Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksCalamiteitenverzekering: Q&A en Nederlandse voorwaarden beschikbaar

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Calamiteitenverzekering: Q&A en Nederlandse voorwaarden beschikbaar

Dinsdag 29 juni 2021
Aon heeft in samenwerking met de ANVR een Calamiteitenverzekering ontwikkeld gericht op de risico’s die reisorganisatoren lopen bij het uitvoeren van reizen. Voor deze verzekering zijn de Nederlandse polisvoorwaarden beschikbaar en is een Q&A opgesteld.

​In mei is de Calamiteitenverzekering gepresenteerd. Deze Calamiteitenverzekering is ontwikkeld door Aon in samenwerking met de ANVR en dekt schade voor touroperators in geval een reis door een calamiteit niet kan worden uitgevoerd. De Calamiteitenverzekering dekt - in aanvulling op het bestaande Calamiteitenfonds - ook de schade voor de organisator bij klanten die nog voor hun reis moeten vertrekken.

Voor deze verzekering is een gematigde premie afgesproken waarbij partijen die nu al een Aon-aansprakelijkheidsverzekering hebben, een korting krijgen. De premie is alleen over de risicodragende omzet, dus ook voor reisagenten en OTA's kan deelname aantrekkelijk zijn.
De premie voorwaarden waren in mei nog niet in het Nederlands beschikbaar. Inmiddels is de Nederlandse tekst toegevoegd aan de downloads bij het onderwerp Calamiteitenverzekering:
'Polisvoorwaarden Contractuele aansprakelijkheid m.b.t. calamiteiten'.
Door bedrijven zijn vragen gesteld over de verzekering. In onderstaande Q&A vind je de met Aon afgestemde antwoorden. Hierbij tevens de link naar het aanmeldformulier en de  toelichting van Aon op de verzekering.
  

                     Q&A over de Calamiteitenverzekering

  • Ik heb een calamiteit en heb die aangemeld bij de verzekering. Kan (naast een terugbetaling van de reissom) er ook sprake zijn van een schadevergoeding voor de klant vanuit de AON calamiteitenverzekering?
Voor de duidelijkheid: De rechten van de klant op een vergoeding of terugbetaling van de reissom worden bepaald door de Pakketreizenwet. De terug te betalen kosten aan de klant zijn onafhankelijk van de vraag of de reisorganisator een calamiteitenverzekering heeft, en zo ja, of de verzekering in dat geval uitkeert. Wanneer een reis niet door kan gaan of fors aangepast moet worden, kan de klant terugbetaling van de reissom eisen. Wanneer sprake is van een calamiteit (d.w.z. een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid met aanzienlijke gevolgen voor de reis) heeft de klant recht op een volledige terugbetaling, maar kan hij geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Als er dus sprake zou zijn van een schadevergoeding (naast de terugbetaling) is er geen sprake van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid. Er zal sprake zijn van een situatie waarbij de reden voor annulering is gelegen bij de reisorganisator zelf. In dat geval zal de verzekering niet tot uitkering overgaan.  

  • Bij een risicodragende omzet van b.v. €5 mln. is er een premie van €10.000,-: is dat niet wat fors?
De verzekering en de te betalen premie hiervoor is een afweging die door de reisorganisator zelf moet worden gemaakt. Wij wijzen er op dat al bij het annuleren van één party vanwege een orkaan, overstroming o.i.d. de schade groter kan zijn dan de jaarpremie. Uiteraard is het moeilijk inschatten wat een redelijke premie is met een redelijke dekking,  ook voor de verzekeraar. Als ANVR hebben wij aangegeven dat, bij een veel hogere premie, de verzekering onbetaalbaar wordt; aan de andere kant begrijpt een ieder tevens dat je een calamiteit bij de genoemde omzet niet voor €1000,- of €2000,- p.j. kan verzekeren.

  • Is de Calamiteitenverzekering voor B2C of kan het ook voor B2B reizen worden gebruikt?  
De verzekering is specifiek voor reizen die vallen onder de Pakketreizenwet. Je moet de ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen van toepassing hebben verklaard. Je moet dus de SGR bijdrage in rekening brengen en idem Calamiteitenfonds. Wanneer je een pakketreis verkoopt aan zakelijke gebruikers onder ANVR Reisvoorwaarden, kan je niet SGR van toepassing verklaren maar SGRZ. Ook voor deze gevallen is de calamiteitenverzekering beschikbaar. NB: ook deze SGRZ-omzet moet je dus aan de verzekeraar opgeven als risicodragend!
Wanneer je B2B levert en daarbij de ANVR Zakelijke voorwaarden hanteert, is de pakketreizenwet niet van toepassing  en geldt dus ook de verzekering niet. Kortom: bepalend is of de pakketreizenwet van toepassing is. De premie wordt berekend op basis van de risicodragende omzet die je opgeeft of moet opgeven aan SGR/SGRZ.

  • We hebben toch al een aansprakelijkheidsverzekering? Waarin verschilt deze verzekering met de Calamiteitenverzekering?
De aansprakelijkheidsverzekering dekt schades en tekortkomingen van de organisator tijdens de reis die door de klant zijn opgelopen. De klant dient hiervoor een claim in. Het is de klant die schade heeft (extra kosten gemaakt e.d.). Het dekt niet normale risico's van de reisorganisator (b.v. onderweg bus kapot, dus moet een andere, duurdere bus in worden gezet etc.). Het gaat om schades die ondanks normaal handelen van de reisorganisator niet konden worden voorkomen.

De calamiteitenverzekering dekt schade voor de organisator. Reis kan niet doorgaan b.v. vanwege een aardbeving op de bestemming. Klant moet worden terugbetaald. Dit kan je niet verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering (de terugbetaling door de organisator aan de klant is gewoon conform de regels), maar je hebt als reisorganisator wél een financiële schade.