Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksStaatssecretaris Keijzer publiceert toetsingskader Voucherfonds

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Staatssecretaris Keijzer publiceert toetsingskader Voucherfonds

Dinsdag 6 april 2021
In een brief van afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris Mona Keijzer het toetsingskader voor de voucherregeling voor de reisbranche gepubliceerd. Het kabinet heeft dit steunverzoek ingewilligd en een aanvullende faciliteit van €400 mln aan het garantiefonds SGR beschikbaar gesteld voor de verstrekking van liquiditeitsleningen aan reisorganisaties. Met de brief van de Staatssecretaris bevestigt zij dat de regeling voldoet aan de voorschriften voor steun zoals deze zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Hoofdlijnen toetsingskader voucherkredietfaciliteit

In de brief over de voucherkredietfaciliteit aan de Tweede Kamer van 2 april geeft de Staatsecretaris aan dat er voor €675 mln aan vouchers is uitgegeven voor pakketreizen. Alleen al in mei 2021 zal bijna  € 250 mln) moeten worden terugbetaald. Aangezien de helft van de reisbedrijven dit niet kan doen, is een voucherkredietfaciliteit ontwikkeld. Reisorganisaties betalen hiermee de bij consumenten uitstaande vouchers terug, onder het gelijktijdig aangaan van een lening bij het garantiefonds SGR. Het SGR garantiefonds ziet toe op de terugbetaling van de lening en betaalt vervolgens de lening van de Staat met rente terug.  Met het beschikbaar stellen van het voucherkrediet vult de overheid haar verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit de richtlijn Pakketreizen, in op een wijze die de reisondernemers ondersteunt. Uiteraard helpt het ook bedrijven te overleven en blijft de keten in de reissector in tact.
De voucherkredietfaciliteit aan SGR bedraagt maximaal €400 miljoen. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 wordt opgenomen. Op de lening wordt een rente van 2% gerekend. SGR brengt de reisorganisaties een hoger rentepercentage in rekening. Dit percentage zal liggen in de bandbreedte 4%-7% : 4% in '21 en '22; 5% in '23, 6% in '24 en 7% in de jaren '25-'27. De marge is voor dekking uitvoeringskosten en afdekking verliezen. Op basis van voorinschrijving wordt een totaal aan leningen verwacht van €300 mln.

Eisen EU en aanvullende voorwaarden

  • ​De liquiditeitsleningen aan reisorganisaties zijn alleen bedoeld voor het terugbetalen van vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die onder de SGR-garantieregeling vallen.

  • Alleen vouchers die zijn uitgegeven tot en met 31 december 2020 komen in aanmerking voor de liquiditeitsleningen.

  • Reisorganisaties kunnen maximaal 80% van de terug te betalen vouchers t/m december 2020 gefinancierd krijgen.  Bovendien geldt een cap van maximaal €50 miljoen per reisorganisatie.

  • Verder wordt getoetst of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven vielen die in moeilijkheden verkeerden. Aanvragen van deze bedrijven worden niet gehonoreerd. In lijn met het TSSK en onder bepaalde voorwaarden kunnen micro- of kleine ondernemingen wel een lening aanvragen, indien zij op de peildatum 31/12/2019 reeds in moeilijkheden verkeerden.

  • Gebruik van de lening is alleen toegestaan indien de liquiditeitsbehoefte aangetoond kan worden.

  • Liquiditeitsleningen worden niet achtergesteld ten opzichte van andere schulden.

  • Gedurende de looptijd van de liquiditeitsleningen is het niet toegestaan om bonussen of winstdelingen uit te keren aan bestuurders, directie en/of topmanagement. Het is eveneens niet toegestaan om dividenduitkeringen te doen of leningen te verstrekken aan aandeelhouders.

  • Reisorganisaties worden geprikkeld om snel af te lossen middels een oploop in de rente.

  • SGR heeft een marge op de rente die slechts mag worden aangewend ter dekking van verliezen en uitvoeringskosten.

  • Verder wordt het risico op niet-terugontvangen geminimaliseerd doordat SGR voldoende aangrijpingspunten heeft om bij de sector de benodigde bedragen via een bijdrage per boeking (of op een andere manier) op te halen.

Losse reisproducten
Naar verwachting ziet 10-15% van het totaal aantal uitstaande vouchers op losse reisproducten. Bij de verstrekking van de liquiditeitsleningen aan bij SGR aangesloten reisorganisaties zullen mogelijkerwijs ook bedragen meegenomen worden van coronavouchers die geen betrekking hebben op pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen. SGR zal uiterlijk 31 maart 2022 een versnelde aflossing doen om dit te corrigeren, om zodoende het krediet voor dit deel van de vouchers te financieren uit de eigen middelen. Dit aangezien de voucherkredietregeling enkel toeziet op vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Toetsing door SGR
Er zijn 2 processen:  het toelatingsproces en het voucher verificatieproces. Bij het toelatingsproces wordt tijdens de krediettoets gekeken of het bedrijf  "in de kern gezond is" en naar de terugbetaalcapaciteit van de deelnemer, waarbij de in 2019 gegenereerde cash flow als uitgangspunt dient. Bij het verificatieproces wordt gecheckt of de op te nemen bedragen  van het voucherkrediet worden opgenomen onder overlegging van (i) betalingsbewijzen en (ii) de desbetreffende Corona-vouchers.
Door middel van jaarlijkse rapportages zal het Ministerie van EZK richting de Tweede Kamer de voortgang van de regeling evalueren.