Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksOnderzoek om financieringsstructuur pakketreissector minder kwetsbaar te maken

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Onderzoek om financieringsstructuur pakketreissector minder kwetsbaar te maken

Dinsdag 1 november 2022
In de maand november voert Panteia een telefonisch onderzoek uit onder aanbieders van pakketreizen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Je kan hiervoor worden benaderd door Panteia.

Panteia meldt hierover het volgende:

"Door de Coronacrisis is de liquiditeitspositie van veel reisondernemers zwaar onder druk komen te staan. Veel (pakket)reizen konden niet uitgevoerd worden, waardoor reisondernemers substantieel minder inkomsten hadden ook omdat al reserveringskosten waren gemaakt door de reisbranche. Daarnaast zijn veel reizen omgeboekt of zijn vouchers uitgegeven. Het ministerie van EZK heeft ondersteuning geboden via de Voucherkredietregeling en een aanvullende faciliteit beschikbaar gesteld aan verschillende reisgarantiefondsen. 

Als gevolg hiervan is de vraag in de Tweede Kamer gesteld of en hoe de financieringsstructuur van de reissector minder kwetsbaar kan worden gemaakt. Het onderzoek moet daarom antwoord geven op de vraag op welke wijze de financieringsstructuur van de pakketreissector minder kwetsbaar kan worden gemaakt voor externe crises.

De resultaten van dit onderzoek worden mede door het kabinet gebruikt in de standpuntbepaling bij de herziening van de Pakketreizenrichtlijn, waarvoor de Europese Commissie naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 met een voorstel gaat komen. 

Het onderzoek moet een goed en representatief beeld geven. De mening van iedereen is dus belangrijk; of u nu wel of niet tevreden bent met de huidige oplossingen. In dit onderzoek kunt u dat laten weten en kunt u zelf ideeën aandragen. 

Een van de interview(st)ers van Panteia benadert u mogelijk binnenkort per telefoon om een kort telefonisch interview met u af te nemen. Dit gesprek zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Graag melden wij tot slot dat natuurlijk alle antwoorden volstrekt anoniem worden verwerkt en in publicaties zijn individuele organisaties op geen enkele wijze herkenbaar. Wij hopen op uw medewerking en alvast onze hartelijke dank."

In het ANVR bericht van 10 oktober hebben wij dit onderzoek en deze enquête reeds aangekondigd. Door een ANVR-werkgroep is vorig jaar een onderzoek gedaan naar de financiële structuur van de reisbranche. De werkgroep kwam tot de conclusie dat de Covid-pandemie exceptioneel was en niet was te voorzien. Niet het gebrek aan rentabiliteit maar het verbod van de overheid om reizen uit te voeren in combinatie met de wettelijke verplichting tot terugbetaling, leidde tot een acuut liquiditeitsprobleem voor de sector. Niet alleen de reissector maar ook andere sectoren moesten een beroep doen op de overheid, ook in andere landen. Juist in Nederland heeft het systeem van pakketreisgaranties tijdens corona goed gefunctioneerd.

Als je voor het beantwoorden van vragen meer wilt weten over dit ANVR-rapport, verwijzen we je naar het persbericht dat de ANVR hierover in april heeft uitgebracht. Daarin staat een link naar dit openbare rapport.