Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksCovid-19 en de lange termijn aanpak van de overheid

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Covid-19 en de lange termijn aanpak van de overheid

Donderdag 7 april 2022
De acute coronacrisis lijkt voorbij, maar corona is nog niet weg. Door de hoge immuniteitsgraad en de minder ziekmakende omikronvariant keren we steeds meer terug naar "normaal". Het virus kan echter opleven en dus wordt door de overheid gewerkt aan een lange termijn strategie. Na een eerste doorkijk in februari is in de afgelopen maanden ook gesproken met diverse sectoren in de samenleving, zo ook de reisbranche.

Reactie ANVR
Door de ANVR is steeds nadrukkelijk er op gewezen dat reisbeperkingen/vliegverboden e.d. grote impact hebben op de individuele burgers. Zij kunnen niet op familiebezoek, zakenreis maar ook zijn burgers - met alle lockdowns en beperkingen - echt toe aan vakantie.  Daarbij is in de praktijk en uit diverse onderzoeken gebleken dat reisbeperkingen weinig effectief zijn. Zowel de WHO als ECDC hebben hier meermaals op gewezen.
Door de ANVR is ook benadrukt dat het ontbreken van een coherent Europees corona-beleid funest is voor de effectiviteit en geloofwaardigheid. Nationaal heeft de reissector uiteraard veel schade gehad van onvoorspelbare maatregelen die vaak direct van kracht werden verklaard. Een duidelijke roadmap van maatregelen is - niet alleen voor de reissector - van groot belang, waarbij gehandeld en besloten wordt op basis van feiten en onderzoek. Op deze wijze zijn de door de overheid te nemen maatregelen voorspelbaar. Tenslotte is er bij de overheid aangedrongen op aandacht voor de handhaafbaarheid van de regels: teveel reizigers zijn geconfronteerd geweest met inreisformulieren en verplichte testbewijzen om vervolgens te constateren dat er geen enkele controle op was.

Kamerbrief
In een  kamerbrief van 1 april heeft het kabinet een uitwerking gegeven van de lange-termijn aanpak Covid-19. Het kernpunt van de brief dat men de samenleving zoveel mogelijk "open" probeert te houden waarbij men met sectoren tot een gezamenlijke aanpak wil komen. Men kiest nadrukkelijk voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de overheid zijn hierbij 4 scenario's ontwikkeld, oplopend van een situatie dat er slechts wat verkoudheidsklachten zijn tot het Worst Case scenario van een situatie met hoge ziekte en sterfte cijfers.

Beoordeling
In de kamerbrief zien we – gelukkig – veel van de door ANVR en anderen genoemde punten terug. De overheid begrijpt dat er echt meer samenwerking/coördinatie met andere landen moet komen (zie punt 2.2 van de kamerbrief). Ook de voorspelbaarheid van mogelijke overheidsinterventies wordt belangrijk geacht, maar op dit punt wil de overheid zich niet vastleggen op een bepaalde systematiek.

Voor de sectorale plannen heeft de ANVR een eerste reactie gegeven en in de uitgangspunten van het reisbeleid (zie 5.4) zien wij veel (maar nog niet alle) wensen van de ANVR terug. Het kabinet wil in een volgende situatie als uitgangspunt nemen:
- eenduidige maatregelen: zo min mogelijk onderscheid naar landen/gebieden
- duurzame maatregelen: tenzij sprake is van een nieuwe zorgwekkende variant, zullen de reisadviezen voor reizen naar andere landen niet meer voortdurend wijzigen vanwege de coronasituatie
- consistentie in het reisbeleid: Europese coördinatie is van essentieel belang.

ANVR directeur Frank Oostdam: "Het coronabeleid van de overheid heeft in de afgelopen 2 jaar de reisbranche - soms onnodig -  voor grote problemen gesteld. Het is op dit punt prima dat meer consistentie in het reisbeleid door de overheid wordt voorgestaan. Wij zullen in de verdere gesprekken met de overheid komende maanden blijven benadrukken dat de door de overheid te hanteren uitgangspunten daadwerkelijk worden gehanteerd en men niet weer terugvalt op een reflex van reisverboden. Dit soort verboden hebben een enorme impact op burgers + bedrijven en is gewoon niet effectief".