Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksOverleg reisbranche met Mona Keijzer: weinig perspectief voor sectorspecifieke hulp

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Overleg reisbranche met Mona Keijzer: weinig perspectief voor sectorspecifieke hulp

Dinsdag 13 april 2021
In het gesprek tussen reisbrancheorganisatie ANVR en Mona Keijzer op 12 april heeft de Staatssecretaris vrijwel geen uitzicht geboden op sectorspecifieke hulp voor de reisbranche. Zowel het doortrekken van de annuleringskostenregeling naar Q2 als de gevraagde aanpassing van de TVL-regeling voor kleine reisorganisaties is door de Staatssecretaris resoluut afgewezen. Tevens is gesproken over een mogelijke onderbenutting van de toegezegde € 400 mln voor het Voucherfonds. Dit geld moet volgens Keijzer terug naar Financiën, maar na enig aandringen vond zij het geen bezwaar om hiervoor nog een keer wat ideeën aan haar toe te sturen. Het kabinet spreekt nog wel over een pakket aan maatregelen voor Q3 en Q4, maar dit betreft geen specifieke steun voor de reisbranche.

​Aanleiding voor dit gesprek vormde een open brief van de reisbranche eind maart gelet op de verlenging van de reisbeperkingen tot half mei. In de brief van de ANVR is verzocht om een gesprek over sectorspecifieke steun. Naast ANVR (Frank Oostdam en Walter Schut) werd ook door SGR (Erik Jan Reuver) deelgenomen. In dit gesprek werd kort stilgestaan bij het Voucherfonds. De Staatssecretaris en haar ambtenaren werden uiteraard bedankt, maar ook door de Staatssecretaris werd dank uitgesproken aan de sector voor het doorlopen van een toch wel ingewikkeld traject om hulp te bieden aan de reisbranche.  

Wat betreft de annuleringskostenregeling benadrukte de Staatssecretaris het éénmalige karakter zowel voor de reisbranche als voor andere sectoren. Uiteraard is de vergoeding slechts een deel van de annuleringskosten, maar het karakter van de vergoeding staat het uitkeren in meer kwartalen in de weg. Voor het niet volledig besteden van de gereserveerde gelden (€ 400 mln) voor het Voucherfonds gelden strenge budgetregels van Financiën. Dus ziet zij weinig tot geen mogelijkheden om de onderbenutting of het "overschot" te gebruiken voor andere sectorspecifieke doeleinden.
Frank Oostdam: "Jammer natuurlijk, want in al onze creativiteit en enthousiasme dachten wij met de zgn. onderbenutting of overschot reisbedrijven toch nog enigszins tegemoet te kunnen komen."    

Wat betreft de TVL is door de ANVR nogmaals gepleit voor een regeling voor kleine reisbedrijven gelijk rijschoolhouders en kermisexploitanten. De Staatssecretaris antwoordde dat dit enkele maanden geleden reeds diepgravend is bekeken, maar als dit wordt toegestaan – anders dan de genoemde sectoren met forse en aantoonbare vaste lasten -  is, volgens haar, het hek van de dam. Voor deze is de TONK-regeling en ja, ze kende de beperkingen van de TONK.
Door het kabinet wordt wel intensief gesproken over hulp aan de zwaar getroffen sectoren (detailhandel, reisbranche, horeca, evenementen). De moeilijke positie van de reisbranche is goed bekend bij haar en het kabinet en ook het gesprek met ANVR/SGR draagt daar aan bij. Zij is er echter vast van overtuigd dat de wereld er over 1-2 maanden echt anders uitziet, met (in ieder geval in Nederland) dalende besmettingen en een sterk stijgend aantal gevaccineerden die op reis willen en ook kunnen.

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: "Het was goed de positie van de reisbranche weer op het netvlies van de Staatssecretaris te brengen. Dat kunnen we niet vaak genoeg doen. De branche behoort nadrukkelijk tot de zwaarst getroffen sectoren. Ondanks onze hartstochtelijke pleidooien gaat het kabinet niet over tot specifieke hulp voor de reisbranche. Op dit punt zijn we 'sadder but wiser'.  De reisbranche zal gebruik moeten maken van de algemene (generieke) steun welke door het kabinet wordt voorbereid. En we zullen ons natuurlijk blijven inspannen om ook in VNO/NCW-verband en binnen het platform Gastvrij Nederland continuering en waar mogelijk uitbreiding van de generieke steun (bijv. 100% NOW) tot eind van dit jaar te realiseren. Uiteraard gaan we met SGR nog wel een plan van aanpak maken wat betreft de naar 2021 doorgeschoven reizen die geannuleerd moeten worden. Ik wil echter op dit punt geen enkele valse hoop creëren".