Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR: terugkeer steunmaatregelen noodzakelijk en logisch, maar nog langer nodig

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR: terugkeer steunmaatregelen noodzakelijk en logisch, maar nog langer nodig

Zaterdag 27 november 2021
Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe en strenge maatregelen afgekondigd voor de komende 3 weken. Met de nieuwe maatregelen, keert ook het steunpakket voor ondernemers uit Q3 grotendeels ongewijzigd terug: de NOW, de TVL en belastinguitstel voor ondernemers. Omstandigheden zoals het plotsklaps ingevoerde inreisverbod voor Zuidelijk Afrikaanse landen maakt duidelijk dat daarnaast ook nog steeds maatwerk nodig is voor de specifieke situatie van reisondernemers.

"We hebben eerder deze week nog in een brief aan de politieke fracties in de Tweede Kamer nadrukkelijk gepleit voor een terugkeer van ruimhartige steunmaatregelen voor de zwaar getroffen reissector", zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. "Het is niet meer dan logisch dat het kabinet nu heeft besloten het steunmaatregelenpakket van Q3 weer uit de kast te trekken. De verlenging en verhoging van de TVL en de herinvoering van de NOW tot – vooralsnog – het einde van Q4 van dit jaar, biedt veel reisondernemers weer wat perspectief! Zeker nu de noodzakelijke aanpassing van de reisadvisering voor landen buiten de Europese Unie nog op zich laat wachten en de onduidelijkheid over de geldigheidsduur van vaccinaties binnen Europese landen blijft voortduren, zijn de steunmaatregelen echt van levensbelang voor reisondernemers. En je kunt nu al voorzien dat deze steun niet alleen in Q4 van 2021 nodig is. Vandaar ook dat dat wij hebben gepleit voor het verlengen van de steunmaatregelen voor die sectoren die het meest getroffen zijn in 2022. De Europese Commissie biedt die mogelijkheid ook én bijvoorbeeld Duitsland maakt al gebruik van die mogelijkheid".

"Daarnaast toont het gisteren plotsklaps ingevoerde reisverbod voor Zuid-Afrika en andere Zuidelijk Afrikaanse landen aan dat de reissector ook nog op een andere manier wordt getroffen door overheidsmaatregelen. We zullen goed moeten kijken of de geleden schade toch op een of andere manier gecompenseerd kan worden", zegt Oostdam.    

Een overzicht van de nieuwe maatregelen vind je hier. 


NOW 5
(Reis-) ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt voor Q4 verhoogd van 85% naar 100%. (Reis-)ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt.

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.