Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksDuitse touroperators en SGR

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Duitse touroperators en SGR

Maandag 23 mei 2022
Over dit onderwerp hebben we vragen gekregen en heeft (een delegatie van het) ANVR Retailplatform recent overleg gevoerd met SGR. Hieronder geven wij je een uitleg.

SGR en vrijstellingsregeling
Buitenlandse reisorganisatoren kunnen aan SGR een Verklaring Leveringsplicht geven. Zij garanderen dan de nakoming van de reisovereenkomst ook bij faillissement van de bemiddelende Nederlandse reisagent zelfs als zij niet door de Nederlandse reisagent betaald hebben gekregen. Bij de verkoop is de reisagent dan vrijgesteld van het leveren van een bankgarantie over de voor die reisorganisatoren afgesloten reisovereenkomsten. Een lijst met buitenlandse reisorganisatoren waarvoor een vrijstelling is afgegeven, is te vinden op: https://www.sgr.nl/app/uploads/Vrijstelling-buitenlandse-reisorganisatoren-202205.pdf 

Het bestuur van SGR heeft met ingang van 2 mei 2022 de aan Schauinsland-Reisen GmbH en Alltours Flugreisen GmbH verleende vrijstelling ingetrokken. Volgens SGR zijn Schauinsland en Alltours hun verplichtingen inzake faillissement D-reizen richting SGR niet nagekomen.
Voor retailers betekent dat vanaf 2 mei 2022 pakketreizen/reisdiensten van Schauinsland en Alltours vallen onder de risicodragende omzet van de retailer.

Inmiddels hebben wij begrepen dat de gesprekken met deze touroperators zijn hervat en gericht zijn op herstel van de vrijstelling: d.w.z. retailers kunnen dan deze touroperators weer verkopen zonder dat zij dit moeten opgeven als risicodragende omzet. Indien tot overeenstemming wordt gekomen, hebben wij SGR verzocht dit te doen met terugwerkende kracht. U krijgt hierover t.z.t. nog verdere informatie.

Duitse garantiefonds DRSF
Bij de verkoop van Duitse touroperators is ook nog een andere ontwikkeling. Het faillissement van Thomas Cook en de coronacrisis maakte duidelijk dat de insolventiegarantie in Duitsland niet goed was geregeld. Door de Duitse overheid is daarom (naar NL-voorbeeld) een garantiefonds opgericht, het Deutsche Reise Sicherungsfonds (zie www.drsf.reise). Het DRSF beschermt sinds 1 november 2021 reizigers die een pakketreis of een reisarrangement hebben geboekt bij een reisaanbieder tegen het risico van insolventie van de betreffende reisaanbieder. Als een reisaanbieder, aangesloten bij het DRSF, zijn faillissement meldt, zorgt de DRSF ervoor dat de getroffen reizigers de (aan-)-betalingen krijgen teruggestort en zorgt ook voor een veilige terugreis van getroffen reizigers die al aan hun reis zijn begonnen.
Ook Nederlandse consumenten die via een reisagent een reis boeken bij een DRSF-deelnemer kunnen in geval van faillissement van de (Duitse) touroperator aanspraak maken op DRSF indien er sprake is van zuivere bemiddeling.
NB 1: het DRSF garandeert uitsluitend pakketreizen van de aangesloten deelnemers. Er kan geen aanspraak op DRSF-garantie worden gemaakt als er reisdiensten aan het pakket door de agent worden toegevoegd op grond waarvan geen sprake meer is van zuivere bemiddeling. In dat geval wordt de agent immers bij wet de reisorganisator.
NB 2: de dekking van DRSF geldt niet voor losse reisdiensten. Losse overeenkomsten van vervoer (m.u.v. luchtvervoer)  of overeenkomsten van verblijf zijn bij SGR wel gedekt; echter niet bij het DRSF.

Verklaring leveringsplicht
SGR vraagt aan Duitse reisorganisatoren om een Verklaring Leveringsplicht, c.q. levering en nakomingsovereenkomst bij faillissement van de retailer die bij SGR aangesloten is. D.w.z. de reisorganisator verklaart inzake de consument te leveren of na te komen ook in het geval de reisagent failliet gaat en de organisator geen klantgelden onder zich heeft. Als een organisator deze verklaring afgeeft, hoeft de Nederlandse reisagent de voor de Duitse organisator verkochte pakketreizen (en gekoppelde reisarrangementen) niet als risicodragende omzet aan SGR op te geven en dus geen zekerheden over die omzet aan SGR te geven. Als de Duitse reisorganisator géén verklaring leveringsplicht afgeeft, zal SGR (bij faillissement van de reisagent) moeten inspringen (op grond van de locatiedekking). Je kan dan als reisagent nog steeds deze Duitse organisator verkopen, maar moet  hier dus wél zekerheden aan SGR voor geven.

Wat betekent nu het verkopen van pakketreizen van Duitse touroperators voor de Nederlandse klant o.b.v. bemiddeling bij faillissement van een reisagent?
Indien de reisagent bemiddeld heeft op reizen, dan moeten deze worden geleverd door de Duitse touroperators op basis van de met SGR afgesloten verklaring leveringsplicht. Is er geen verklaring leveringsplicht (en heeft de reisagent dus het als risicodragende omzet opgegeven aan SGR en zekerheden gesteld) dan heeft de klant de mogelijkheid om een schadeclaim bij SGR in te dienen. De klant loopt in dit geval dus geen enkel risico. Bij een door de reisagent samengestelde reis met een segment van een buitenlandse touroperator dient de reisagent zekerheden aan SGR te stellen waardoor de consument goed beschermd is.

Wat betekent nu het verkopen van pakketreizen van Duitse touroperators voor de Nederlandse klant bij faillissement van de Duitse reisorganisator?
Bij pure (zuivere) bemiddeling heeft de consument direct een aanspraak op DRSF. De consument moet wel zelf de claim bij het DRSF indienen. Door de ANVR is een modeltekst gemaakt om de klant hierop te wijzen (zie onderaan dit artikel en bij adviesteksten boekingsbevestigingen).
Bij een faillissement van een Nederlandse SGR-reisorganisator is dit anders omdat in dat geval de reisagent (mits aangesloten bij SGR) de schade kan afhandelen, (b.v. door een vervangende reis aan te bieden) en zo service te verlenen aan de klant. Het Duitse DRSF heeft deze mogelijkheid niet.
NB:  Bij door de retailer zelf samengestelde reizen moet de reisagent zelf een vervangende reis leveren of de consument schadeloos stellen. De reisagent heeft leveringsplicht en kan geen beroep doen op DRSF. 

Wat als reisagent én reisorganisator beiden failliet gaan?
Dat risico is uiteraard zeer klein, maar de klant kan dan een beroep doen op SGR.  SGR kan in een dergelijk geval, bij meer dan 5 miljoen euro buitenlandse omzet, wél  aanvullende informatie en aanvullende zekerheden vragen van de reisagent.

Wanneer moet ik als reisagent bij verkoop van Duitse reisproducten de €5 afdragen?
Vanaf 1 februari 2021 betaalt iedereen die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie €5 euro per persoon per boeking. De €5 wordt geïnd door het verkoopkantoor.
Wanneer de klant  (via bemiddeling van een reisagent) een reis boekt bij de Duitse reisorganisator mét vrijstelling hoeft de reisagent geen €5 te innen en aan SGR af te dragen. De klant sluit immers een overeenkomst met een niet-SGR reisorganisator.  Dit staat ook in het schema van SGR. .
Er moet wél €5 worden opgenomen indien er reisdiensten aan de Duitse pakketreis worden  toegevoegd op grond waarvan geen sprake meer is van zuivere bemiddeling. In dat geval wordt de agent bij wet de reisorganisator en moet de €5 bij de klant in rekening worden gebracht.

Wat moet ik aan de klant melden bij bemiddeling met een Duitse touroperator?
Wij adviseren bij zuivere bemiddeling met een Duitse reisorganisator de volgende tekst te melden aan de klant:

De uitvoerende reisorganisatie van deze pakketreis is in Duitsland gevestigd. Deze reisorganisatie is aangesloten bij het Duitse garantiefonds DRSF (www.drsf.reise). Bij financieel onvermogen van deze reisorganisatie dient u zelf een claim in te dienen bij dit fonds.
Op deze pakketreis zijn niet de ANVR reisvoorwaarden van toepassing maar de voorwaarden van de reisorganisatie (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Op deze pakketreis is tevens de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds niet van toepassing. Voor de reisorganisatie is het reisadvies van de Duitse overheid bepalend. Op deze boeking zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing op de service en dienstverlening van uw ANVR Boekingskantoor.