Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksNieuwsupdate: ‘Samen op weg naar een nieuwe cao reisbranche’

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Nieuwsupdate: ‘Samen op weg naar een nieuwe cao reisbranche’

Woensdag 13 maart 2019
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. In juni hopen we als ANVR met de vakbonden tot een akkoord te komen, waarna we aan de slag kunnen met de laatste stap: een concrete uitwerking van een moderne cao voor de reisbranche. Dat betekent teksten (her)schrijven, zorgdragen voor een aansprekende opmaak en tot slot het aanvragen van de algemeen verbindend verklaring. In dit nieuwsbericht geven we graag een korte update van het proces.

​We hebben de afgelopen weken in 6 sessies gesproken met enthousiaste werkgevers en medewerkers. Tijdens deze sessies spraken we over wat moderne arbeidsvoorwaarden voor hen inhouden en hoorden we waar men tegen aan loopt in de huidige cao. Welke artikelen / thema's roepen vragen op? Of zijn niet goed werkbaar?

Deze 6 sessies waren meer dan nuttig en helpen ons om verdere stappen te zetten en keuzes te maken. Daarnaast is het mooi om in deze sessies bevestigd te zien dat we een branche zijn waarin veel energie, enthousiasme en creativiteit aanwezig is!

Ook hebben 6 werkgevers gevraagd om deel te nemen aan een beloningsonderzoek. We hebben getoetst of het huidige beloningsmodel in de cao representatief, toekomstbestendig en werkbaar is. 

Wat valt er tot nu toe op in het cao moderniseringsproces?

Grote mate van diversiteit
Onze branche kent een (steeds) grotere mate van diversiteit. Voortgekomen uit de retail zien we nu dat het soort bedrijfsactiviteiten en functies sterk is toegenomen. De nieuwe cao zal daarom een kader moeten bieden dat voor iedereen geldt, maar daarnaast ook ruimte moeten bieden om de diversiteit bij de medewerkers en bedrijven te kunnen bedienen.

Afspraken op meerdere niveaus
Afspraken over je arbeidsvoorwaarden komen op verschillende manieren tot stand. Soms zijn zaken in de wet geregeld. Andere onderwerpen staan in de branche cao. Maar er wordt in onze branche ook veel afgesproken op werkgeversniveau. Het is voor medewerkers echter niet altijd duidelijk hoe afspraken tot stand komen. Onderstaand overzicht geeft duidelijkheid:

 

Vormen van overleg

Uitkomsten

4e verdieping: Centraal overleg

Vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid overleggen in St. vd Arbeid, SER, voor- en najaarsoverleg

Wettelijke regelingen, centrale akkoorden en adviezen

3e verdieping: Cao

Sectoren en ondernemingen, vakbonden en werkgeverorganisaties maken cao's

Cao's met standaard- en raamwerkregels

2e verdieping: HRM

Directie, OR en HR maken HR-beleid

Personeelsgids, instemming OR in HRM

1e verdieping: Medewerker - Leidinggevende

Medewerker en leidinggevende overleggen en onderhandelen

Individuele keuzes in arbeidsvoorwaarden; Afspraken over tijd, geld, prestaties en bijvoorbeeld ontwikkeling


Autonomie, ontwikkeling en zelfregie
De gesprekken maken duidelijk dat er veel behoefte is aan meer zelfregie voor medewerkers. Binnen de kaders van de bedrijfsvoering bestaat de behoefte om in grotere mate zelf keuzes te maken over ontwikkelpaden, arbeidstijden of het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Hier gaan we mee aan de slag.

Reisleiders in de cao
Uit de gesprekken kwam als een gemeenschappelijke wens van werkgevers en medewerkers naar voren om de positie van reisleiders in de cao goed te omschrijven en te borgen.

Toeslagen
In de gesprekken is duidelijk geworden dat de huidige toeslagen in de cao voor medewerkers een belangrijk onderdeel van hun inkomen kunnen zijn. Er is wel discussie over de vraag of de wijze waarop deze toeslagen nu worden toegekend voor iedereen duidelijk en ook de juiste manier is. Dit geldt bijvoorbeeld voor overwerk, maar ook voor de bereikbaarheidsdiensten.

Hoe nu verder?
We puzzelen intensief verder aan de nieuwe cao! Het beloningsonderzoek loopt nog en aan de cao tafel hebben we nog een aantal vernieuwingsonderwerpen met elkaar te bespreken zoals beloningen en contractvormen. Daarnaast gaan we nader onderzoeken op welke wijze we het beste cao afspraken kunnen maken voor de reisleiders. De planning is nog steeds om in juni met een mooi onderhandelingsresultaat te komen.

Vragen?
Heb je vragen over de stand van zaken van het cao-onderhandelingen, neem contact op met Frank Radstake via fradstake@anvr.nl.   
Heb je vragen over dit moderniseringstraject? Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, cao secretaris, via mwiltenburg@anvr.nl.