Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR-bestuur komt met nieuw contributievoorstel voor buitengewone ALV

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR-bestuur komt met nieuw contributievoorstel voor buitengewone ALV

Zaterdag 27 maart 2021
Op dinsdag 30 maart aanstaande vindt de 80ste (buitengewone) Algemene Ledenvergadering plaats van de ANVR. Deze (digitale) ledenvergadering is georganiseerd door het bestuur van de ANVR na de oproep daartoe van 9 van haar leden die tenminste 10% van de stemmen vertegenwoordigen. Het enige door de oproepers gevraagde agendapunt betreft ‘aanpassing van de bijdrage aan ANVR over het boekjaar 2021 waarbij aangesloten wordt bij de marktsituatie en de financiële positie van de ANVR-leden’.

​"Het bestuur van de ANVR heeft de afgelopen weken uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van een deel van de achterban omtrent de hoogte van de contributie en het moment van betalen ervan. Uitgangspunt daarbij is steeds liquiditeit geweest: vooral natuurlijk van de ANVR-leden, maar ook van de ANVR zelf. Het eigen vermogen van de ANVR dient ook op voldoende peil te blijven én is het afgelopen jaar trouwens al heel hard teruggelopen. De huidige contributiesystematiek en hoogte is overigens door de leden unaniem (!) vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 januari jl. Tot een verandering daarvan moet dan ook weer worden besloten door de ledenvergadering zelf. Daarom komen we nu met een nieuw en naar onze mening goed passend voorstel voor de leden naar de ALV van komende week. Dit voorstel hebben we deze week ook al besproken met de leden die de Algemene Ledenvergadering hebben aangevraagd", zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR.  


Contributievoorstel aan Ledenvergadering:
Gelet op de benarde financiële positie van de branche is door het bestuur besloten tot de mogelijkheid van een gespreide betaling van de contributie (eind maart 2021 50%; eind juli 50%, zie de brief van de ANVR aan de leden d.d. 10 maart jl.). Door diverse leden is benadrukt dat de omvang en noodzaak van de ANVR-contributie niet ter discussie staan, maar de liquiditeit van bedrijven op dit moment de betaling moeilijk maakt.

Op grond hiervan heeft het bestuur besloten te komen met het voorstel tot aanpassing van de termijn  contributiebetaling 2021 en wel als volgt: ANVR leden dienen uiterlijk 1 oktober 2021 50% van de contributienota 2021 te voldoen. In dat geval is het toegestaan de resterende 50% contributie uiterlijk 1 maart 2022 te voldoen. Wanneer 50% van de contributienota uiterlijk 1 oktober 2021 nog niet is voldaan, vervalt de mogelijkheid tot uitgestelde betaling van de overige 50%. De ANVR wijst er ten overvloede op dat in maart 2022 de contributienota voor 2022 zal worden verzonden.


"In 2020 heeft de ANVR haar leden al een korting van 25% op de gehele contributie geboden. Dit jaar is al een korting van 25% op de basiscontributie afgesproken. Met deze aanvullende oplossing bieden we ANVR-leden de mogelijkheid de contributiebetaling én nog een half jaar uit te stellen én te spreiden over de komende 11 maanden. Daarmee bereiken we met een relatief eenvoudige systematiek hetzelfde als het bieden van een korting dit jaar en een opslag volgend jaar. Het ANVR bestuur is zich er hierbij van bewust het risico te lopen contributie-inkomsten te missen door onverhoopte faillissementen gedurende het komende jaar", zegt Oostdam.

Als je deel wilt nemen aan de ALV kun je je aanmelden via de agenda.

Let op: de vergadering is vanzelfsprekend alleen voor directe leden van de ANVR. Aangezien de vergadering digitaal wordt georganiseerd kan er – ook om digitale stemming mogelijk te maken – zich per onderneming helaas maar één deelnemer aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering.