Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksMinister Hoekstra zet actieve transparantie bij bemiddeling reisverzekeringen door

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Minister Hoekstra zet actieve transparantie bij bemiddeling reisverzekeringen door

Woensdag 9 juni 2021
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Financiën aangegeven in te stemmen met actieve provisie transparantie bij schadeverzekeringen (zoals reisverzekeringen). De opvatting van de Minister is voor de ANVR niet onverwacht maar wel teleurstellend.

Door het Ministerie van Financiën is medio 2020 het Wijzigingsbesluit Financiële Markten gepubliceerd. In het besluit werd voorgesteld om t.a.v. schadeverzekeringen voor consumenten actieve transparantie te verplichten. Dit betekent dat bij de verkoop van reis- en annuleringsverzekeringen vooraf precies moet worden aangeven wat de provisie is voor de bemiddelaar. Op dit moment is sprake van passieve transparantie waarbij het reisbureau, op verzoek van de klant, hierover inzicht moet geven.

In de internetconsultatie over dit voorgenomen besluit (zie  het ANVR Nieuws uit augustus 2020 heeft de ANVR (en anderen) zich hiertegen verzet maar in een  brief aan de Tweede Kamer van 7 juni  geeft de Minister nu aan na nieuwe gesprekken met de AFM en de Consumentenbond dat de voordelen voor de consument zwaarder wegen dan de bezwaren van de adviesbranche en dat hij kiest voor de opvattingen gericht op actieve transparantie.  

In de brief somt de Minister exact de argumenten op waarom dit soort schadeverzekeringen tot nu toe niet onder de transparantieregels vallen. De klant kan en mag b.v. nu al gewoon vragen naar de verdiensten op het verzekeringsproduct en de Minister merkt ook op dat er geen signalen bekend zijn dat provisie op de schadeverzekeringsmarkt voor ongewenste sturing zorgt. Opmerkelijk is dat de Minister wel erkent dat er een verstoring dreigt van een gelijk speelveld tussen intermediair en directe aanbieder, maar hij doet daar vervolgens niets mee.
Wel positief is dat de intermediair de keus wordt gegeven over de wijze van informeren van de klant; dit kan zowel via een mondelinge als een schriftelijke mededeling. In het voorstel van de Minister zal tevens worden opgenomen om de maatregel na 3 jaar te evalueren, waarbij reeds een voorschot wordt genomen in de overweging om de regeling (t.z.t.)  uit te breiden naar de zakelijke markt. Bovendien vraagt hij de AFM om met de tussenpersonen in gesprek te gaan over een wijze van invoering die zo praktisch mogelijk uitvoerbaar is.

Walter Schut, adjunct directeur ANVR: "De keus van Hoekstra is niet onverwacht, maar wel teleurstellend. In de brief geeft Minister Hoekstra aan dat er eigenlijk geen grote problemen zijn op dit punt. Een klant overziet niet altijd wat de intermediair allemaal doet. Actieve transparantie kan er toe leiden dat de baten van de verkoop van verzekeringen niet opwegen tegen de kosten. Er wordt dan niet meer gecheckt of klanten goed verzekerd op reis gaan, met grote risico's voor de klant tot gevolg. De  intermediair moet actief de verdiensten vermelden, maar een direct seller hoeft aan de klant niet aan te geven welke kosten worden gemaakt om de klant het product te verkopen. De Minister begrijpt dat dit geen eerlijk speelveld is, maar doet daar niks aan".
Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan. Hierover zal nog overleg plaatsvinden met de AFM.