Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksUpdate onderzoek refunds

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Update onderzoek refunds

Dinsdag 23 maart 2021
Onlangs hebben wij van veel leden een opgave ontvangen van de nog uitstaande problematische restituties die luchtvaartmaatschappijen nog steeds niet hebben uitbetaald. Wij zien dat er bij de meeste luchtvaartmaatschappijen wel voortgang wordt geboekt in het terugbrengen van het aantal refunds, maar in enkele gevallen is er zelfs geheel geen sprake van enige verbetering.

​Wij hebben een klein aantal van deze luchtvaartmaatschappijen, waarmee ANVR al eerder heeft overlegd over de restituties, benaderd en gevraagd of zij een datum kunnen noemen waarvoor zij kunnen instaan dat alle restituties zijn weggewerkt. Wij vinden het in ieder geval onaanvaardbaar als restituties nog langer worden uitgesteld. 

De volgende stap: handhaving door de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT)

Wij staan inmiddels in contact met de ILT om te onderzoeken of zij naar de naleving van Verordening (EC) 261/2004 door de betreffende luchtvaartmaatschappijen een onderzoek in kunnen stellen. De ILT heeft inmiddels bevestigd dat zij hiertoe bereid zijn mits zij over een aantal concrete meldingen beschikken (inclusief alle benodigde informatie) waarop zij hun onderzoek kunnen richten en waarin zij bevoegd zijn te handhaven. Dit zijn vooral tickets waarbij het vertrek uit Nederland plaatsvond en het een los ticket betreft (geen onderdeel van een pakketreis). Wij zullen hiervoor binnenkort een aantal ANVR-leden vragen een aantal representatieve dossiers samen te stellen op basis van een steekproef die wij vervolgens aan de ILT zullen verstrekken.

BSP deelname door wankele luchtvaartmaatschappijen blijft nog voortduren.

Het is daarnaast op zijn minst merkwaardig dat het luchtvaartmaatschappijen ondanks hun financiële situatie nog steeds wordt  toegestaan deel te nemen in BSP terwijl zij niet aan de IATA resoluties voldoen of als er zelfs sprake is van surseance van betaling. Betaling aan BSP door een IATA agent leidt immers tot een verdere benadeling van passagiers, temeer als er geen vooruitzicht is op een toekomstige refund van de luchtvaartmaatschappij (Czech Airlines, Air Mauritius, Virgin Australia, SAA, Thai Airways, etc.). Je kunt hierin natuurlijk stellen dat, als een luchtvaartmaatschappij geen refunds goedkeurt, er evenmin een betaling aan IATA dient plaats te vinden en er dus voor IATA geen aanleiding is om de deelname van de luchtvaartmaatschappij aan BSP op te schorten. Wij willen daarom al onze IATA ANVR-leden er nogmaals op wijzen dat het niet (volledig) op tijd terugbetalen voldoende is om een Post Billing Dispute te starten in BSP, tot en met 12 maanden na uitgifte van het oorspronkelijke ticket. Dit zal gezien de start van de COVID-19 nog maar in een aantal gevallen mogelijk zijn, maar wij kunnen wel tot de conclusie komen dat iedere vorm van terugbetaling in deze fase de enige resterende financiële zekerheid is. Verder uitstel kan leiden tot het volledige verlies van de ticketgelden voor de passagier (losse tickets) of de organisatie zelf (pakketreis).

 Voor informatie over dit bericht kun je een e-mail sturen aan luchtvaart@anvr.nl.