Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksGeen verlenging NTA KLM per 1 juli voor leisure

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Geen verlenging NTA KLM per 1 juli voor leisure

Woensdag 21 april 2021
KLM Nederland zal de NTA per 1 juli voor de leisure niet verlengen. Dit betekent dat traditionele GDS-boekingen €13 per enkele reis duurder worden. Consolidators en OTA’s kunnen deze toeslag ontwijken via een directe NDC-koppeling of koppeling via een aggregator (waaronder ook het NDC aanbod via de CRS wordt gerekend). De beëindiging van de NTA voor de business travel is door AF/KL gepland op 1 november 2021.

KLM.png

Korte terugblik
In juni 2020 stuurde de ANVR een stevige brief naar KLM Nederland, zie het ANVR-bericht van 4 juni 2020 . Aanleiding hiervoor waren de zeer stroef lopende onderhandelingen tussen KLM en Amadeus waarbij de Nederlandse reisagenten tussen wal en schip dreigden te vallen. KLM had immers aangegeven een forse CRS-toeslag voor agentenboekingen te gaan hanteren. Gelet echter op het ontbreken van een goed en goedkoper NDC-alternatief was met de reserveringssystemen en agenten een afspraak (de NTA) gemaakt om onder voorwaarden deze toeslag nog even niet te hanteren. Die NTA liep per 1 juli 2020 af. Op het laatste moment kwamen KLM en Amadeus en ook Travelport tot afspraken. De uitkomst van de afspraken is besproken in een webinar met Amadeus van oktober. Een verslag is te vinden in het ANVR-bericht van 10 januari 2021. Met de gemaakte afspraken werd de invoeringsdatum van de GDS-toeslag weer een jaar opgeschoven, voor business travel zelfs t/m 31-10-21.

KLM voldoet grotendeels aan ANVR MVP
De KL/AF deal met Amadeus heeft in de afgelopen maanden een enorme push gegeven aan de verdere ontwikkeling van NDC bij AF/KL en de verwerking daarvan door de reserveringssystemen.
De ANVR heeft constant de vinger aan de pols gehouden. De ANVR wijst NDC niet af, maar stelt inhoudelijke voorwaarden. Hiervoor is een uitvoerig document (MVP: Minimum Viable Product) opgesteld met kenmerken waaraan de NDC van KLM moet voldoen. De voortgang van de minimum eisen voor agenten wordt regelmatig met KLM, ook met ontwikkelaars van AF, besproken. Wij zien daarbij dat door de ontwikkelaars grote voortgang is gemaakt. Aan vrijwel alle eisen in de MVP is inmiddels voldaan of wordt naar verwachting in Q2 2021 alsnog voldaan. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat diverse agenten in de afgelopen maanden/jaren flink geïnvesteerd hebben in direct koppelingen met NDC systemen; niet alleen AF/KL maar ook andere airlines bieden NDC connecties aan; directe koppelingen dan wel via een aggregator of de bekende reserveringssystemen.

Geen verlenging NTA per 1 juli voor leisure
Er is inmiddels voldoende vertrouwen dat einde Q2 zowel een zgn. Direct Connect dan wel een NDC-aansluiting via aggregators/GDS'en beschikbaar is. Op grond hiervan is KLM Nederland voor de leisure van plan de NTA per 1 juli niet verder te verlengen. Dit betekent dat boekingen via het traditionele GDS leiden tot een extra toeslag van €13 per segment vanaf 1 juli 2021, want er zijn voor de leisure voldoende alternatieven om deze toeslag te vermijden.
Met KLM Nederland en enkele ANVR-touroperators is apart nog gesproken over tour operating. Tour operating werkt met een cache van tarieven en beschikbaarheid; dit wringt met het meer volatiele karakter van ticketprijzen in NDC. Bezien wordt nog of hier betere oplossingen voor zijn te vinden. Dit houdt de invoering echter niet op.
Een belangrijke uitzondering zijn boekingen voor de business travel. Weliswaar heeft KLM beëindiging van de NTA voor de business travel per 1 november 2021 aangekondigd, maar eerst willen we zeker weten dat de meer complexe business travel boekingen zonder haperingen kunnen worden verwerkt door zowel AF/KL als door agenten.

Exacte NDC toeslagen nog niet bekend
Alhoewel de NDC-ontwikkeling bij KLM sinds 1 juli 2020 in een stroomversnelling is geraakt, blijft de ANVR grote zorgen hebben over het kosten aspect. Bij de voorgenomen overstap op NDC in 2018 zijn GDS vergoedingen stopgezet. Daarnaast zal invoering van NDC leiden tot een toeslag die per aggregator kan verschillen. Dit maakt het verschil met direct geboekte airline tarieven groter en verslechtert wederom een eerlijk speelveld tussen agent en airline. Door de ANVR is nogmaals een dringend beroep op KLM gedaan om tot een matiging van de toeslagen per 1 juli te komen. Gerekend wordt op toeslagen van enkele euro's per retour, maar de exacte bedragen zijn nog niet bekend. KLM Nederland heeft laten weten dat de exacte bedragen pas over enkele weken bekend worden.

Brief aan Emirates
Dit probleem speelt overigens niet alleen bij KLM. Door de ANVR is begin april eveneens een stevige brief gezonden aan Emirates. Ook Emirates stapt over op NDC wat betekent dat op traditionele GDS boekingen flinke toeslagen komen. Echter, de invoering vindt plaats zonder enig overleg met agenten, met een NDC koppeling die nog aan alle kanten rammelt en met een invoeringstermijn die niet werkbaar is. Dit soort acties jagen agenten op kosten en tasten een eerlijk speelveld aan. Uiteraard moet iedere agent hierin de eigen afweging maken, wat betreft advisering en verkoop. Emirates heeft ons gemeld in overleg te gaan met het hoofdkantoor, maar hierover is verder nog niets vernomen.