Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksUpdate TVL: ook bij 20% (was 30%) omzetverlies is TVL voor Q4 2021 mogelijk!

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Update TVL: ook bij 20% (was 30%) omzetverlies is TVL voor Q4 2021 mogelijk!

Vrijdag 24 december 2021
De uitvoering van de TVL wordt gedaan door de RVO. Gelet op de enorme werkdruk bij de RVO is direct contact “een uitdaging”. De ANVR word via VNO/NCW echter regelmatig op de hoogte gehouden. Over de recente ontwikkelingen kunnen wij je het volgende melden.

TVL Q2 2021

Eind november is de RVO gestart met het versturen van de eerste vaststellingsverzoeken TVL Q2. Dit gebeurt tot eind januari in fasen. Wanneer je nog geen vaststellingsverzoek hebt gekregen,  kan dat meerdere oorzaken hebben:

  • De ondernemer zit nog in de bezwaartermijn nadat het voorschot is betaald. Tot 6 weken na de verlening (het voorschot) kunnen ondernemers bezwaar indienen. Pas na die termijn komt het vaststellingsverzoek. Eerder mag wettelijk gezien niet.
  • De ondernemer is tussen de verlening (het voorschot) en vaststelling (de definitieve subsidie) van rechtsvorm gewijzigd óf uitgeschreven bij de KVK. Omdat deze ondernemers niet meer met het oude KVK-nummer kunnen inloggen, is vaststellen nog niet mogelijk.
  • De ondernemer is in bezwaar gegaan tegen een besluit en dit is nog niet afgehandeld.
  • De ondernemer heeft nog geen voorschot voor het tweede kwartaal ontvangen, dus kan er ook nog niets worden vastgesteld.

Deze ondernemers zijn bij de RVO in beeld, zijn met hen in contact, en zorgen dat ze de vaststelling op een later moment zorgvuldig met hen afhandelen.
De deadline voor het inzenden van de vaststelling is uitgesteld tot 8 maart 2022. De RVO merkt dat ondernemers vaak langer de tijd nodig hebben om een verzoek in te dienen, daar houden ze rekening mee.

TVL Q4 2021
RVO is vanaf afgelopen maandag  20 december gestart TVL Q4 2021. Inmiddels zijn er ruim 13.000 aanvragen binnen. RVO zorgt als eerste er voor dat ondernemers voor het einde van het jaar geld op de rekening hebben staan. NB: Het percentage omzetverlies voor deze periode is omlaag gegaan! Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten (was 30%), mogen ook aanvragen. De Europese Commissie moet deze wijziging nog goedkeuren, maar aanvragen kan nu al.

TVL Q1 2022
In de persconferentie van 14 december werd bekendgemaakt dat er ook een TVL Q1 2022 komt. De. De info op RVO (20 of 30% in Q1 2022) is wat verwarrend. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl  SZW stelt dat de 20%-grens in Q4 éénmalig is. Wij hebben hierover opheldering gevraagd. Nadere info volgt nog.  

Staatssteungrens
De Europese Commissie heeft de verlenging van het tijdelijke staatssteunkader goedgekeurd. De oorspronkelijke vervaldatum van 31 december 2021 wordt aangepast naar 30 juni 2022. Daardoor hebben we de mogelijkheid om subsidieaanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 in 2022 te verwerken. Vanaf TVL Q4 2021 kan een bedrag tot 2,3 miljoen worden uitgekeerd; dit is de maximale staatssteungrens. Dit bedrag kan niet met terugwerkende kracht bij eerdere periodes worden uitgekeerd


Bezwaren en vertraging
Er is nog steeds bij de RVO een vertraging in de afhandeling van bezwaren. RVO heeft in totaal ruim 54.000 besluiten genomen. In 3% heeft dit geleid tot een bezwaar. Dat betekent dat er in totaal zo'n 16.000 keer bezwaar is aangetekend tegen een TVL-verlenings- of vaststellingsbesluit. RVO heeft de juridische afdeling daarom meerdere keren opgeschaald. Er werkt een apart team van 80 fte aan de behandeling van bezwaren. Eind dit jaar nog volgt een verdere uitbreiding met 30 fte. RVO probeert ondernemers zo vroeg mogelijk te informeren over inhoud, proces en procedure. Dit helpt ondernemers hopelijk om in één keer een juiste aanvraag te doen met de juiste stukken. Hierdoor is een aanvraag sneller af te handelen en volgt er minder vaak een bezwaar.

Het vergt veel tijd om bezwaren zorgvuldig te beoordelen. De TVL is tot nu toe zes keer opengesteld. Iedere TVL-periode kent zijn eigen voorwaarden en de TVL is sinds zijn eerste openstelling ook al meer dan 30 keer tussentijds aangepast en uitgebreid. De opeenstapeling van zes openstellingen en de tussentijdse wijzigingen zorgen ervoor dat het afhandelen van bezwaren veel meer tijd en onderzoek kost. Bijvoorbeeld door het toevoegen van verschillende opslagen in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 vanwege de plotselinge lockdown, het toevoegen van grote ondernemingen aan TVL Q1 2021, de aparte TVL voor startende ondernemers, het toevoegen van referentieperiodes sinds TVL Q2 2021, maatwerk bij bijzondere gevallen, de verhoging van subsidiebedragen, de verlaging van de vaste lasten drempel, de invoering van extra controleprotocollen bij hoge subsidiebedragen en de gevolgen van uitspraken van de rechter. 


Inhaalslag doorlooptijden
De RVO probeert een  inhaalslag te maken  in de doorlooptijd.  Op  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/beeld is dit te volgen. In de maand november is b.v. €453 mln uitgekeerd. Enorme bedragen die goed verantwoord moeten worden.