Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Links​EZK start onderzoek naar financiering (pakket)reissector

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
​EZK start onderzoek naar financiering (pakket)reissector

Maandag 10 oktober 2022
Tijdens het kamerdebat over de coronacrisis in oktober 2020 hebben kamerleden hun zorgen geuit over de financiële situatie van de reisbranche en de regering verzocht te bezien of de sector minder kwetsbaar kan worden gemaakt. Dit onderzoek wordt nu opgestart en uitgevoerd door Panteia. Eind januari 2023 worden de resultaten verwacht.

De reisbranche heeft, vooruitlopend op dit onderzoek, zelf onderzoek gedaan naar de financiële structuur van de branche gelet op de onvermijdelijke uitgifte van vouchers en noodzakelijke acute hulp van de overheid (o.a. voucherfonds). De Eindrapportage van dit onderzoek " Coronapandemie en financiele structuur van de reisbranche" is in maart 2022 gepubliceerd.
Walter Schut, adj.dir. van de ANVR: "We hebben geconcludeerd dat de Covid-pandemie exceptioneel was en niet was te voorzien. Niet het gebrek aan rentabiliteit maar het verbod van de overheid om reizen uit te voeren in combinatie met de wettelijke verplichting tot terugbetaling, leidde tot een acuut liquiditeitsprobleem voor de sector". Niet alleen de reissector maar ook andere sectoren moesten een beroep doen op de overheid, ook in andere landen. Juist in Nederland heeft het systeem van pakketreisgaranties ook tijdens corona goed gefunctioneerd, aldus de werkgroep.

Mede gelet op de komende herziening van de richtlijn pakketreizen is door het Ministerie (2 jaar na de kamervragen) het door de kamer gevraagde onderzoek alsnog opgestart. De kernvraag hierbij is: 'hoe kan de financieringsstructuur van de pakketreissector minder kwetsbaar worden gemaakt voor crises? '
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door onderzoeksinstituut Panteia uit Zoetermeer.
Walter Schut: "In het onderzoek wordt de Eindrapportage van de ANVR-werkgroep nadrukkelijk meegenomen. Ook de door de ANVR gevraagde vergelijking met andere landen, zit in de onderzoeksopzet". Naast deze vergelijking zullen CBS-gegevens worden gecombineerd met een enquête onder aanbieders van pakketreizen. Een aantal ANVR-leden zal hiervoor nog worden benaderd. De ANVR zal je hierover op een later moment informeren. Naar verwachting zal eind januari 2023 het eindrapport worden opgeleverd. De ANVR neemt deel in de begeleidingscommissie.