Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksNAWERKING CAO

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
NAWERKING CAO

Vrijdag 19 oktober 2018
Op 31 oktober eindigt de cao voor de reisbranche. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. Zolang er geen nieuwe CAO is, geldt dat veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde ‘nawerking’. Voorwaarde is dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.

Verreweg de meeste arbeidsvoorwaarden blijven na het einde van de CAO van toepassing en werken dus na. Dit geldt echter niet voor bijvoorbeeld cao hoofdstuk 2 art. 7 (ketenregeling voor seizoenswerk) en hoofdstuk 3 art. 9a (collectieve loonsverhogingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018). Bekijk de CAO reisbranche via deze link.

Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 november 2018

Wij adviseren om in nieuwe arbeidscontracten in ieder geval vast te (blijven) leggen dat de bepalingen van de CAO voor de reisbranche van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Als t.z.t. de nieuwe CAO wordt ingevoerd, gelden voor de zogenaamde Cao-loze periode dan alsnog de bepalingen van de nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaan.

Opzegging
De opzegbepaling in de CAO (hoofdstuk 2 art. 6 lid 4) wijkt af van zogenaamd driekwart dwingend recht, dit betreft wettelijke voorschriften waarvan alleen bij cao kan worden afgeweken. Een op of na 1 november 2018 in dienst getreden medewerker zou, zo lang er geen nieuwe CAO is, kunnen claimen dat de opzegtermijn van 2 maanden zoals vermeld in hoofdstuk 2 art. 6 lid 4 CAO niet van toepassing is. Bij nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 november 2018 adviseren wij daarom, zolang er geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, bij de opzegtermijn uit te gaan van de wettelijke opzegtermijn (art.7:672 BW) en de volgende tekst te gebruiken: 
"Zolang er geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, geldt voor ieder der partijen de wettelijke opzegtermijn. Na totstandkoming van de nieuwe CAO geldt vanaf dat moment de opzegtermijn zoals in de CAO vermeld."