Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksReisagenten schorten Nederlandse IATA-overleg op

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Reisagenten schorten Nederlandse IATA-overleg op

Donderdag 14 maart 2019
​In het APJC overleg (het reguliere IATA overleg in Nederland tussen agenten en airlines) hebben de agentleden het overleg opgeschort. De reden hiervoor is de wens van airlines om tot een verdere verkorting van de betaaltermijn over te gaan om de schade door faillissement van agenten te beperken. Ondanks eerdere verzoeken van agenten hebben airlines geen concreet voorstel gedaan om de schade voor agenten door failliete airlines te beperken. Hierop is door agenten verder overleg voorlopig stop gezet.

                               iata logo_verkleind.jpg
In 2017 is de betaaltermijn voor IATA-agenten verkort van maandbetaling naar 2-wekelijkse betaling. Vervolgens kondigden airlines in 2018 aan over te willen gaan tot wekelijkse betaling. Achtergrond hiervan is zo schade te beperken die airlines oplopen door faillissementen van agenten. In Nederland zijn de schades voor airlines in de afgelopen jaren overigens minimaal geweest. Feitelijk gaat het de airlines om verbetering van hun cashflow.  
Agenten hebben destijds direct aangegeven dat er dan ook iets moet worden gedaan aan de schades van agenten door faillissementen van airlines, zoals de faillissementen van Airberlin en recent FlYBMI. Zeker wanneer tegelijk ook andere reisonderdelen worden verkocht zijn reisagenten volgens de nieuwe wet als organisator aansprakelijk richting klant bij insolventie van een airline. De risico's voor agenten nemen dus toe.
Het verzoek van Nederlandse agenten is door airlines op mondiaal niveau in IATA verband besproken, maar een oplossing is nog niet in zicht.

De IATA- regels schrijven voor dat wanneer een onderwerp in een land 4x is besproken en agenten blijven weigeren, elke airline het recht heeft een voorstel aan de mondiale IATA-vergadering te doen. Inmiddels is er 3x overleg over het halveren van de betaaltermijn geweest. Airlines moeten nog éénmaal met agenten vergaderen over dit onderwerp waarna men eenzijdig een voorstel kan doen aan de mondiale IATA-vergadering. Agenten kunnen de betaaltermijnverkorting dus niet tegenhouden, maar zien geen reden om nogmaals overleg te voeren zonder dat het voor agenten belangrijke punt (schade door airline faillissementen) wordt aangepakt. Agenten hebben hierop besloten het overleg op te schorten.

In de APJC vergadering werden daarnaast de volgende punten besproken.

IATA bijeenkomst over New Gen ISS
Op 13 mei organiseert IATA op het kantoor in Lijnden informatiebijeenkomsten over New Gen ISS en de Remittance Holding Capacity. Deze RHC kan de ticketing mogelijkheden voor agenten in uitzonderlijke gevallen beperken. Cijfers uit andere landen waar de RHC al is ingevoerd laten zien dat jaarlijks zo'n 3% van de agenten tegen de ticketing grens (voor cashbetalingen) aanlopen. De RHC wordt half juli 2019 ingevoerd in Nederland. Separaat zal de ANVR hierover de IATA-agenten 1-op-1 nog informeren over hun risicostatus en de hoogte van de RHC.

PCI DSS; Nederland mondiaal in kopgroep
Voor verwerking van creditcards moeten IATA-agenten voldoen aan de PCI-DSS regels. Uiteraard kan je er ook voor kiezen geen creditcards te verwerken. Nederland behoort tot landen waar de PCI DSS het best is ingevoerd. ANVR heeft hier voor agenten in 2018  een programma ontwikkeld  Toch zijn er NL-agenten die creditcards verwerken zonder dat men PCI DSS is. Door agenten is in de APJC aangegeven dat IATA hierop moet letten aangezien dit niet eerlijk is ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden en dus PCI DSS kosten hebben gemaakt. Controle hierop door de airlines is na invoering van de New Gen ISS eenvoudig en naar verwachting zullen airlines hierop maatregelen nemen.

Verder overleg over 'Risk Events'
Wanneer de RHC wordt ingevoerd, wordt het huidige systeem van straffen via toekennen van 'Irregularities' vervangen door een nieuw systeem van "risk events" met dito strafmaatregelen in de vorm van extra bankgaranties e.d.
Normale economische activiteiten zoals verplaatsing van je bedrijf naar een ander land of verkoop aan je kinderen ziet IATA als een risico waarop vervolgens een straf staat. Op verzoek van agenten is vanuit de APJC (agenten en airlines) aan IATA in 2018  verzocht juist op deze punten nog eens tot heroverweging te komen.
Wat betreft het verplaatsen van een bedrijf binnen de EU gaf IATA toe dat hierop feitelijk geen strafmaatregel is toegestaan. Voor de verkoop van een bedrijf blijft IATA van mening dat dit een risico is en niet is bereid deze regel te laten vervallen. Wel staat men open voor suggesties voor die gevallen waarin het vaststellen van een risk event zeer onredelijk is of uitwerkt. In Europees verband gaat de ANVR dit verder bespreken en voorstellen ontwikkelen.

Eisen aan accountantsverslagen vastgesteld
In de  huidige lokale IATA-eisen voor Nederland is onvoldoende duidelijk aan welke eisen de accountantsbeoordelingen moeten voldoen. Samenstellingsverklaringen zijn voor IATA niet toegestaan. Afgesproken is dat Beoordelingsverklaringen wel zijn toegestaan voor zover de Nederlandse wet dit toestaat. Dit zal verder worden vastgelegd in de Local Financial Criteria (LFC).