Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Links​Nationale reischeque? Niet doen

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
​Nationale reischeque? Niet doen

Maandag 22 oktober 2018
De ANVR heeft laten onderzoeken of, vergelijkbaar met de boekenbranche, een Nationale reischeque moet worden uitgegeven. Mede op grond van dit onderzoek komt de ANVR tot de conclusie dat er onvoldoende basis is om branche breed tot de uitgifte van een reischeque over te gaan.

Regelmatig komt de vraag aan de orde of de ANVR, net als een aantal andere sectoren, een Nationale vakantiebon/reischeque moet uitgeven Hiervoor is door de ANVR een onderzoeksopdracht geformuleerd. Twee studenten van de NHTV hebben vervolgens onderzoek verricht onder consumenten en leden van de ANVR naar de mogelijkheden van en behoeften aan een zgn. Nationale reischeque.

Zowel het onderzoek onder ANVR-leden als het onderzoek onder consumenten geeft geen of onvoldoende reden om de uitgifte van een dergelijke bon verder te onderzoeken of tot uitgifte over te gaan. De belangrijkste redenen:
- De uitgifte van de kaart is niet goedkoop, in ieder geval fors hoger dan de geënquêteerde bedrijven willen betalen.
- Geen brede acceptatie: ANVR wil/kan bedrijven niet verplichten de vakantiebon te accepteren. Veel bedrijven geven liever tegoedbonnen van het eigen bedrijf uit, terwijl kleine bedrijven de uitgifte te veel gedoe vinden.
- Het ontbreekt de reisbranche daarbij aan voldoende collectieve middelen om een cheque breed te promoten.

Een systeem voor  de uitgifte van fysieke én online kadokaarten is beschikbaar. Dit is niet het probleem. Maar het onderzoek onder bedrijven geeft weinig reden tot verdere ontwikkeling.
Uit het rapport over het onderzoek onder consumenten is duidelijk dat er onder consumenten geen brede of grote interesse is voor de invoering van een vakantiecheque. Door het ontbreken van collectieve promotiemiddelen zal de uitgifte sterk moeten leunen op de promotie van de deelnemende bedrijven.

Het is uiteraard prima zelf reischeques te verkopen aan klanten. Er is echter voor de ANVR onvoldoende basis om dit branchebreed te organiseren en tot de uitgifte van een Nationale reischeque over te gaan.

De 2 scripties over de mogelijkheden voor een Nationale reischeque  zijn voor belangstellenden via ledeninfo@anvr.nl op te vragen.