Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksTerugbetaling vouchers aan klant via reisagent

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Terugbetaling vouchers aan klant via reisagent

Donderdag 11 maart 2021
Reisorganisatoren hebben 'Reisvouchers met SGR-garantie' verstrekt aan de klant; rechtstreeks dan wel via reisagenten. Deze voucher kan door de reisagent aan de klant zijn verstrekt. Maar aangezien reisagenten nog vaak andere elementen hebben toegevoegd, zijn door reisagenten ook eigen 'Reisvouchers met SGR-garantie' uitgereikt, waarbij de voucher van de reisorganisator 'in de digitale kluis' van de reisagent is gebleven. Hoe vindt in dat geval de terugbetaling plaats?

​Bij het terugbetalen aan de klant van deze 'Reisvoucher met SGR-garantie' via een reisagent zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Terugbetaling conform de agentuurovereenkomst
  Art 9, lid 13 van de ANVR Agentuurovereenkomst stelt: "Indien de organisator of de reiziger de reisovereenkomst opzegt en de reiziger recht heeft op restitutie, is de organisator verplicht de aan de organisator betaalde gelden onverwijld en in ieder geval binnen 2 weken na opzegging aan de doorverkoper terug te betalen ter doorbetaling aan de reiziger. De doorverkoper zal deze gelden terstond aan de reiziger doorbetalen eventueel onder aftrek van de provisie waarop hij recht heeft in het kader van de opgezegde reisovereenkomst."
  Zie de Algemene ANVR-Agentuurvoorwaarden

  Feitelijk is de voucher een uitgestelde (terug)betaling. De organisator moet van de doorverkoper in deze situatie wel een bewijs van doorbetaling aan de klant krijgen, aangezien de organisator dit moet doorgeven aan het Voucherfonds (als bewijs dat de klant is betaald), zodat de lening hiervoor (80%) door het Voucherfonds kan worden verstrekt.

 2. Terugbetaling na dat gelden door agent aan de klant zijn betaald
  Een tweede situatie is dat de agent met de organisator afspreekt dat, na betaling van een klant door de agent en verzending van een betaalbewijs aan de organisator, de organisator binnen 1 of 2 dagen de agent terugbetaalt. Dit is voor beide partijen ook een prima oplossing: de organisator is zeker dat de agent hem geen schade berokkent door faillissement. Wanneer de agent zaken doet met een SGRZ-organisator (en ook de SGRZ-bijdrage betaalt) loopt ook de reisagent geen financieel risico in geval van financieel onvermogen van de touroperator. Dit is ons bevestigd door SGRZ. Wel moet de agent tijdelijk vóórfinancieren.

 3. Organisator stort de terugbetaling op een derdenrekening. 
  Deblokkering van gelden vindt plaats zodra de reisagent aan klant heeft betaald. 
  Deze optie vereist een overeenkomst tussen de organisator en de agent, alsmede afspraken met een derdenrekening zoals het Reis Betaal Platform. Zie voor meer informatie: https://www.sgr.nl/reis-betaalplatform/.
  De afhandeling door het RBP kost een paar dagen en hieraan zijn kosten verbonden voor de organisator. In de praktijk zit hier voor de agent wel iets meer 'handling' aan vast.

In alle gevallen moet eerst de klant worden terugbetaald, waarna op vertoon van het betaalbewijs het Voucherfonds een 80%-betaling doet aan de organisator en/of agent en tegelijkertijd door hen een lening wordt aangegaan. Het Voucherfonds doet geen vóórfinanciering. Er zal dus altijd sprake zijn van enige voorfinanciering door agent of organisator. Om de risico's te verkleinen, moeten hierover onderling duidelijke en toetsbare afspraken worden gemaakt. Een optie is in porties aan elkaar te betalen om het risico bij faillissement te verkleinen.  BetalingTO-RA_klein.jpg