Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksTwee nieuwe vacatures in bestuur ANVR nu open voor aanmelding

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Twee nieuwe vacatures in bestuur ANVR nu open voor aanmelding

Woensdag 2 februari 2022
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 1 februari jl. hebben de leden van de ANVR ingestemd met de herbenoeming van bestuursleden Marjon Kaper (ANWB Reizen), Arjan Kers (TUI Nederland) en Diederik Banken (BCD Reizen) voor de periode 2022-2024. Daarnaast hebben de leden besloten de ANVR-statuten zodanig aan te passen dat het maximaal aantal bestuursleden wordt uitgebreid van 8 naar 10.

"Na het besluit van de Algemene Ledenvergadering gisteren zullen de statuten worden aangepast en definitief vastgesteld in de volgende ALV op 23 juni 2022. In die vergadering kunnen dan ook de twee nieuwe bestuursleden meteen worden benoemd", zegt Frank Radstake van de ANVR. "Vanaf vandaag tot en met woensdag 16 februari 2022 17.00 uur kunnen zich bestuurskandidaten melden. Het bestuurslidmaatschap staat vanzelfsprekend wel alleen open voor leden van de ANVR".

"Uit alle aanmeldingen zal het bestuur een selectie maken. Een delegatie van het bestuur zal vervolgens met die kandidaten in gesprek gaan en uiteindelijk zal het ANVR-bestuur twee kandidaten voordragen aan de Algemene Ledenvergadering in juni voor benoeming in het bestuur", zegt Radstake. "Zoals statutair vastgelegd kan elk ANVR-lid t.z.t. uiterlijk 1 week voor de ALV desgewenst een eigen (tegen-) kandidaat stellen". 

Aanmelden kan (alleen) door een mail te sturen aan de voorzitter Frank Oostdam (foostdam@anvr.nl),  in cc aan de secretaris van het bestuur Frank Radstake (fradstake@anvr.nl). Voor aanvullende vragen over de vacatures en procedure kun je contact opnemen met de voorzitter.

Er bestaat geen formeel functieprofiel voor bestuurslid van de ANVR. In Art 6 (7) van de statuten staat wel: de te benoemen bestuursleden genoemd in lid 1 sub a dienen bij voorkeur de kwalificatie te hebben van statutair of vergelijkbare bestuurder van één der leden, leden-concerns/ledensamenwerkingsverbanden, respectievelijk van lid-reisondernemingen, of een daarmee gelijk te stellen functie te bekleden bij één der leden in geval dit niet een rechtspersoon is.

De (in een normaal jaar) tijdsbesteding voor een kandidaat bestuurder zou zijn: 5 reguliere (fysieke) bestuursvergaderingen per jaar (van elk een dagdeel), een aantal ad-hoc digitale vergaderingen en 1 heisessie (dag). Voor het lopende kalenderjaar staan er nog maandelijks vergaderingen gepland: 5 keer fysiek in Leusden (op donderdagen van 10.00-12.30 uur inclusief lunch) en 7 keer digitaal (op maandagen van 16-17 uur).