CBb tot het besluit kwam dat de RVO beter de gehanteerde code-indeling moest beargumenteren.

Inmiddels zijn door het TK-lid Thierry Aartsen hierover ook Kamervragen gesteld. In de beantwoording van deze vragen op 5 februari geeft Staatssecretaris Keijzer aan dat RVO.nl beziet of de CBb-uitspraken gevolgen hebben voor de bezwaren over SBI-codes die ongegrond zijn verklaard. Waar nodig zal RVO.nl deze bezwaren in het licht van de uitspraken opnieuw beoordelen. Per bezwaar zal door de RVO moeten worden vastgesteld of de uitspraken van invloed kunnen zijn op het besluit en, zo ja, of er nadere informatie van de ondernemer nodig is om de zaak zorgvuldig te kunnen beoordelen. Alle ondernemers die op dit punt bezwaar hebben gemaakt zullen hier over worden geïnformeerd.