Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksIATA: Alleen check op Working Capital in 2022

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
IATA: Alleen check op Working Capital in 2022

Maandag 7 februari 2022
In 2022 zullen de jaarcijfers van IATA-agenten alleen worden beoordeeld op het criterium working capital. De overige 3 criteria worden niet getoetst door IATA. Voor agenten goed nieuws, maar toch enige teleurstelling aangezien airlines in de vergelijkbare Belux markt akkoord zijn gegaan met een freeze op alle criteria in 2022.

Freeze in 2021
Vorig jaar zijn , op voorstel van ANVR agenten in het overleg met airlines  (de APJC NL), de financiële eisen voor agenten voor 2021 bevroren. Agenten moesten wel de cijfers voor 2020 op tijd aanleveren, maar de cijfers zouden niet door IATA worden beoordeeld. De achtergrond van dit voorstel was dat te voorzien zou zijn dat veel agenten, door de effecten van de coronapandemie en vele refunds, niet aan alle voorwaarden van IATA zouden kunnen voldoen. Het verkrijgen of verhogen van bankgaranties behoorde in die tijd ook niet tot de mogelijkheden. De airlines zijn hiermee akkoord gegaan omdat ook airlines begrepen dat dit fnuikend zou kunnen uitwerken voor de boekingen.

Uitzondering voor eis Working Capital in 2022
In de recente APJC NL vergadering is door agenten voorgesteld de freeze te continueren voor het jaar 2022. De lokale financiële criteria in NL  zijn in 2020 overgenomen van uit de Belux-markt. In Belux waren airlines en agenten een verlenging van de freeze voor 2022 al eerder overeengekomen.

De airlines in de Nederlandse APJC wilden daar helaas niet toe overgaan. Men ging wel akkoord met een freeze in criteria echter met uitzondering van de eis in de jaarcijfers om een positief werkkapitaal aan te tonen.
De criteria voor Nederland zijn te vinden in het IATA Travel Agent's Handbook blz. 623. Gelijk 2021 moeten agenten dus vóór 1 juli 2022 wel de cijfers 2021 inleveren bij IATA, maar zal IATA dus alleen een check doen op criterium 2.2.2 Working Capital. Er zal dus niet naar de minimum equity ratio, current ratio  en profitability worden gekeken.
Walter Schut: "Het is teleurstellend dat airlines niet op alle criteria de freeze doortrekken. Er zijn het afgelopen jaar nauwelijks faillissementen geweest en juist in 2021 is de betaaltermijn verkort, wat zo wie zo dus leidt tot minder risico voor airlines. De eis van werkkapitaal hebben we gecheckt, maar daar valt waarschijnlijk wel mee te leven. Het door de airlines geboden alternatief was een verdere verkorting van de betaaltijd. Dat zou alle agenten treffen". Wie niet aan de Working Capital eis kan voldoen, zal een bankgarantie moeten aanleveren of overstappen op daily remittance. De voorgestelde freeze geldt voor 2022. Een voorstel wordt nu snel door IATA NL ingediend bij IATA in Geneve. De mondiale airline vergadering zal hierover besluiten zodat de wijziging op 1 juni 2022 kan worden doorgevoerd; net op tijd dus voor het inleveren van de jaarcijfers.

Overige punten uit IATA-overleg januari 2022

  •  IATA heeft nogmaals gewezen op de nieuwe excess VOID charge die vanaf dit jaar is ingevoerd. Wanneer agenten meer dan 5% VOIDS hebben, krijgen ze een kosten toeslag van 1,45 USD  per transactie (boven de 5%). Gemiddeld zitten we in Nederland er ver onder, maar per maand en/of per agent kan dit wel eens anders zijn.
  • Agenten die meer dan € 5mln "amount at risk" hebben worden op kwartaalbasis beoordeeld. Met de verkorte betaalperiode en corona, zal geen agent dit risico lopen, mede omdat creditcardbetalingen er buiten vallen.
  • De meeste agenten in Nederland zitten op de zgn. GoStandard versie van IATA met wekelijks betaling. Enkele agenten zitten op de GoLite. Er moet dan betaald worden bij ticketing. Hiervoor was geen bankgarantie nodig, maar voor airlines is er dan ook geen betaalgarantie wanneer ze een ADM sturen. Daarom eist IATA voortaan in bepaalde gevallen een toch een bankgarantie van USD 5000.
  • In de 2e helft van 2021 zijn er door de airlines geen schades geweest als gevolg van faillissementen van agenten (op een bedrag van €186, - na…).
  • Door IATA worden sales en transactiecijfers gepubliceerd. Refunds zijn ook transacties. Een goed zicht op verkoopcijfers in aantallen en geld ontbreekt zo. Op verzoek van agenten is dit er door IATA uitgefilterd. Hieronder de BSP-verkopen en aantallen tickets voor 2019-2020-2021 Afbeelding1.png
  • De uitgifte van tickets door agenten is beperkt via de zgn. Remittance Holding Capacity. Bij een normale verkoop, loop je niet zo snel tegen deze grens aan. Vanwege corona is de grens op 50% van de 2019 sales gezet. In Nederland was de teruggang in verkopen in 2019 en 2020 veel groter dan 50%. Echter met het aantrekken van de markt, kunnen individuele agenten tegen deze bovengrens aanlopen. IATA monitort dit op agentniveau. Wanneer een agent in 2 maanden achter elkaar de 50% aantikt, wordt voor deze agent de RHC weer gewoon op de laatste 12 maanden verkoop gezet. Je krijgt hiervan bericht van IATA.