Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksVerkeerde SBI-code voor TVL en instelling ANVR mailgroep hiervoor

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Verkeerde SBI-code voor TVL en instelling ANVR mailgroep hiervoor

Woensdag 17 maart 2021
Er zijn nog steeds bedrijven die last hebben van het probleem dat de RVO een verkeerde SBI-code gebruikt voor het bedrijf voor toekenning TVL. Door Staatssecretaris Keijzer is de afgelopen week hierover een brief gezonden aan de Tweede Kamer. De Staatssecretaris geeft aan dat er een herbeoordeling komt. Gelet op de problemen (nog steeds) richt de ANVR hiervoor een mailgroep op voor bedrijven met een onjuiste sbi-code.

​Bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt de subsidie mede bepaald door de hoofdactiviteit waarmee een onderneming staat ingeschreven in de KvK. Veelal zijn dat diverse codes; b.v. voor reisorganisatie (sbi-code 7912), reisbemiddeling (sbi-code 7911) maar ook assurantie (sbi-code 6622) omdat men reisverzekeringen verkoopt of ooit, lang geleden, de reisverkoop is voortgekomen uit een assurantiepraktijk en men dit nooit heeft aangepast in de KvK.

Door de RVO wordt vrij willekeurig de eerste code genomen bij de  beoordeling voor welke activiteiten men TVL kan aanvragen. Bij assurantie wordt de TVL aanvraag geweigerd. Het lastige bij een aantal bedrijven is vervolgens dat, door het ontbreken van een aanvraag, er geen besluit is en zonder besluit kan je geen bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Kortom Catch-22.
In december bleek uit een beroepsprocedures (zie het ANVR bericht van 28 januari) dat het College van Beroep bedrijfsleven (CBb) constateerde dat de staatssecretaris (en met haar de RVO) uit gaat van de volgorde waarin de KvK de bedrijfsactiviteiten van een onderneming in het handelsregister registreert. Men gaat er vervolgens bij de TVL-beoordeling vanuit dat de  vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit is en deze bepalend is voor de berekening. Het CBb besliste dat de staatssecretaris niet automatisch van die volgorde mag uitgaan als de ondernemer bestrijdt dat de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit is.
In de Brief aan de Tweede Kamer van 10 maart schrijft Staatssecretaris Keijzer "…alle afgehandelde en nog lopende bezwaren van ondernemers op dit punt opnieuw te laten beoordelen door RVO.nl. Dit proces is nu gaande…". Daarnaast neemt de Staatssecretaris (ook op verzoek van de Tweede Kamer) hardheidsclausules gericht op bedrijven die op peildatum 15 maart 2020 een andere hoofdactiviteit hadden dan de sbi-codes in de Kvk.

Walter Schut (ANVR): "Mooi, maar dit loopt nu al 2 maanden en in de praktijk horen wij nog steeds klachten van bedrijven op dit punt. De financiële situatie is voor veel bedrijven nijpend: we kunnen niet maanden wachten op een correctie.  Een groot probleem daarbij is dat met de RVO vrijwel niet – ook niet voor de ANVR – valt de communiceren via brief/mail of telefoon. Wij zetten voor de betrokken ondernemers daarom een mailgroep op waar we best-practices kunnen uitwisselen en de ANVR precies kan zien waar de exacte problematiek zit zodat richting RVO, EZK (via VNO/NCW) invloed kan worden uitgeoefend. Betrokken bedrijven hebben we al gemaild, maar wie geen mail heeft ontvangen, en (nog) wel met het probleem zit, vragen we ons even te informeren (wschut@anvr.nl). Overigens  - als gezegd – hanteert men als peildatum voor de sbi-code 15 maart 2020. Het heeft dus geen zin en het is ook niet nodig om nu nog snel de sbi-assurantiecode uit de KvK te halen".