Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksVerklaring bij reizen met reisadvies code Oranje

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Verklaring bij reizen met reisadvies code Oranje

Donderdag 22 juli 2021
Tijdens het vragenuurtje van vrijdag 16 juli jl. werd door de leden de vraag gesteld in hoeverre de ANVR een model disclaimer zou kunnen faciliteren die ANVR-reisondernemingen kunnen gebruiken tijdens het boekingsproces. Zo’n disclaimer kan worden ingezet voor het boeken van een reis naar een bestemming die op dat moment op Oranje staat. De afgelopen week hebben we in samenwerking met onze huisadvocaat gekeken naar de wijze waarop we dit het meest passend kunnen faciliteren voor de ANVR-leden.

"We hebben er voor gekozen dit in de vorm van een verklaring te doen. De term disclaimer is in dit geval immers wat misleidend, helemaal omdat in art. 23 lid 2 van de Europese Richtlijn Pakketreizen staat dat de klant geen afstand kan doen van rechten die hij heeft uit hoofde van de (nationale vertalingen) van deze richtlijn", zegt Frank Radstake van de ANVR. "Er is dan ook nadrukkelijk geen sprake van afstand doen van rechten die de klant heeft. Met het tekenen van de verklaring maakt de klant simpelweg duidelijk te zijn geïnformeerd over de status van het reisadvies voor de door hem geboekte reisbestemming op het moment van boeken én dat deze status ongewijzigd kan zijn op moment van vertrek".

"Daarnaast verklaart de reiziger dat zijn bemiddelaar/organisator hem op de risico's van het reizen op bestemmingen met een oranje kleurcode vanwege coronabesmettingen heeft gewezen, erkent hij dat hij vanwege dit risico geen recht heeft om de overeenkomst kosteloos op te zeggen of terugbetaling te vragen van de door hem aan de organisator vooruitbetaalden gelden op grond van de wet en art. 9.9. van de ANVR reisvoorwaarden. Ook erkent de reiziger op grond hiervan geen recht te hebben op een schadevergoeding", zegt Radstake. "Deze verklaring is dan ook vooral behulpzaam bij reizigers die inderdaad graag willen reizen, ook bij een Oranje reisadvies".


De modelverklaring komt overigens wel met een disclaimer vanuit de ANVR aan haar leden.
Er mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken van de bepalingen uit de wet op de reisovereenkomst. De disclaimer is dan ook puur bedoeld voor situaties waarin het discutabel is of zich onvermijdbare buitengewone voordoen op basis waarvan de consument kosteloos zou mogen annuleren. De ANVR wijst er nadrukkelijk op dat er nog géén jurisprudentie hierover bekend is en dat de ANVR dus niet aansprakelijk kan worden gehouden in geval een rechter of geschillencommissie toch anders oordeelt. Aan de door ons ter beschikking gestelde verklaring kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Klik hier voor de modelverklaring.