Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksVrijwillige ouderbijdrage regeling raakt het organiseren van schoolreizen

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Vrijwillige ouderbijdrage regeling raakt het organiseren van schoolreizen

Maandag 7 juni 2021
Een nieuwe wet met betrekking tot vrijwillige ouderbijdragen in het primair en voortgezet onderwijs gaat het organiseren van schoolreizen beïnvloeden vanaf augustus 2021. De ANVR roept de leden op om ervaringen met de nieuwe regeling te delen. ANVR bespreekt dit vervolgens in het overleg met schoolreisorganisatoren.

​Eind 2019 is een wetsvoorstel aangenomen van de Tweede Kamerleden Kwint en Westerveld. In dit wetsvoorstel wordt het verboden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten. Vooropgesteld: de uitgangspunten van het wetvoorstel zijn helder en de achterliggende gedachte begrijpelijk. Het voorkomt dat kinderen uit financiële motieven niet kunnen deelnemen aan extra activiteiten van scholen.

Ook het organiseren van schoolreizen valt hier onder. In de praktijk is dit een beperkt probleem en valt de uitsluiting erg mee. Scholen en ook schoolreisspecialisten proberen aan alle kanten alle leerlingen aan schoolreizen te laten deelnemen. Zo goed als alle scholen hebben formeel of informeel een regeling waarin echte noodgevallen worden ontzien. Met het huidige wetsvoorstel is het echter vrij eenvoudig en anoniem mogelijk kinderen wél in te schrijven voor schoolreizen maar hiervoor niet te betalen. De regeling kan er toe leiden dat scholen huiverig worden om schoolreizen te organiseren. Wanneer onvoldoende wordt bijgedragen, loopt de school een financieel risico. Het gevolg is dat leerlingen die vanwege de privé-situatie thuis niet of zelden op reis kunnen, ook via school niet meer de mogelijkheid krijgt om b.v. het buitenland te bezoeken.

Het voorstel miskent daarbij het belang van schoolreizen in de ontwikkeling en verzelfstandig van leerlingen.

Met de ANVR-schoolreisorganisatoren is eind 2019 / begin 2020 intensief overleg gevoerd en is het parlement verzocht tot aanpassing. Het wetsontwerp is toch aangenomen en wordt nu per 1 augustus 2021 ingevoerd. Vanwege de corona-pandemie werden de meeste schoolreizen vanaf voorjaar 2020 geannuleerd of uitgesteld en was de wetswijziging totaal niet in beeld. De regeling https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021 is echter  inmiddels gepubliceerd en zal ongetwijfeld het organiseren van schoolreizen gaan beïnvloeden.
In de bijgaande brochure van het Ministerie van OC&W staat ook een Q&A met meest gestelde vragen.

Wij vernemen graag de ervaringen van reisorganisatoren met de nieuwe ouderbijdrage regeling (via ledeninfo@anvr.nl). Best practises kunnen worden besproken in het overleg van ANVR schoolreisorganisatoren en met de leden worden gedeeld.