Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksTussenrapportage van de ANVR-werkgroep herziening financiële structuur reisbranche

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Tussenrapportage van de ANVR-werkgroep herziening financiële structuur reisbranche

Vrijdag 1 oktober 2021
Door het ANVR-bestuur is in mei 2021 een werkgroep “herziening financiële structuur reisbranche” ingesteld om de financiële problemen van de sector naar aanleiding van de corona-pandemie te bezien en met voorstellen voor verbetering te komen. In de bijgevoegde tussenrapportage geeft de werkgroep aan dat, naast aanpassing van de pakketreizenwet, er ook verbeteringen in de branche mogelijk zijn. De werkgroep kijkt hierbij naar de voor en tegens van een verbetering van de bestaande betalingsprocessen tussen reisagent en reisorganisator, het betalen via een derdenrekening zoals het Reisbetaalplatform, alsmede naar directe incasso. Vanuit de werkgroep is inmiddels ook de aanzet gegeven tot herziening van de ANVR model-agentuurvoorwaarden.

​Verschillende ontwikkelingen waren de aanleiding voor het instellen van de werkgroep. Niet alleen leidde de coronacrisis tot een acuut verzoek om hulp aan de overheid, maar werden ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over de financiële kwetsbaarheid. Vervolgens kwam in 2021 nog de miljoenenschade door het faillissement van D-rt. Deze ontwikkelingen zette vervolgens weer de verhoudingen in de reisbranche onder druk.

 De taak van de werkgroep was:

- Het bezien van de financiële structuur van de reisbranche
- Het komen tot voorstellen voor verbetering gericht op het verminderen van de onderlinge risico's en risico's
- Het komen tot een efficiëntere inrichting van de financiële processen in de reisbranche.

In het rapport van de werkgroep is eerst een analyse gemaakt van de oorzaken van de financiële problematiek in de reisbranche. Vanuit de werkgroep is een verzoek gedaan aan het Ministerie van EZK om ook extern een onderzoek te doen en dan ook met name te kijken hoe in de andere landen de reisbranche is omgegaan met de financiële problematiek als gevolg van corona. Tenslotte is zijn oplossingsrichtingen besproken;  richting de overheid maar ook maatregelen die in de branche zelf kunnen worden genomen.

Wat betreft de problematiek constateert de werkgroep dat de onvermijdelijke periode tussen boeken/(aan)betalen en seizoensgebonden reizen, fundamenteel anders dan in andere sectoren. Het betekent tevens dat liquiditeiten in de reisbranche enorm fluctueren, maar de reisbranche ook enorm kwetsbaar maakt indien tussentijds de situatie zich wijzigt. De garanties die men moet geven op grond van de Europese Richtlijn Pakketreizen zijn vergaand. De werkgroep constateert dat de reisbranche gewend is aan onzekerheden bij één of meer bestemmingen, maar langdurig de hele wereld op slot, is echt fundamenteel anders, waarbij de oorzaak – anders dan in b.v. de bankencrisis –  niet in de structuur van de branche zelf moet worden gezocht. Ook de luchtvaartbranche kwam mondiaal in een vergelijkbare crisis als de (Nederlandse) reisbranche. Dat gezegd hebbend legt de covid-crisis wel enkele zwakheden in het systeem van de reisbranche bloot. De werkgroep noemt de vergaande eisen uit de Richtlijn pakketreizen,  de hoge kosten voor de kleurwijzigingen van bestemmingen, maar ook de sterke onderlinge afhankelijkheid en de afhankelijkheid van toeleveranciers.
Wat betreft oplossingsrichtingen is aanpassingen van de Package Travel Directive dringend nodig. Ook wil de werkgroep met de wetgever kijken maar mogelijkheden voor risico's waarvoor de reisorganisatoren wel voor aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar die onverzekerbaar zijn. Denk hierbij – naast pandemieën - ook aan het airlines faillissement risico.
Binnen de branche zijn er echter ook verbetermogelijkheden.
Zo adviseert de werkgroep eens te kijken naar verbeteringen in het bestaande (financiële) traject tussen reisagent en organisator. B.v door betere controle op jaarcijfers, aanscherpen en gebruiken van kernratio's, het aanscherpen van de SEPA-incasso en ook kan de SIM-module van Fadiro nader worden bezien. Zelfs zou kunnen worden gekeken naar een garantiefonds reisgelden retail waarbij een touroperator garanties krijgt bij financieel onvermogen van zijn reisagent.
Veelbelovend is een tweede weg: de betaling via een derdengeldplatform. Door SGR is hiervoor een Reisbetaalplatform (RBP) ontwikkeld. De klant betaalt hierbij via het RBP waarbij gelden vlak voor vertrek worden doorbetaald aan reisorganisatoren. Bijkomend voordeel is dat reisorganisatoren kunnen volstaan met een veel lagere bankgarantie. De Covid-crisis heeft de pilot tussen partijen verstoord.
Een derde mogelijkheid om de onderlinge financiële risico's te beperken is het overgaan naar directbilling/directe incasso. De werkgroep heeft hierbij de voordelen maar ook de nadelen voor reisagenten en touroperators op een rij gezet. Belangrijke beperkingen zijn b.v. de hogere bankgarantie die reisorganisatoren moeten stellen richting SGR. Voor het sturen van nota's moet de organisator beschikken over klantgegevens. Voor veel reisagenten is dit weer een "showstopper".

Met de tussenrapportage geeft de werkgroep aan het ANVR-bestuur en de ANVR-leden een update van de gesprekken en constateringen die tot nu toe zijn gevoerd. De werkgroep gaat verder met het uitdiepen van de oplossingsrichtingen maar verneemt uiteraard graag de reacties vanuit de leden. 
Leden kunnen dit sturen naar de secretaris van de werkgroep, Walter Schut via wschut@anvr.nl
In de werkgroep is voorts geconstateerd dat de ANVR model-agentuurvoorwaarden uit 2018 moeten worden geactualiseerd. Door een werkgroepje is hiermee inmiddels een aanvang gemaakt.

 De tussenrapportage vind je hier.